Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
54 posty 620 komentarzy

Post tenebras lux

Berkeley72 - fizyk i geofizyk, filozof piagetowsko-lamarckowski, instruktor alpinizmu i ski-alpinizmu

Logos i Mizologos w historii "człowiekowiska" (2018)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jest to przetłumaczona na język Lachów część „2 z 2” opracowania po rosyjsku „Słowiańskiej Pragi 2018”. Rozsyłają ją powtórnie mieszkające w USA entuzjastki mej “przeciwbożej” twórczości. Warto zatem go przypomnieć i na „pospiesznym” Neonie24.

 
 
 
LOGOS I MIZOLOGOS W HISTORII „CZŁOWIEKOWISKA”
 
(czyli rodzaju Mega Kołtuna gatunkuludzkiego, dawniej rozumnego)
 
 
 
 Największym nieszczęściem, jakie może przytrafić się człowiekowi, to stać się kimś, kogo zwie się mizologos, tj. istotą lekceważącą rozum. (Platon, IV wiek p.n.e.).
2000 słów
(J. K. Wojtas jest proszony uprzejmie o NIE KOMENTOWANIE poniższego tekstu)
Przypomnienie
Po mej internetowej publikacji, po rosyjsku, Koncepcja Judeosławii w Słowiańskiej Pradze 2018”, otrzymałem interesujące , składające się z samych tylko zdjęć, wideo zatytułowane „Jak masoni i syjoniści (Putin Medwiediew Berl Lazar) ukradli Rosję i naszą symbolikę”:

 
Na nim widać, że „Gwiazdy Dawida” zostały wmontowane w upiększenia nowych JUDEOPRAWOSŁAWNYCH cerkwi w Rosji. I to jest bardzo logiczne – już w roku 2000 (czyli 83 po Wielkiej Proletariackiej Rewolucji – WPR) były sowiecki dysydent Aleksandr Zinowiew powiedział nam, Polakom uczestniczącym w konferencji w Belgradzie, że połowa popów w Rosji to judaiści! Tę informację bym powiązał, z wysnutym na postawie tekstu Ewangelii św. Jana, twierdzeniem mego znajomego (odwiedzał mnie w Zakopanem przed 12 laty) amerykańskiego katolickiego pisarza, Michela Jonesa, że ortodoksyjny judaizm to „Synagoga Szatana” (o czym on pisze we wstępie do książki „Gwiazda i krzyż” opublikowanej w Polsce w roku 90 po WPR czyli 2007 po Chrystusie).
 
 Co to oznacza? Otóż w mym sprawozdaniu z praskich uroczystości przytoczyłem znamienną wypowiedź (urodzonego 60 lat temu w Moskwie, a od 30 mieszkającego w Izraelu) rabina Pinhasa Połońskiego, który w Wielkiej Chóralnej Synagodze w Petersburgu (d. Leningrad) powiedział co następuje swym współwyznawcom:
 “… Nauczono was, że judaizm nie jest religią mesjańską. Otóż tak nie jest! Judaizm jest religią misyjną na ziemi, dzięki naszym filiom – chrześcijaństwu i islamowi – szerzymy nasz pomysł dla ludzkości. A teraz będziemy pracować bezpośrednio z ludzkością! To znaczy, że zarówno chrześcijaństwo, jak i islam spełniły najważniejszą misję historyczną. Przekazali ludzkości wiedzę o narodzie żydowskim. … Po tym wspaniałym przygotowaniu możemy wreszcie porozumieć się z ludzkością! Dlatego zamierzamy zaoferować Nową (Jedwabną?) Drogę na poziomie Solomona i zamierzamy ją zaoferować w krótkim czasie. To jest przekształcenie judaizmu w uniwersalną religię ludzkości. To przygotowanie jest w pełnym rozkwicie! “
(PS. Gdy Połonski powiedział, że i islam przygotował ludzkość do rządów nad nią judaistów, na sali dały się słyszeć głosy protestu.)
A oto zasadnicza część 2 (z 2) „Słowiańskiej Pragi – 2018”
Jeśli chodzi o wspomniany przez Połońskiego wpływ „Synagogi Szatana” na wierzenia chrześcijańskie, a w szczególności na katolicyzm po Soborze Watykan II, kiedy to papieże zaczęli tytułować swych bliźnich spod znaku Gwiazdy Dawida „starszymi braćmi w wierze”, to mamy encyklikę Jana Pawła II, „Laborem exercens” (z roku 1981 n.e., czyli 68 po WPR). Według słyszanej przeze mnie (w Genewie 34 lata temu) opinii francuskiego socjologa pracy Alaina Touraine, ma ona charakter ewidentnie NEOJUDAISTYCZNY, przebijający się z podstawowego przesłania tej „pracy” papieża z Polski:„słowa (Boga) o „czynieniu sobie ziemi poddaną” posiadają ogromną nośność. Wskazują na wszystkie zasoby, które ziemia (a pośrednio świat widzialny) kryje w sobie, a które przy pomocy świadomego działania człowieka mogą być odkryte i celowo wykorzystywane przez niego. Tak więc owe słowa, zapisane już na samym początku Biblii, nie przestają nigdy być aktualne.” (Przyznaję, że gdy w jesieni 1981 roku jeszcze we Francji, przeczytałem tę encyklikę, zrobioną pod ówczesną „Solidarność”, to poczułem się jakby ktoś od tyłu wbił mi nóż w plecy.)
Jaki zatem cel życia mają mieć ludzie „stworzeni na obraz i podobieństwo” Boga Jedynego, znanego nam z kart Pisma Świętego? Karol Marks w „W kwestii żydowskiej” (1844) zauważa, że czciciele Boga Izraela „dnia powszedniego” to biznesmeni, którzy żyją dla pieniędzy. Za te pieniądze ludzie BOGAci kupują sobie i technikę i pracę – także pracę o charakterze seksualnym, zwaną prostytucją – innych ludzi, której to pracy owoce dają i życiowy komfort i nakazane bogiem Izraela poczucie „panowania nad ziemią i nad wszystkim co na niej się porusza”. W ten sposób, dzięki wysiłkowi ewangelistów-biznesmenów, niosących Biblię do wszystkich Narodów Świata, otrzymaliśmy Wszechświatowy Kult T-P-D, czyli Techniki, Pieniądza i miłującej komfort – mówiąc dosadnie – Dupy (głównie zresztą genderu żeńskiego).
Problem jednak w tym, że powyżej wskazany zestaw celów życia burżuazji nigdy nie może zostać zaspokojony, charakterystyczne dla fenomenu życia, biochemiczne reakcje „wyrównywania z nadkompensacją” (Jean Piaget), niedoborów wewnętrznychopioidów(molekuł dających nam poczucie szczęścia) nam dyktują, że w pełni zaspakajane ludzkie potrzeby rosną, dokładnie tak, jak z czasem zwiększa się zapotrzebowanie na narkotyki osób od nich uzależnionych. Ja już prawie 40 lat temu, jeszcze w okresie, kiedy mieszkałem w Genewie, napisałem „(Naukowy) Wykład na temat rozwoju potrzeb”. Tego artykułu nie udało mi się opublikować na Zachodzie, dopiero po powrocie – do wciąż socjalistycznej – Polski, został on opublikowany w relatywnie poczytnym miesięczniku „Twórczość”. I następnie także w „wolnorynkowej” Polsce, w periodyku „Obywatel” o dużo mniejszym już społecznym oddziaływaniu.
Dlaczego takie proste pro-ekologiczne idee są PRAKTYCZNIE ZAKAZANE w krajach pod zarządem NIEWIDZIALNEGO „Boga /w formie/ Izraela”?
Ja w rzeczonym „Wykładzie” napisałem, że lamarckowska, Zoologiczna Zasada zwiększania się /zmniejszania organów w rezultacie ich używania /nie używania, w narodach żyjących ciągle wśród techniki, pieniędzy oraz komfortu, automatycznie zwiększa psychologiczną potrzebę używania jeszcze lepszej techniki, jeszcze większej ilości pieniędzy i jeszcze bardziej wysublimowanych urządzeń dla zabezpieczenia komfortu nie tylko siedzenia, ale także i zwojów mózgowych. W jakim kierunku jednak wiedzie ten „Nowy Jedwabny Szlak” przyszłego rozwoju Euroazji, którego budowa została wymuszona wciąż wzrastającymi potrzebami zwiększania komfortu życia, nie tylko w Rosji? Na portalu neon24.pl znalazło się niedawno tłumaczenie tekstu, którego oryginalny tytuł, w języku rosyjskim, brzmi:
Rosja zamieni się w pustynię, na której drzewa nie będą rosły, w których zwierzęta i ptaki nie będą mogły żyć, w których ludzie również nie dadzą rady żyć. To znaczy MY!
Ta narastająca na Syberii – i nie tylko na Syberii, bo także w Północnej Ameryce – pustynia, to logiczny rezultat prac „rozwiniętej ludzkości” nad realizacją biblijnego przykazania „panujcie nad ziemią i nad wszystkim na niej żywymi istotami, które na niej poruszać się ośmielają”. Czy istnieje jakaś możliwość ograniczenia tego, zalecanego przez „Boga Izraela”, samobójczego procesu degradacji przyrody – a wraz z nią i rozumnej ludzkości? Jak zauważa autorcont.ws” tej publikacji „W czasach ZSRR drewno z syberyjskich lasów trafiało głównie do Japonii, ale gdy Japończykom przydzielano hektary do samodzielnego, przez nich, wyrębu, to jednak władze zobowiązywały ich do do przywrócenia porządku i zasiania wyeksploatowanych działek sadzonkami drzew iglastych”. Obecnie wszystko to się skończyło, mamy „wolny rynek” i życie tajgi zanika bez możliwości jego się odrodzenia. Kto dzisiaj miałby środki na taką głupotę jak „praca dla Ziemi oraz dla zwierząt na niej, bez żadnego z nich pożytku, żyjących”? Nasadzenia to praktycznie praca manualna i jak znaleźć pracowników by dokonywać tego na milionach hektarów?
Sowiecki dysydent Aleksander Zinowiew, który pod wpływem doświadczenia 20 lat życia naukowego (podobnie jak i ja) na Zachodzie, «Bezwarunkowo akceptował komunizm, broniąc Gułagów» (patrz przypis 1). Ja z Zinowiewem rozmawiałem o biblijnych korzeniach Nowego Światowego Porządku w marcu roku 2000 w Belgradzie (przy okazji tam posiedzenia Międzynarodowego Trybunału d/s Zbrodni NATO w Jugosławii). On utrzymywał, że tylko powrót do komunizmu może uratować ludzkość od jej degradacji w „człowiekowisko”, czyli niezróżnicowany, rako-podobny, wciąż nienasycony, tłum konsumentów-dewastatorów Ziemi. To samo twierdzi i dzisiaj w Rosji historyk Andriej Fursov. A w 200 lecie urodzin Karola Marksa się okazało, że podobnie myśli i przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, który w bazylice w Trewirze zorganizował „gnostycką mszę” za duszę (współ)autora “Manifestu komunistycznego”.
 
 Polski “konserwatywny” filozof Jacek Bartyzel, z okazji tej rocznicy przypomniał, że «W “Przyczynku do krytyki heglowskiej filozofii prawa” (1844) Marks oznajmia kategorycznie, że „krytyka religii stanowi przesłankę wszelkiej krytyki”, a kończy się tezą, …. że zniszczenie religii winno stanowić początek rewolucji, a nie jej koniec, aby człowiek „zrzucił kajdany i rwał kwiaty życia”, albowiem „urojone szczęście ludu” (którego „duchowym aromatem jest religia”) musi zostać od razu zastąpione „prawdziwym szczęściem”.»
Czy jest to w ogóle możliwe, w sto lat po Wielkiej Proletariackiej Rewolucji, marzyć o jakimś “zbieraniu, wydających się być istotą życia, kwiatów twórczości swobodnego ducha”? Jak taki cel realizować w czasach prawie totalnego terroru, na całym już świecie, tych mafii duchowo chorych masonów, bankierów oraz “duszpasterzy”, wskazanych na wideo na początku niniejszego wywodu? Ja to jednak robiłem, jeszcze kilka lat temu wstecz, w okresie gdy byłem wykładowcą filozofii w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej. W trakcie naszych seminariów z zakresu religioznawstwa dysktowalem ze studentami znaczenie tych strasznych biblijnych historii, jak na przykląd "ojcowski" pomysł biblijnego Abrahama, by zamordować i usmażyć na wolnym ogniu swego pierworodnego syna Izaaka.
W islamie takiej obżydliwości nie ma i moi studenci głosowali za mahometańską koncepcją tego “ojca narodów”. Ci studenci, w wieku 19-23 lata, dobrze rozumieli na czym polega istota “naszej” religii. Proponuję zatem by o tym, że to, że wiara judeochrześcijańska to MIZOLOGOS, znaczy SŁOWO BOGA KŁAMSTWA, nauczać na uczelniach całego świata, nie tylko po cichutku o tym pisać w książkach, które tylko specjalistów interesują.
Co jednak zrobić z tymi rzeszami masońskich oraz religijnych organizacji, które rozmnożyły się “jak gwiazdy na niebie” po REWOLUCJI HIPERBURŻUAZYJNEJ końca XX wieku (n.e.)? Wszystkie te ugrupowania są żywotnie zainteresowane by znów ogłupiać ludzi «miłującym wszystkich (Żydowskim) Panem Wszechświata».
Aleksandr Zinowiew który w młodości, jako antystalinista, praktycznie cudem uniknął zamknięcia w sławnym „gułagu”, pod koniec swego życia utrzymywał, że Gułag miał znaczenie wychowawcze. Dlaczego zatem nie zacząć znowu organizować, dla tych wszystko „ciężkopracujących” masonów-hierkapitalistów, wespół z ich kolegami rabinami, takimi jak Berl Lazar z Chabadu i Pinhas Połoński z Izraela – i oczywiście także z ich „braćmi w wierze”, super bogatymi Patriarchami Wszechrusi – ŁAGRÓW DUCHOWEGO ODPOCZYNKU od obrzydliwości, które są oni zobowiązani nauczać. Okres zamknięcia, w tych PONADNARODOWYCH (polskich “miłośników przyrody”, w rodzaju ministraSzyszko czy profesora T. Guza z KUL, też bym tam wsadził!) instytucjach nie winien być dłuższy niż 1-2 lata, tak jak za Stalina i one winne być zlokalizowane w pustynnych miejscach jakie pozostały po nowych tajgi wyrębach. Tam “przestępcy wobec zdrowego rozsądku” zajmowali by się manualną pracą przy nasadzeniach drzew iglastych. Tych właśnie drzew, które zostały wyrąbane w celu coraz bardziej agresywnego zamknięcia ludzkości w monstrualnych, błogosławionych bogiem (Izraela oczywiście!) budowlachCYFROWEJ – to znaczy głównie pieniężnej – CYWILIZACJI. A na Syberii dzisiaj jest wystarczająco miejsca dla “poddania Ziemi” (za pomocą dla niej pracy) tych idiotów, którzy publicznie głoszą SŁOWA KŁAMSTWA o bożym nakazie “panujcie nad Ziemią”:
 
Co jednak ci “nowi łagiernicy” będą robić w okresie zimowym, kiedy to sadzenie drzew jest niemożliwe? Będą dla nich organizowane wspólne czytania oraz dyskusje antyreligijnych tekstów nie tylko Karola Marksa i Soerena Kirkegaarda, ale także i “Spowiedzi” Lwa Tołstoja, której istotny fragment przełożył na polski mój kolega z Litwy, dr Jan Ciechanowicz (przypis 3). Będą także oceniane prace gnostyków – na przykład czeskiego Jana Kozaka, który zauważa, że JUDEOCHRZEŚCIJĄŃSTWO TO KULT ŻMII, beznogiego GADA (stąd ang. REPTILIAN), który swym jadem paraliżuje mózgi naiwnych ludzi. (O tym jadzie faryzejskiego “plemienia żmijowego” mówił już dwa tysiące lat temu cytowany w Ewangeliach Jezus z Nazaretu, krytykując “”ślepych wodzów” starożytnego Izraela)
 
Jak zauważa powyżej cytowany Jacek Bartyzel “Kulminacją idei Marksa był – porywający, jak się okazało, miliony – magiczny sen o stworzeniu wolnego od alienacji, a także od wszelkiej specjalizacji, będącej przekleństwem cywilizacji industrialnej, „człowieka socjalistycznego”, który w „społeczeństwie komunistycznym” będzie mógł robić to, co chce, i być tym, kim chce, „w którym nikt nie ma wyłącznego kręgu działania, lecz może się wykształcić w jakiejkolwiek dowolnej gałęzi działalności.” (...)
Tak to ja, jako marksista, zrodzony w młodości dzięki obserwacjom jak żyją obywatele USA, proponuję by w Nowych Łagrach na Syberii były nie tylko obowiązkowe zajęcia na temat przestępstw judeochrześcijaństwa. Zgodnie z marzeniem Karola Marksa (oraz mojego ojca) w tych obozach „Pracy i Nauki” będą dyskutowane także i inne sprawy, przede wszystkim CAŁKOWITA ATROFIA zrozumienia istoty biologicznej twórczości (przypis 2) . Chodzi tutaj w szczególności o patologię „nowej neuro-psychologii”, która twierdzi, iż „uczyć się oznacza eliminować (charakteryzujące mózg dojrzałego człowieka) połączenia międzyneuronalne” (Jean-Pierre Changeux). W związku z tą  “metodą Changeux”, uczenia się NIE KOJARZENIA, na czym polega differentia specifica między ożywionymi i martwymi przedmiotami, pojawiły się bowiem modne obecnie kretynizmy, w formie asocjacji między „ludobójczymi” szczepieniami a autyzmem, rakiem oraz innymi chorobami CYWILIZACJI.  No i oczywiście będzie, w tych syberyjskich “sanatoriach umysłu” mowa, o ewidentnie podsycanych przez tajne służby Imperium (patrz http://markglogg.eu/?p=2201), psychotycznych lękach przed niewielkimi napromieniowaniami, jak w przypadku ZU, czyli zubożonego uranu.
 (...)W cywilizacji liberalno-masońsko-chrześcijańskiej jesteśmy bowiem świadkami „zabijania milczeniem” tych prac naukowych, w których jest mowa o zakazanych „bogiem /w formie/ Izraela” PRAW BIOLOGII, po raz pierwszy dokładnie określonych 210 lat temu przez Jean B. Lamarcka. A to z tego względu, by nie rozprzestrzeniła się „herezja” o tym, że życie w bezustannym komforcie prowadzi do degradacji psycho-fizycznej, oraz że okresy ciężkich warunków życiowych, niedojadania i przezwyciężania innych wyzwań otoczenia, generalnie zwiększa żywotność, stan zdrowia oraz długowieczność ludzi narażanych na te niedogodności. Z tego powodu prace, kontynuujące lamarckowską „Filozofię zoologiczną”, będą obowiązkową lekturą w tych OŚRODKACH LECZENIA, MANUALNĄ PRACĄFAŁSZYWEJ ŚWIADOMOŚCI (JUDEO)BURŻUAZJI
M.G. Zakopane, 1 – 10 lipiec 101 roku
 po Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Anty Judeo-Chrześcijańskiej

 
3 przypisy
1.
 
W polskiej Wikipedii tak streszczono działalność A. Zinowiewa po rozpadzie ZSRR  (do którego to rozpadu on swą rękę przyłożył):
«Aleksandr Zinowjew z wybitnego krytyka systemu sowieckiego i ważnego przedstawiciela ruchu obrony praw człowieka, stał się w latach 90, apologetą komunizmu. Jak twierdził, jedynie komunizm daje ludziom szansę osiągnięcia rajskiego życia (…) gwarantując minimalne wygody życiowe uwalnia człowieka od trosk materialnych, pozwala mu skupić uwagę na ważniejszych, autentycznie ludzkich wartościach. Przyczyny upadku tego raju widział w kampanii kłamstw Zachodu. Posługując się leninowskim stylem, pełnym pogardy i inwektyw, atakował zachodnich politologów, szczególnie łajdakaBrzezińskiego oraz najmitów Zachodu, czyli Aleksandra Sołżenicyna i Andrieja Sacharowa. Jego publicystyka, mimo że deklarował iż jest wynikiem bezstronnej socjologicznej postawy, to wyraz fobii, kompleksów, furii i nienawiści. Oskarżał Europę, że stała się kolonią amerykańską. Dotąd chronił ją przed tym ZSRR, gwarantując zachowanie swobody myśli i wolności twórczej. Bezwarunkowo akceptował komunizm, broniąc GUŁAGÓW, ludobójczej kolektywizacji rolnictwa, tłumacząc, że terror stalinowski to wyraz samodzielnej inicjatywy szerokich mas ludności.»
 Przypis 2.

 
ISTOTY OŻYWIONE NIE POSIADAJĄ INTELIGENCJI –JEST TO DOGMAT CENTRALNY JUDAIZMU (oraz wywodzących się z niego religii oraz filozofii)
Inteligencja – od łacińskiego inter-ligare, wiązać między sobą, asocjować – jest twórczą siłą lamarckowskich PRAW BIOLOGII, siłą pozwalającą wytrenowanym osobnikom (na przykład alpinistom) dobrze żyć w trudnych warunkach; w ślad za judaizmem, istnienie inteligencji neguje ortodoksyjne – to znaczy paulińskie – chrześcijaństwo, a po nim i neodarwinizm. Biochemicznie inteligencja manifestuje się „wyrównaniem z nadkompensacją” (hipertrofią, wzmocnieniem) porażonych (poirytowanych, uszkodzonych) mikrofragmentów żywego ciała (Jean Piaget). Jest to proces IRSA: Irytacja >Regeneracja >Super (lub Nad)regeneracja >Asocjacja, czyli chemicznie spontaniczne połączenie się zregenerowanych z nadmiarem bio-fragmentów, włączając w to kwasy nukleinowe DNA i RNA.
(Przekład “google” z angielskiego http://markglogg.eu/?p=2144)

 
Poniżej wyszczególnienie “5 SOLAS” neo – to znaczy judeo – darwinowskiej wiary(w NICOŚĆ)

 
Wszystkie poniższe „solas” wywodzą się z Pisma Świętego, bez żadnych dodatkowych “grzesznych” zmysłowych obserwacji:
 
1.Sola scriptura (neo) darwiniana admissibile est – tylko neoDarwinowskie pisma są dopuszczalne w instytutach naukowych
(Wzorowane na luterańskiej SOLA SCRIPTURA, powtarzającej “Bożą mądrość” św. Pawła w 1 Koryntian 4: 6- “możesz uczyć się od nas, aby nie wychodzić poza to, co jest napisane“).
 
2.Solus multiplicatium esentia vitae est – tylko rozmnażanie się jest istotą życia
(To zostało  zaczerpnięte z Księgi Rodzaju 1:22)
3. Soli geni character individuum determinant – tylko geny determinują charakter indywiduum
(Zaczerpnięte z 1 Koryntian 15: 36-38: “To, co siejecie, nie jest ciałem (lub somą), które powstanie, ale nagim ziarnem (nasieniem) … Bóg daje każdemu nasieniu ciało, które zamierza, dla każdego nasienia odpowiednie dlań ciało“, idea takiego podziału jest już obecna w Księdze Rodzaju 1: 11-12)
 
4. Sola fortuna species novus genera – tylko przez przypadek pojawiają się nowe gatunki, życiowa działalność przedstawicieli gatunku ma żadnego wpływu na tego gatunku genetyczny charakter
(Zaczerpnięte z “wyroczni Jehowy” urim-tummim, czyli “światła i doskonałości” losowych doborów, Ks. Wyjścia 28: 30)
 
5. Sola selectia naturalis motor evolutionis est – tylko Dobór (Selekcja) Naturalny(a) jest motorem ewolucji
(Wzięte z luterańskiej SOLA GRATIA – “ponieważ dzięki łasce jesteście zbawieni przez wiarę (…) a jeśli jest ona darem (w postaci waszego wybraństwa przez) Boga, więc nie dzięki waszym staraniom/uczynkom (jesteście zbawieni)” – Ef 2: 8-9, Rz 11: 6)
 

Te 5 ZASAD OGRANICZENIA HORYZONTU NAUKOWEGO MYŚLENIA wskazują, że całość współczesnych koncepcji ewolucji typu darwinowskiego, wywnioskowano z kilku prostych zdań obecnych zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Pojęcia te są poznawcze “puste”, dokładnie tak jak fenomenologicznie puste jest określenie YHWH, reprezentujące BOGA NICOŚCI, Chimerę wymyśloną trzy tysiące lat temu przez żydowskie kapłaństwo “kochające panowanie nad wszystkim, co porusza się na ziemi, na niebie i w morzu“. Interesującym jest to, że Pierre-Paul Grassé, autor książki “Evolution of Living Organisms” (1977), już w 1979 roku powiedział autorowi, że “neoDarwinowska koncepcja ewolucji jest o NICZYM“. Elementarna logika (tj. LOGOS-Rozum) sugeruje, że LUDZKOŚĆ PROWADZONA PRZEZ NIHILISTYCZNYCH PRZYWÓDCÓW NWO (Nowego Światowego Porządku) ZAMIENI SIĘ W NICOŚĆ – i to nie w tak odległej przyszłości. 

KOMENTARZE

 • Przypis 3: Religia chrześcijańska to MISOLOGOS, w zrozumieniu Lwa Tołstoja
  (z książki Jana Ciechanowicza „Antysemityzm”, str. 320-325, Astra, New York 2010)

  Bardzo sceptyczny stosunek do Starego Testamentu, jako do absurdalnego zbioru żydowskich klechd i legend, miał genialny pisarz Lew Tołstoj, którego za jego Spowiedź biskupi cerkwi prawosławnej wyklęli. Autor Wojny i pokoju m.in. pisał:

  «Historia święta zaczyna się od opisu, jak to Bóg, istniejący wiecznie, stworzył z niczego przed sześcioma tysiącami lat niebo i ziemię, jak potem stworzył zwierzęta, ryby, rośliny i wreszcie człowieka Adama i żonę jego Ewę, uczynioną z jego żebra. Mamy następnie podane, jak to Bóg, bojąc się, aby Adam z żoną nie jedli jabłek z drzewa, mającego czarodziejską siłę obdarzania potęgą, zabronił im jeść tych jabłek; jak to, nie bacząc na ten zakaz, pierwsi ludzie zjedli jabłko i zostali za to wypędzeni z raju i jak za to samo zostało następnie przeklęte całe ich potomstwo, przeklęta ziemia, która odtąd zaczęła wydawać trujące rośliny. Mamy potem opisane życie potomków Adama, którzy tak znikczemnieli, iż Bóg zmuszony był ich potopić i to nie tylko ludzi, ale i zwierzęta, a zostawił tylko jednego Noego z rodziną i z zabranymi do arki zwierzętami. Mamy dalej opisane, jak to ze wszystkich ludzi, którzy się po potopie rozrodzili, Bóg wybrał Abrahama i zawarł z nim przymierze, według którego Abraham zobowiązał się uznawać Boga za Boga i na dowód tego zaprowadzić obrzezanie, a w zamian za to Bóg zobowiązał się obdarzyć Abrahama licznym potomstwem i popierać go i jego potomków. Potem mamy opowiedziane, jak to Bóg, protegując Abrahama i jego potomków, czynił w ich Interesie same nadzwyczajne rzeczy, zwane cudami i popełniał zarazem najbardziej wyszukane okrucieństwa.

  W ten sposób cała ta historia, z wyjątkiem naiwnych (jak odwiedziny Abrahama przez Boga i dwóch aniołów, ożenek Izaaka i inne), niekiedy niewinnych, lecz częściej nieetycznych opowieści (jak oszustwo umiłowanego przez Boga Jakuba, okrucieństwa Samsona, przebiegłość Józefa), cała ta historia, począwszy od klęsk zesłanych przez Mojżesza na Egipcjan i wymordowanie przez anioła wszystkich ich pierworodnych, do ognia, który zniszczył 250 buntowników, do zapadłych w ziemię Kore, Datana i Abirona, do zniszczenia w ciągu kilkunastu minut 14.700 ludzi, do rżniętych piłami wrogów tępionych przez Eliasza (wziętego na ognistym wozie do nieba) ofiarników i Elizeusza, przeklinającego wyśmiewających się z niego malców – oto szereg cudownych wydarzeń i przeraźliwych przestępstw, dokonanych przez naród żydowski, jego wodzów i samego Boga.

  Jeżeliby cała ta historia Starego i Nowego Testamentu była wykładana jako zwykła powiastka, wtedy mało który z wychowawców odważyłby się opowiadać ją dzieciom lub dorosłym, których, chciałby oświecić. Powiastka ta jednak uważana jest za nie nadającą się do roztrząsania przez ludzi, jako zawierająca jedynie prawdziwe opisanie świata i jego praw, jako najbardziej wierne odtworzenie życia dawniej żyjących ludzi i tego, co należy uważać za dobre, a co za złe, o istocie i własnościach Boga i obowiązkach człowieka. Mówi się o książkach szkodliwych. Lecz czyż jest w chrześcijańskim świecie książka, która by przyniosła więcej szkody ludziom niż ta okropna książka, zwana „Historią świętą starego i nowego przymierza”?

  …Dla człowieka, któremu wtłoczono do głowy jako najświętszą prawdę, wiarę w stworzenie świata z niczego przed sześcioma tysiącami lat, a następnie w arkę Noego, która pomieściła wszystkie zwierzęta, w upadek Adama, w niepokalane poczęcie, w cuda Chrystusa i poniesioną przezeń ofiarę na krzyżu dla ludzkiego zbawienia – dla takiego człowieka wymagania rozumu nie są obowiązujące i taki człowiek nie może potem uwierzyć w żadną inną prawdę. Jeżeli możliwą jest trójca, niepokalane poczęcie, odkupienie ludzkości przez krew Chrystusa, staje się możliwym wszystko i potrzeby rozumu są zbyteczne.

  Wbijcie klin pomiędzy deski podłogi spichlerza. Choćbyście potem nie wiem ile sypali weń zboża wszystko wyleci. Podobnie jest z głową, w którą wbito klin trójcy, czyli Boga, który stał się człowiekiem i swoim cierpieniem odkupił ludzkość, a następnie znowu wrócił do nieba – w głowie tej nie utrzyma się potem żadne rozsądne, trzeźwe pojmowanie życia.(MG – patrz Platona definicja mizologos – człowieka z lekceważeniem odnoszącego się do zasad logicznego myślenia.)
  Syp ile chcesz ziarna do spichlerza z dziurawą podłogą, wszystko ci wyleci. Kładź, co chcesz w głowę, która raz przyjęła na wiarę rzeczy bezsensowne, nic się w niej nie ostoi.»

  (Ciechanowicz dodał) Nie tylko hierarchowie cerkwi prawosławnej, ale też liczni pisarze żydowscy mieli te słowa Tołstojowi za złe, ogłaszali je wręcz za manifestację antysemityzmu. (« Jako że Głupota Boża jest mądrzejsza od zasad logiki kultywowanych przez rozumnych ludzi » by zacytować Święte Słowa Bożego Bęcwała, powszechnie znanego pod ksywą św. Pawła – patrz komentarze na https://wiernipolsce.wordpress.com/2012/07/07/5564/.)

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2018/07/TOLTOJ-Lew-300x230.jpg
  Tak to Lew Tołstoj, podobnie jak i ja, miał marzenie, aby w każdym liceum był obowiązkowy kurs etyki pod tytułem «Biblia jako testament ambitnego, starożytnego kretynizmu», czyli zjawiska dewastującego zarówno przyrodę jak i życie człowieka rozumnego, polegające na szukaniu wiedzy – i dzielenia się nią z innymi – na temat możliwie wszystkiego, “boga Izraela”oczywiście włączając do tego.
 • @ dr Marek Głogoczowski
  W kwestii zarządzania zasobami przyrodniczymi - gospodarka wolnorynkowa (kapitalistyczna) nie jest zdolna do długookresowego utrzymywania zasobów przyrodniczych, "mizlogos" kapitalizmu prowadzi ZAWSZE go gospodarki rabunkowej i ZNISZCZENIA zasobów odnawialnych. Od niszczenia lasów, populacji zwierząt łownych po destrukcję (wjałowienie, erozję) gleb. Gospodarka centranie planowana może prawidłowo konserwować zasoby naturalne, o ile jest nastawiona na to, a nie na rabunek celem "akumulacji pierwotnej".

  W kwestii reedukacji Żydów, żydów i szabesgojskich zwolenników gospodarki rabunkowej ("wolnego rynku") - taka reedukacja nie jest możliwa. Najprawdopodobniej obserwowane fenomeny (socjopatia, psychopatia) mają podłoże genetyczne i są efektem wielopokoleniowego "chowu na linię", także WSOBNEGO. To jest smutne, bo oznacza albo konieczność dożywotniej penalizacji, albo stworzenia jakiegoś izolowanego (wyspiarskiego) państwa, gdzie założą swój judaistyczno-libertariański raj (Madagaskar? Tasmania?)

  //prace gnostyków – na przykład czeskiego Jana Kozaka, który zauważa, że JUDEOCHRZEŚCIJĄŃSTWO TO KULT ŻMII, beznogiego GADA (stąd ang. REPTILIAN), który swym jadem paraliżuje mózgi naiwnych ludzi. (O tym jadzie faryzejskiego “plemienia żmijowego” mówił już dwa tysiące lat temu cytowany w Ewangeliach Jezus z Nazaretu, krytykując “”ślepych wodzów” starożytnego Izraela)//

  Zastanawia mnie, dlaczego tak często przywołuja Pan w swoich tekstach Jezusa z Nazaretu jako jakąś przełomową antytezę judaizmu. Jak rozumiem jest to poszukiwanie wspólnego języka z chrześcijańskim głupcem poprzez pokazanie mu, że w jego poglądach jest jakiś element "prawdy", z którym Pan się zgadza i który Pan szanuje. Nie jestem przekonany, by osoba Jezusa z Nazaretu była szczególnie godna podziwu i szacunku.
  Pierwszy i podstawowy powód - był hochsztaplerem, podawał się za SYNA Jahwe. On sam doskonale wiedział, że żadnym synem Jahwe nie jest. My wiemy, że żydowski Jahwe jest bożkiem zmyślonym przez Mojżesza w celu kontrolowania prymitywnego plemienia zbiegłych niewolników, pastuchów, stręczycieli, prostytutek, złodziejaszków i bandytów. Z tego wynika natychmiast, że Jezus kłamał w sprawie swojej boskości. Przy czym kłamał bezczelnie, bo nie mówił, że jest synem Jahwe w takim sensie, w jakim (w myśl judaizmu i pochodnych religii) wszyscy ludzie są metaforycznymi "dziećmi" Jahwe.
  Drugi powód - był w rozumieniu współczesnym guru SEKTY, który oszustwem nakłaniał naiwnych do sprzedania majątku i przekazania wszystkich środków na rzecz SEKTY, porzucenia zajęcia, z którego się utrzymywali i dołączenia do SEKTY w podróży DONIKĄD. Sekta o takiej FORMULE może funkcjonować jedynie jako PIRAMIDA FINANSOWA, czyli w końcu musi upaść finansowo, gdy nie znajdzie się kolejny szczebelek naiwnych, którzy zechcą FINANSOWAĆ resztę piramidy swoim majątkiem. Do tych działań samobójczych finansowo nakłaniał Jezus z Nazaretu ludzi opowiadając brednie pokroju:
  //MT 6,26-34: Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? (...) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski.//
  Dodajmy jeszcze, że SEKTA Jezusa z Nazaretu dopuszczała się mordów na tych, którzy dołączając do sekty zachowywali część dochodu ze sprzedaży swojego majątku dla siebie, zamiast oddać sekcie (na co wskazuje los Ananiasza i Safiry).
  //Dz 5,1-11
  A pewien mąż, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał posiadłość
  I za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów.
  I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę?
  Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.
  Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli.
  Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.
  A po upływie około trzech godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało.
  I odezwał się do niej Piotr: Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: Tak jest, za taką.
  A Piotr do niej: Dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą.
  I upadła zaraz u nóg jego, i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża.
  I WIELKI STRACH OGARNĄŁ CAŁY ZBÓR I WSZYSTKICH, KTÓRZY TO SŁYSZELI.//

  Rozumie Pan już, jakiego rodzaju "BIZNES" prowadził Jezus z Nazaretu?
 • @Światowid 13:18:06 Świetna argumentacja, jak zjem obiad to pomyślę nad odpowiedzią.
  A w drodze na zakopiański basen pływacki COS (dla emeryta tylko 7 zł!) gdzie "obowiązkowo" - pomimo mego chloniaka - przepływam wciąż ok. 1 km, to w mej głowie pojawiło się takie oto skojarzenie:

  Otóż RUSKIE KLECHY, na kopułach swych NOWYCH cerkwi, zaczęły stawiać krzyże, z gwiazdą Dawida pośrodku (patrz 1 zdjęcie w tekście powyżej). Dlaczego zatem, jako WSPÓLNY NWO ZNAK wszystkich odmian ŻYDOCHRZEŚCIJAŃSTWA, nie ustanowić, idąc za tych NOWORUSKICH klechów przykładem, znaku Gwiazdy Dawida, w jej centrum z Krzyżem z wiszącym nań Jezusem?

  Oczywiście w wypadku prawosławnych byłby to krzyż z ukośną na nim poprzeczką. Wiem że ten NWO pomysł nie wszystkim neonowcom (24!) się spodoba. A zatem, by go "globalistycznie" uzupełnić, w wypadku nie lubiących Joszue Izraelitów, wewnątrz tego hinduskiego symbolu SEKSUALNEGO ZJEDNOCZENIA, byłby wizerunek Auschwitz lub nawet tylko MAGICZNA liczba 6 000 000 ofiar holocaustu, odkupujących GRZECHY Izraela:

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2020/01/Cechy-2-boga-NWO.jpg
 • depresujące są te Pańskie teoryje:
  A zatem:

  Gaudeamus igitur,
  Ostał nam się jeno śnur.

  PS: Ciekawe co na to Greta. :-)
 • @Nibiru 17:39:03 Odnośnie uwagi: //depresujące są te Pańskie teoryje://
  To nie tylko są moje opinie.

  Lamarck już 200 lat temu, obserwując jak zaczęli się zachowywać Francuzi, po zrzuceniu ZHIERARCHIZOWANEGO ( a zatem w sposób feudalny TOTALITARNEGO, CAŁOŚĆIOWEGO) ustroju Monarchii Absolutnej "króla Słońce" (monarchii w znacznym stopniu wzorowanej na "mandaryńskim", silnie zhierarchizowanym ustroju ówczesnych Chin) przewidywał, że rodzący się podówczas, burżuazyjny styl życia doprowadzi do koniecznej ZAGŁADY ludzkości.

  Podobne opinie głosił w Anglii Matthew Arnold w 50 lat po Lamarcku.

  A były radziecki dysydent, Aleksandr Zinowiew w "Russkiej Tragedii" z roku 2002 zaczął utrzymywać, że upłynie z kilkaset lat zanim w Rosji znowu pojawi się (silnie, pod względem ról społecznych, zróżnicowany) KOMUNIZM. (Dziesięć lat wcześniej, w artykule z 1992, który tłumaczyłem z francuskiego, Zinowiew był większym optymistą, bo miał nadzieję, że na powrót "komuny" trzeba będzie w Rosji czekać, niestety, kilka dziesięcioleci.)

  Ja od kilku dziesięcioleci twierdzę, że ten "liberalizm" niezróżnicowanych ludzików, pędzących hurmem za ustawionym im mirażem "raju" TPD cywilizacji, to forma NISZCZĄCEGO WSZYSTKO NA SWEJ DRODZE PLANETARNEGO RAKA.

  A kol. Wojtas na neonie (24) namolnie nam wtyka swą wizję przyszłej CYWILIZACJI (ograniczoną do Polski tylko, na szczęście!) OD HIERARCHICZNOŚCI DO DEMOKRACJI...
 • Odnośnie ŚWIATOWIDA uwagi: //Nie jestem przekonany, by osoba Jezusa z Nazaretu była szczególnie godna podziwu//
  to przypominam,
  że Jezus z Nazaretu (jeśli w ogóle istniał takowy) działał w okresie 'podminowania" opartego na Biblii kastowego ustroju Izraela przez wpływy hellenistyczne (a nawet nadciągające ze Wschodu, buddyjskie - to gnostyk Jan Kozak.)

  Jego najistotniejszy wkład w przekazane nam w Ewangeliach ZROZUMIENIE ŚWIATA, to potępienie faryzeizmu, potocznie OBŁUDĄ, HIPOKRYZJĄ zwanego. Jak tę sprawę naświetlił były pracownik Watykanu, w zakresie tzw. "pytań granicznych" prof. Tomasz Węcławski, który w r. 2007 dokonał oficjalnej apostazji //"Jezus jako radykalny reformator religijny padł ofiarą oczekiwań mesjanistycznych, co doprowadziło do jego odrzucenia przez elity i skazania na śmierć. Jednak najdotkliwsza, klęska Jezusa dokonała się już po ukrzyżowaniu – była to reinterpretacja jego klęski jako ofiary.”//

  Mówiąc w sposób „helleński”, pragnący nawrócić na DROGĘ ROZUMU żydowskie kapłaństwo, żyjące z profitów przy egzekwowaniu krwawych ofiar, Jezus sam stał się taką „za grzech poznania” ofiarą. Totalna perwersja intelektualna (tę sprawę MISOLOGOS chrześcijańskiej wiary, dość dobrze wyczuwają muzułmanie).
 • @Berkeley72 18:25:30
  No niestety, świat jest tak urządzony (a może z premedytacją zaprojektowany), że rozum nie został rozdzielony ludziom po równo. Czynnik wychowania i wykształcenia odgrywa w tym systemie tylko rolę wtórną, pierwszoplanowe są jednak geny. Niektórzy, aby lepiej ten fenomen ogarnąć, przyrównują ludzkość jako całość do jednego inteligentnego bytu, aczkolwiek z rozproszonymi komórkami i organami. Tak więc najinteligentniejsi z gatunku ludzkiego powinni tworzyć organ mózgu i dbać o pozostałe organy ze świadomością, że są tylko częścią bardziej złożonego bytu. Pozostałe organy również powinny zdawać sobie sprawę ze swej niezbędnej (chociaż mniej fundamentalnej) roli dla zachowania dobrostanu całości. Taki model ludzkości niestety (a może stety) jest bliski rzeczywistości i trybu pracy jakiemu powinien podlegać aby zapewnić ciągłość gatunku i wewnętrzną harmonię "organów". W takiej naturalnej hierarchi mrzonka jakichś procesów demokratycznych to czysty absurd, ewentualnie droga od zastoju lub destrukcji. Proszę zauważyć, że na naszym najniższym poziomie (organów wspomagających system) mamy fikcyjną demokrację ograniczoną do decydowania o duperelach. Najważniejsze decyjzje zapadają bowiem za kotarą przez gremia, których do tej roli nie wybieraliśmy, a nawet ich dobrze nie znamy. Czyli te samozwańcze elity rządzą światem przydzieliwszy sobie rolę mózgu, a nam role drugoplanowe wspomagające. Zaaplikowano nam chaos pojęciowy typu prawica lewica, komunizm, kapitalizm i tym podobne "izmy" abyśmy zadyskutowali się na śmierć, nie będąc przez to w stanie spenetrować istoty naszego położenia wynikającego przecież bezpośrednio ze schematu działania zastanej rzeczywistości.
 • @ Autor - 5*
  DK
 • @Rzeczpospolita 20:41:13
  Panie Dariuszu, przepraszam że spytam:
  czy nazwisko KOSIUR to nie jest przypadkiem akronim od:
  Który Oczyszcza Stalina I Uwielbia Rosję ? :-)
 • @Światowid 13:18:06
  Odniosę się do Ananiasza i Safiry.
  Nie przypisuj Jezusowi tego, co pisał jakiś gość do niejakiego Teofila. Tego w naukach Jezusa nie ma. Nauki Jezusa są zapisane w Ewangeliach.
  Ekonomia Piotrowa prowadząca do bankructwa pochodzi z tych samych tekstów. Żeby zrozumieć nauki Jezusa, to trzeba najpierw uwierzyć. Tylko Bóg może te teksty prawidłowo wytłumaczyć. Tym, którzy nie wierzą tłumaczy kto inny.

  W dziejach Apostolskich jest wymieszana prawda z kłamstwem. Miało to pomóc Żydom w opanowaniu chrześcijaństwa. Tak jak na początku chcieli wszystkich obrzezywać, tak stopniowo do chrześcijaństwa wprowadzali swoje mojżeszowe obyczaje. Chrześcijaństwo jest w znacznym stopniu opanowane przez Żydów. W warstwach wierzchnich jest ich najwięcej.
  Dlatego chcą się z Żydami bratać. Tyle, że Żydzi to antychryści, którzy Chrystusa odrzucili. Braćmi są tylko ci, którzy mają tego samego Ojca. Żydzi wybrali sobie innego ojca.
 • @Światowid 13:18:06 K. Marks: // SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE (BURŻUAZJA) Z WŁASNYCH TRZEWI RODZI ŻYDA WCIĄŻ NA NOWO.//
  Odnośnie opinii "Światowida" //W kwestii reedukacji Żydów,... - taka reedukacja nie jest możliwa. ... To jest smutne, bo oznacza albo konieczność dożywotniej penalizacji, albo stworzenia jakiegoś izolowanego (wyspiarskiego) państwa, gdzie założą swój judaistyczno-libertariański raj.//

  Ta opinia "Światowida" pokrywa się z opinią komentatora "Nibiru" // Czynnik wychowania i wykształcenia odgrywa w tym systemie tylko rolę wtórną, pierwszoplanowe są jednak geny. //

  Jak ta sprawa GENÓW (których ilość - a zatem i jakość - u człowieka, w okresie od jego urodzenia się do jego dojrzałości, wzrasta AZ CZTEROKROTNIE) wyglądała w wypadku K. Marksa?

  Otóż Karol Marks był, ochrzczonym w 6 roku swego życia, CHRZEŚCIJANINEM odmiany LUTERAŃSKIEJ, wychowanym w b. znanym z wysokiego poziomu nauczania, post-jezuickim liceum w Trewirze

  Cytuję za Karolem Marksem w eseju "W kwestii żydowskiej" (napisanym w roku 1843, czyli w wieku jego lat tylko 25!; sławny "Manifest komunistyczny" napisał on, wraz z F. Engelsem, w wieku lat 30 - czyli dokładnie w wieku kiedy - dla mnie dość mityczny - Jezus rozpoczął swą działalność misyjną w pozostającym pod hellenistyczną "kulturową okupacją" Izraelu):

  //Żydostwo utrzymało się obok chrystianizmu nie tylko jako religijna krytyka chrystianizmu, nie tylko jako ucieleśnienie wątpliwości co do religijnego pochodzenia chrześcijaństwa, lecz w równej mierze dlatego, że praktyczny, żydowski duch, że żydostwo utrzymało się w samym społeczeństwie chrześcijańskim, a nawet doszło w nim do szczytu swego rozwoju. Żyd, będąc szczególnego rodzaju członkiem społeczeństwa obywatelskiego, jest tylko szczególnego rodzaju PRZEJAWEM ŻYDOWSKOŚCI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO.

  Żydostwo utrzymało się nie wbrew historii, lecz dzięki historii.

  SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE (BURŻUAZJA) Z WŁASNYCH TRZEWI RODZI ŻYDA WCIĄŻ NA NOWO.

  Co było w istocie swej podłożem religii żydowskiej? Praktyczna potrzeba, egoizm.

  Monoteizm Żyda jest też w gruncie rzeczy politeizmem wielu potrzeb, politeizmem, który czyni nawet ustęp przedmiotem boskiego prawa. Praktyczna potrzeba, egoizm to zasada społeczeństwa obywatelskiego i wystąpiła ona jako taka w swej czystej postaci, skoro tylko państwo polityczne wyłoniło się całkowicie ze społeczeństwa obywatelskiego. Bogiem zaś praktycznej potrzeby i egoizmu jest pieniądz.

  Pieniądz jest tym żarliwym bogiem Izraela, wobec którego żaden inny bóg ostać się nie może. Pieniądz poniża wszystkich bogów człowieka i zamienia ich w towar. Pieniądz jest ogólną, samą w sobie ukonstytuowaną wartością wszystkich rzeczy. Pozbawił on zatem cały świat - świat ludzi jak i przyrodę - jego właściwej wartości. Pieniądz jest wyobcowaną od człowieka istotą jego pracy i jego bytu; ta obca istota ma go w swej mocy, on zaś zanosi do niej modły.

  Bóg żydowski stał się świeckim bogiem, stał się bogiem świata. Weksel jest rzeczywistym bogiem żydowskim, bóg zaś - tylko iluzorycznym wekslem.

  Pogląd na przyrodę, zrodzony pod panowaniem własności prywatnej i pieniądza - to prawdziwa pogarda, faktyczne poniżenie przyrody, która wprawdzie istnieje w religii żydowskiej, ale tylko w urojeniu. (Itd.)
 • @Berkeley72 10:09:54
  Przepraszam, że sie wtrącę. Marks wyraził swe poglądy zgodnie z wiedzą w tej materii jaka była mu dostępna w tamtym czasie. Nasze pokolenie wie o wiele wiecej. Znamy bowiem historię rewolucji październikowej, obu wojen światowych, budowy NWO, BIS, FED, WTO i tym podobnych wydarzeń gdzie w tle stali i stoją żydzi. Tzw. kwestia żydowska nie pojawiła się po narodzeniu Chrystusa i umocnieniu chrześcijaństwa lecz milenia wcześniej.
 • @Nibiru 18:56:48 No jak pamiętam w Polsce do 1968 roku pronlem żydostwa był PRZYTŁUMIONY
  Po prostu w tym okresie GOSPODARKI PLANOWEJ handel był BARDZO ORANICZONY i (ukrywający się wtedy zazwyczaj) ŻYDZI nie mogli się wyżywać w swym żywiole. B. wielu wtedy zainteresowało się nauką, w szczególności matematyką, jak np. w Krakowie znajomi mych rodziców, profesorowie Szarski oraz Gołąb (z jego córką chodziłem na studia i dopiero niedawno mi się publicznie przyznała, iż jesr żydówką i żebym "nie podskakiwał".

  Wszytko się zmieniło, gdy nagle "Polska odzyskała wolność" w 1990 roku. Wtedy w istocie, zorganizowani przez CIA, magnata Sorosa i kler katolicki żydzi przechwycili "lejce" w furce pod nazwą "Naród Polski".
 • @Berkeley72 10:09:54
  Raczył Pan opuścić KLUCZOWY dla "genetycznej" hipotezy fragment mojej wypowiedzi:

  //Najprawdopodobniej obserwowane fenomeny (socjopatia, psychopatia) mają podłoże genetyczne i są efektem wielopokoleniowego "chowu na linię", także WSOBNEGO.//

  Moja teza była zatem następująca: psychopatyczne i socjopatyczne zachowania Żydów i wszelkich wolnorynkowych oszołomów mają PRAWDOPODOBNIE podłoże genetyczne (swego czasu czytałem coś o nadzwyczajnym odsetku psychopatów i socjopatów wśród Żydów, ale będzie mi trudno znaleźć więc załóżmy, że to "intuicja badacza"). Może Pan przemyśleć kwestię, na ile JUDAIZM "formatuje psychikę" pod kątem zachowań socjopatycznych i psychopatycznych, a na ile w "cywilizacji żydowskiej" WIĘKSZY SUKCES REPRODUKCYJNY odnosiły osobniki "pasujące" "profilem psychologicznym" do talmudycznego "normatywu". Dodatkowo ma Pan sytuację wypychania poza RASĘ osobników, gdzie ETYKA lub EMPATIA WOBEC GOJA dominuje nad "NORMATYWEM" i ewentualnie pozyskiwania genów zgodnych z "normatywem" SPOZA RASY.

  Obaj doskonale wiemy, że ŚRODOWISKO odpowiada za aktywację w FENOTYPIE CZĘŚCI CECH ZAPISANYCH W GENOTYPIE, więc rozmawiamy w kategoriach stochastycznych, a nie deterministycznych.

  Oczywiście socjopatyczno-psychopatyczna "ideologia wolnorynkowa" opracowana przez Żydów dla gojów trafia do psychopatów i socjopatów WSZYSTKICH RAS. Jądrem tej ideologii jest ANTYWSPÓLNOTOWOŚĆ (ANTYKOLEKTYWIZM narodu przeznaczonego do podporządkowania ekonomicznego przez Żydów), czyli ELIMINACJA możliwości ZBIOROWEGO przeciwstawiania się "grze rynkowej", w której przeciw ZATOMIZOWANEJ MASIE gojów Żydzi grają jako ZORGANIZOWANA GRUPA (PRZESTĘPCZA).
 • @Berkeley72 18:47:40
  Pisze więc Pan, że jedyną zasługą Jezusa była próba przeszczepienia w judaizm uniwersalnej etyki, wynalezionej przez innych. Skoro tak, to pojawia się pytanie - dlaczego mamy się w ogóle zajmować przegranym reformatorem judaizmu, którego dość mętny przekaz został ostatecznie jeszcze bardziej wypaczony przez kolejne pokolenia hochsztaplerów i stał się fundamentem największego po judaizmie (jeśli chodzi o "staż") oszustwa w dziejach ludzkości? Kim intelektualnie i etycznie jest Jezus w porównaniu z Platoonem, Arystotelesem czy choćby Sokratesem?

  I jeszcze jeden drobiazg - gdyby "reforma" Jezusa nie została skontrowana przez żydowskie kapłaństwo, to najprawdopodobniej Żydzi zniknęliby z powierzchni ziemi jako grupa etniczna (czy jak kto woli - naród), zamiast stać się światową RASĄ PANÓW, zgodnie ze swoją SZOWINISTYCZNĄ RELIGIĄ (Tora i Talmud są znacznie bardziej szowinistyczne od Mein Kampf Hitlera, a działania biblijnych Żydów wyprzedziły hitlerowskie czystki etniczne o tysiące lat). Po prostu Żydzi, nie spajani szowinistyczną religią, rozpłynęliby się wśród plemion semickich i nie odegraliby już w historii ludzkości żadnej roli. Byłaby to niezaprzeczalnie wielka zasługa Jezusa dla ludzkości, niestety żydowscy kapłani uchronili naród żydowski przed upadkiem.
 • @Światowid 00:02:33 Niewątpliwie ciekawe uwagi. Odnośnie WYKORZYSTANIA klęski Jezusa to najlepiej zareagowali mzułmanie
  Wg. Koranu, to nie Jezus zawisł na krzyżu (wg. ich mitologii Allach miłosierny uratował swego posłańca, wysyłając po niego do wieczernika - gdzie Jezus spał razem ze swymi uczniami - trzech aniołów, Michaela, Rafaela i Gabriela, którzy go wykradli przez wschodnie okno w wieczerniku i zabrali prosto do Nieba; strażnikom Piłata to Judasz wydał się być Jezuso-podobny i to jego powieszono na krzyżu)

  Bardzo skądinąd UMORALNIAJĄCY mit.

  A do czego potrzebujemy Żydów? Aleksandr Zinowiew w 2000 roku w Belgradzie nam powiedział, że bez pomocy żydów Rewolucja komunistyczna w Rosji by się nie udała. I ja Z TEGO POWODU o tej - w znacznym stopniu zmitologizowanej - postaci Jezusa nie zapominam, chcąc ją wykorzystać w podobnym, jak Zinowiew, celu. (Zresztą nacjonaliści / socjaliści francuscy i szwajcarscy, jak mi mówili, mają w tej sprawie podobne zdanie.)

  Odnośnie //Obaj doskonale wiemy, że ŚRODOWISKO odpowiada za aktywację w FENOTYPIE CZĘŚCI CECH ZAPISANYCH W GENOTYPIE, więc rozmawiamy w kategoriach stochastycznych, a nie deterministycznych.//

  Z tym genotypem to sprawa ma się tak, że często używane geny - poprzez ich "wyrażanie" za pośrednictwem RNA - ulegają po prostu NAMNOŻENIU, co już w latach 1960 zaobserwowano pod zwykłym mikroskopem w wypadku ĆWICZONYCH komórek mięśni. No i ilość przechodzi - po marksistowsku - w nową jakość, w postaci odruchów warunkowych, częściowo zachowywanych przez pewien czas, w następnym pokoleniu(ach). Patrz http://markglogg.eu/?p=622

  Ze stochastyki wychodzi zatem lamarckowski DETERMINIZM pojawiania się nowych (lub zaniku wcześniejszych) form życiowych: co w embriologi doskonale widać, chociażby w zaniku "płazio-gadziego" u nas ogona, w który byli wyposażeni nasi przodkowie.

  No i coś ciekawego odnośnie rozszerzania się tej epidemii "koronowirusa" - procesy ZDROWIENIA zaczynają nareszcie dominować nad UMIERALNOŚCIĄ z powodu zakażenia wirusem

  Statystyka Global Cases John Hopkins CSSE wskazywała:

  1. Wczoraj 5 luty o godz. 18.54 było 24 631 zarażonych, zmarło (od początku epidemii) 494, wyzdrowiało (od początku epidemii) 1029 osób

  2. Dzisiaj 6 luty o godz. 8.53 jest już 28296 zarażonych, zmarło (od początku epidemii) 565, wyzdrowiało (od początku epidemii) 1245 osób

  A zatem w ciągu 14 godzin, wg. CSSE, ZMARŁO tylko 69 osób, a WYZDROWIAŁO 216! Czyli trzy razy więcej! I ta statystyka wyzdrowień będzie szybko rosnąć.

  Natomiast niepokojącym jest fakt, że epidemia się nadal rozszerza, w 14 godzin odnotowano ok. 3500 nowych zachorowań.

  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

  Pozdrowienia
 • @Berkeley72 10:08:52 Dodaję najświeższe dane (8 luty, godz. 9.58) na temat zachorowań na coronowirusa:
  Ogołem jest już 34939 zachorrowan (5 lutego było: 24 631)

  Zmarło 725 osób (do 5 lutego zmarlo 494)

  Ozdrowiało 2 233 osób (do 5 lutego ozdrowialo: 1029)

  A zatem, choć niewątpliwie ciężko się odchorowyuje taką infekcję (zwlaszcza osoby dojrzale i starsze) TO NIE JEST ZBYT ŚMIERCIONOŚNA EPIDEMIA!

  Zorganizowana PANIKA wydaje sie byc WYJATKOWO SZTUCZNA

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829