Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
54 posty 620 komentarzy

Post tenebras lux

Berkeley72 - fizyk i geofizyk, filozof piagetowsko-lamarckowski, instruktor alpinizmu i ski-alpinizmu

Część Druga (z 2) opracowania Czy Polacy stali się Żydami?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wg. T. Zielińskiego (r. 1927), Jezus z Nazaretu reprezentował ‘helleński’ typ osobowości, wg J. Kozáka (r. 1995) Jezusa mowy (logiony) miały charakter buddyjski. Pytanie: Kim (czym) są inspirowane "logiony" P. Beina oraz M. D. Majewskiej?

HELLENO-BUDDYJSKA „FRANCISZKAŃSKA RÓŻAŃCOWA DROGA ŻYCIA” (P/e)

1500 słów

Co ja bym proponował, wciąż reprezentującym „helleński” (tj. rozumny) stosunek do obowiązkowych szczepień, organizacjom lekarskim w Polsce? (W rodzinie miałem i nadal mam kilkoro przedstawicieli tego zawodu.)

Otóż Watykan dzisiaj wyraźnie stara się „zapomnieć” o swym hebrajskim rodowodzie, wywodzącym się z poczynań jego Ojców Założycieli, „świętych żydów” Piotra i Pawła. (patrz wykład K. Pieczyńskiego na ten temat). Teraz w Watykanie moda na pogański „animizm”. W tej sytuacji warto wykorzystać, dla ułatwienia procesu „nawrócenia hebraistów na Rozum-Logos”, sznur z nawleczonymi nań koralikami, różańcem zwany. Został on zapożyczony, za pośrednictwem mahometan, od tybetańskich lamów (zarówno K. Styrna jak i M. Dakowski do wykorzystania tego „przyrządu modlitewnego” nawołują). Jednak w ruchu „nowofranciszkańskim”, w miarę przesuwania na nim koralików, zamiast recytowania zaklęć chrześcijańskich, powtarzało by się PRAWDY greko-rzymskie, wsparte koncepcjami Lamarcka, Schroedingera oraz Jeana Piageta. Jest ich zaledwie siedem i są łatwe do zapamiętania:

1. IGNORANCJA JEST ZŁEM,w wypadku dorosłych ludzi – i to społeczne ZŁO należy starać się eliminować (filozofowie starożytnej Grecji, a w szczególności Sokrates).

 2.CO CIĘ NIE ZABIŁO, TO CIĘ WZMOCNI” (rzymska maksyma  quod non te occidit, fortior me)

Z tego powodu np. szczepienia noworodków, które ich nie zabijają, z konieczności WZMACNIAJĄ ich dorastające organizmy. (Promile promila, faktów śmierci po tych szczepieniach, są zazwyczaj od tych szczepień niezależne, jako że ZAWSZE pewien PROCENT dzieciu umiera wkrótce po urodzeniu, niezależnie od tego czy były one szczepione czy też nie). Zauważę przy okazji, że „niedobite” komórki raka, które przetrwały ich TRUCIE (chemiczne, lub napromieniowaniami) też się WZMACNIAJĄ, stając się odporne na większe dawki środków je niszczących. Dlaczego tak się dzieje?

3. (Bo) ISTOTAMI ŻYWYMI RZĄDZI PRZECIWENTROPIA (P/e, neg-gentropia Edwina Schroedingera w „What is Life”, 1944). Jest to cecha li tylko zoon / żywiny, obecnie w dotkniętej obsesją „cyfryzacji” nauce, praktycznie nie dostrzegana. Podobnie jak

4. PRAWA BIOLOGII LAMARCKA(które) SĄ ZAWSZE WAŻNE. Sformułowane one zostały w tego przyrodnika „Filozofii zoologii” z r. 1809: „organy (w tym i struktury genetyczne) używane (a zatem i zużywane) ulegają HIPERTROFII (tj. WZMOCNIENIU), te nie używane marnieją się i z czasem zanikają”. Z tych PRAW PRZECIWENTROPII (P/e, czyli „BOGOPODOBNEJ ZASADY” ZACHOWANIA i ROZKWITU ŻYCIA) wynika że:

5. ODWIECZNA JEST ZASADA REGENERACJI Z NADKOMPENSACJĄ (NADREGENERACJĄ) nie krytycznych uszkodzeń struktur ożywionych (w tym oczywiście neuronów mózgu, kontrolujących myślenie oraz ruchy języka – to Jean Piaget, połowa XX wieku)

6. ODRUCHY WARUNKOWE SĄ PRZEJAWEM INTELIGENCJI ŻYWINY. Są one pochodną bio-automatyzmu I/RSA (to I. Pawłow pocz. XX wieku – oraz M.G. pocz. XXI wieku).

Odruchy te powstają w tym cyklu reakcji: I (Irytacja, bodziec, zaburzenie) → R (Regeneracja) → S (Super – lub Nad – Regeneracja) → A (Asocjacja, SKOJARZENIE reakcji na bodźce pojawiające się równocześnie lub w powtarzającej się kolejności)

7. „HORMEZA TO ZJAWISKO POWSZECHNE, choć powszechnie nieznane” (to Z. Jaworowski oraz L. Dobrzyński, 2005 ) Proszę sprawdzać samemu na czym to, niezbędne dla podtrzymywania życia, zjawisko polega.

 


Ponieważ zaś każdy różaniec (buddyjski, mahometański, chrześcijański, itd.) ma swój „punkt centralny” a w nim odpowiednio jakaś kitka, trupia czaszka lub krzyżyk, więc proponuję, aby Punktem Centralnym Różańca Zasad Zachowania i Rozkwitu Życia, był medalik z napisem po łacinie „DOSIS FACIT VENENUM”, jest to skrót PRAWA FARMACJI PARACELSUSA (XVI w.) „wszystko jest lekarstwem, wszystko jest trucizną, zależnie od dozy”.

Czyż to nie jest to dobrze osadzony w historii medycyny, projekt konstrukcji nieskomplikowanego urządzenia, ułatwiającego „nawracania hebraistów” na Wiarę we Wspaniałość mającego charakter cykliczny Życia (P/e)?

*

Przy tym ja bynajmniej nie zamierzam odchodzić od nauk Jezusa z Nazaretu, do których głoszenia KK ponoć został powołany (?). Na odwrót, by te nauki kler w końcu zaczął realizować, proponuję skonstruować, na użytek tegoż KLERU, WIELKI RÓŻANIEC PZECIWENTROPII ŻYCIA, który będzie zlożony aż z  114 koralików, każdy przypominający jeden z 114 logionów (sentencji) Jezusa z Nazaretu. Zostały one skompilowane w tzw.  PIĄTEJ EWANGELII, zwanej EWANGELIĄ TOMASZA, w starożytności była ona dość dobrze znana, m.in. Orygenesowi (II/III w. ne). Czym się ona różni od pozostałych czterech? „Ewangelia Tomasza praktycznie nie zajmuje się męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa,co stanowczo odróżnia ją od ewangelii kanonicznych i zbliża do gnostycyzmu”(Wikipedia).

A zatem entuzjaści, opartej na SAKRALNYM MORDZIE JEZUSA Z NAZARETU, „teologii św. Pawła”, nie dostrzegali żadnego pekuniarnego interesu, by ją włączyć w zestaw ksiąg NT, przeznaczonych do szerszego rozpowszechniania.Co ciekawsze, w tej – traktowanej obecnie jako apokryficzna – ewangelii, znajdziemy odpowiedź na postawiony na wstępie, przez ejewishphilanthropy, problem re-akceptacji Żydów w Polsce. Wg.KozákazPragi,jest bowiem w Ewangelii Tomasza sporo logionów wskazujących na ich buddyjskie pochodzenie. Np.ostatni114 logion stwierdza coś takiego: „Rzekł do nich Szymon Piotr: „Niech Mariham odejdzie od nas. Kobiety nie są godne życia”. Rzekł Jezus: „Oto poprowadzę ją, aby uczynić ją mężczyzną, aby stała się duchem żywym, podobnym do was mężczyzn. Każda kobieta, która uczyni siebie mężczyzną, wejdzie do królestwa niebios”.

Przypominam w tym kontekście, że apostata od judaizmu Baruch Spinoza uważał, że żydostwo charakteryzuje ZNIEWIEŚCIENIE. Z powyższego logionu zaś wynika, że należy z radością witać w naszym „męskim” – czyli „helleńskim” – Wspólnym Domu (z niem. Zamtuz) „Każdego Żyda, który uczyni siebie hellenistą, to zaprosimy do naszego wspólnego (Zamtuz) Królestwa”. Po to oczywiście, aby głosić „pokręconym  hebraistom” Ponadczasową Ewangelię, mędrców takich jak Budda, Arystoteles i Averroes twierdzących, że Życie jest Wieczne i Wieczny jest cyklicznie odradzający się Wszechświat.

(W końcu to już 23 wieki temu, wspólnym wysiłkiem Greków oraz zhellenizowanych Żydów, udało się zniszczyć w jerozolimskiej Świątyni ołtarz Wykrwawień i Całopaleń tzw. „baranków bożych”, którymi to barbarzyńskimi, mającymi charakter psychopatyczny zabiegami, starano się „wkupić” w łaskę Żydowskiego Pana Zastępów. Niestety, zniszczenie tej Świątyni Przekupstwa był to sukces krótkotrwały. Od tego czasu, na Pamiątkę zwycięstwa Hebraistów nad Hellenistami, żydzi w grudniu obchodzą święto Hanuka, zapalają świeczki okazjonalnej menory i uprawiają gry hazardowe, przypominające im (bez)sens żydowskiego życia.)

*

Oczywiście takich franciszkańskich (to od papa Francesco) nowych „helleno-buddystów”, działających „W imieniu Chrystusapatrz ostatnia, wydana we Francji książka mego „comrade in arms” Izraela Szamira„hebraiści” wszelkich odmian nienawidzą. Jeśli chodzi o mnie osobiście, to niedawno niejaki PB z Vancouver na mój temat doznał, charakterystyczego dla podrażnionych czymś autystów, ataku histerii. (To w reakcji na mą wzmiankę o tym, że dość znany w Polsce „ziemianin” Rafał Gawroński ocenił jego nobliwą fizjonomię jako „semicką”). I w rzeczonym ataku „bożej mądrości”, PB zrewanżował się, upublicznoną na portalu WPS, taką oceną wyglądu mej twarzy, ponoć wpływającego na mój „chory” stan psychiczny:

 

 

Otóż publiczne OSZCZERSTWO, że mam „raka twarzoczaszki” to jest najzwyklejsza POTWARZ, którą w zasadzie powinienem zgłosić instyucjom sądowym. Zwłaszcza że wyniki NMR mej głowy (z 7.10.br.) jak i jej zdjęcie (fot. M. Bała, Morskie Oko, 20.10.br.), zrobione przy okazji Zjazdu Łojantów lat 1970, tej „naukowej hipotezy” PB nie potwierdzają:

Na odwrót, chwalę się tym zdjęciem wśród znajomych, i nawet położyłem je sobie na biurku, aby poprawiać sobie humor faceta lat 77+. Seniora dotkniętego odnową tzw. chłoniaka płaszcza typu B, zupełnie gdzie indziej umiejscowionego. O tym nieopatrznie napisałem, pod koniec października br., memu nowemu znajomemu, pracownikowi KUL-u, instytucji obowiązkowo promującej „pokręcony hebraizm”.

Skądinąd to „odkrycie”, przez PB, raka mej twarzoczaszki, to dobra reklama „hebrajskiej jakości” osiągnięć intelektualnych nie tylko „mędrca z Vancouver”, ale całego „groupies” antyszczepionkowców, w Polsce pracowicie karmionych antyszczepienną literaturą „made in USA”, przez wspomnianą wcześniej MDM, obecnie z Warszawy. (Istnieje podejrzenie, że tak zwana CI/P/A w ukryciu sponsoruje ruch antyszczepienny, podobnie ja to miało miejsce w wypadku science fiction filmu “Deadly Dust” – Zabijający pył – z roku 2007.)

W tym miejscu pozwolę sobie wskazać, że narzekająca na niski poziom intelektualny mieszkańców zaoceanicznego super-kraju, Maria Dorota Majewska (MDM) sama się rodzajem autyzmu tam zaraziła. Naukowy autyzm bowiem polega na braku zdolności do robienia szerszych skojarzeń, przy jednoczesnym obsesyjnym przywiązaniu do rozmaitych liczb oraz molekuł. Na te cyfry oraz molekuły powoływała się ona, cytując w „Liście otwartym do polskich wakcynologów” (r. 2008) amerykańskie prace, opublikowane w ramach programu IRIS. Te prace miały wg niej świadczyć, że związki rtęci są szkodliwe dla narażonych na nie doświadczalnych zwierzątek – a tymczasem, jak szczegółowo sprawdziłem ich rezultaty (Przypis 2 do artykułu z 22.10 br.), to się okazało, że wskutek zjawiska HORMEZY, małe oraz średnie ilości związków rtęci aplikowane myszkom, przyczyniają się do lepszego tych myszek zdrowia oraz długowieczności! Neurolog MDM najwyraźniej, wskutek trwającego przez dziesięciolecia NIE ĆWICZENIA zespołów neuronów, odpowiedzialnych za skojarzenia typu lamarckowskiego, doprowadziła u siebie do ich atrofii i zaniku, tracąc zdolność do zauważania, że WSZYSTKIE choroby cywilizacyjne, ujawiniające się często dopiero w drugim lub trzecim pokoleniu (to K. Darwin, 1868), są wywołane długotrwałym niewykorzystywaniem, wcześniej często używanych organów.

Na zakończenie, tych mało przyjemnych dla mnie, lecz koniecznych do zrozumienia „hebrajskiej genezy” ruchu antyszczepieniowego dodam, że biochemicznie zasadny pogląd, że nasze KOMÓRKI POTRAFIĄ SIĘ UCZYĆ – i to na poziomie genetycznym – najrozmaitszych wyspecjaizowanych zachowań, jest bardzo niepopularny. Zwłaszcza w dotkniętych, obowiązkowym dziś „hebraizmem”, super wyspecjalizowanych gremiach naukowych: w Paryżu AD 1980 były to lokalne „tuzy biologii molekularnej”, pochodzący z Polski profesorowie François Chapeville (Chrapkiewicz) oraz Piotr Słonimski, w Polsce po mym powrocie w 1982, marksistowskiidol warszawskich filozofów, Władysław Krajewski. A przecież bez zrozumienia, jakim sposobem niektóre, „wybrane” przez ich zachowany embrionalny charakter, komórki naszych jestestw potrafią się nauczyć wyłamywać, z ograniczeń narzucanych im przez CAŁOŚĆ organizmu, to nigdy się nie dowiemy skądsię bierze,ten nasz RAK coraz bardziej pospolity.

*

Przypis: Ukryte Przesłanie Siedmiu Sztucznych Świateł Menory

Wyglądająca jak Wielki Widelec, gigantyczna Menora, dominująca miasto Manadao na wyspie Celebes w Indonezji

Otóż będąc wykładowcą filozofii, gdzieś z 20 lat temu, mym studentom opowiadałem o przedchrześcijańskim, rzymskim micie, nt. pochodzenia ludzkich Siedmiu Grzechów Głównych. Mianowicie skłonnością do popełniania tych grzechów „zarażała” się dusza rodzącego się człowieka, wędrując doń z Kosmosu poprzez przyziemski pas złożony z 7 planet – czyli gwiazd błądzących – utrudniających jej dostęp do Ziemi.I dowcipnie dodawałem, że ponieważ siedem dni tygodnia noszą, w krajach germańsko-romańskich, nazwy tych planet, to ich ludność w dniu noszącym nazwę którejś z tych planet, miała tendencję do popełniania, związanego z tą planetą grzechu. Na przykład w niedzielę (ang. sunday, niem, Sonntag), także w Polsce świętowano Dzień Obżarstwa, przy suto zastawionym, niedzielnym stole.

Dowiedziałem się przy okazji, że siedem świec żydowskiej Menory dobrano na cześć wspomnianych 7 planet. Stąd i skojarzenie, że każde z ramion tego niezbyt estetycznego „widelca”, reprezentuje jedną z SIEDMIU CNÓT, „narodu wybranego” do zapanowania nad Światem. (Pamiętajmy, że w judaizmie „wszystko, co jest wielkie, szlachetne i ludzkie zamienione jest w rzecz małą, kryminalną i grzeszną – i na odwrót. A zatem nasze GŁÓWNE WADY, to CNOTY Narodu, przez „Boga” do zapanowania nad nami Wybranego.

- Na przykład OGROMNE SŁOŃCE, symbolizujeObżarstwo, będące symbolem nowoczesnej Nieumiarkowanej Konsumpcji, jakżesz bardzo jest czczone jako CNOTA, szczególnie w krajach „po żydowsku rozwiniętych”: mamy przecież kult nadwymiarowych samochodów, giga jachtów, gigantycznych majątków ziemskich i innych posidałości – które, ZAGRACAJĄC i ZAŚMIECAJĄC naszą coraz mniejszą Planetę, służą li tylko PRÓŻNEMU podnoszeniu statusu społecznego ich posiadaczy.

- Z kolei Grzech Główny Zazdrości, dumnie występuje jako CNOTA Boga Izraela, już w 1 Przykazaniu Dekalogu. W antyku kojarzył się on ze świecącym odbitym światłem Księżycem. I stąd francuska nazwa poniedziałku tolunedi, odlune– księżyc. I do jakiego stopnia w tej „Cnocie Zazdrości” lubują się dotknięte ‘hebraizmem’ osobniki, wystarczy wskazać na przytoczone powyżej PB histeryzowania (histeria to od gr. hystera = macica), na mój temat, b. kompetentnego skądinąd filozofa-hellenisty.

- Kolejny Grzech – tj.  CNOTĘ   Obłąkąńczego Gniewu (charakteryzującą np. Mojżesza, nakazującego Lewitom wymordować „3000 swych braci i synów” pod górą Synaj), reprezentuje planeta wojnyMars(stąd franc.mardi– wtorek). I na tym „Gniewie Bożym” jeszcze jak się zarabia! Niemcy do dzisiaj płacą haracz za próbę usunięcia Żydów z zajętych przez Ich Rzeszę terytoriów, podjętą przed 77 laty.

- Natomiast CNOTA Chciwości, która jest Centralna dla Prawdziwych Izraelitów, jest czczona w środku tygodnia, czyli środę, przebiegającą pod znakiem planety kupców –Merkury (stąd mercredi– środa). Jak podaje Biblia, „umiłowany przez Boga”, żyjący dla Chciwości Jakub-Izrael starał się„mnożyć i panować nad ziemią i nad wszyskim co się na tej ziemi porusza”.W rezultacie tej pracy stał się się on tak bogaty (I Moj. 36, 7), że hodowane przezeń dla prestiżu owce i woły zaczęły doszczętnie wyżerać żyzne pastwiska — tak jak się to obserwuje i dzisiaj, wśród podkreślających ilością bydła swój społeczny prestiż, plemion afrykańskiego Sahelu. W wypadku zaś długotrwałej suszy, zbyt wyeksploatowane pastwiska ulegają gwałtownej lateryzacji i upustynnieniu.I w rezultacie swej, „pochwalanej przez boga”, bezmyślnej chciwości,rodzina tego superprzedsiębiorczego protoplasty Izraela, musiała z głodu sprzedać się do niewoli w Egipcie, gdzie ponoć aż lat 400 nosiła cegły na budowę lokalnych spichlerzy” (z mej „Wojny bogów”, 1995)

- Z kolei  Grzech– tj. CNOTA Pychy żydowskiego boga „Ja Jestem waszym Panem, Panem Jedynym” symbolizuje jasno świecąca planeta Jowisz-Jupiter (stąd jeudiczwartek). Jak sprawnie posługują się tą Cnotą – tj. grzechem – współcześni ‘hebraiści’, najlepszego przykładu w internecie dostarcza ten mój „miłośnik” PB z Vancouver. Osobników śmiących krytykować jego elegancki sposób się wysławiania, określa dobrotliwie jako „gnojków”, zalecając im, by pilnie wczytywali się w treść jego „zbawicielskich” pouczeń. I niektórym z jego popleczników się zdaje, że ma on coś ważnego do przekazania. W szczególności osobnik o ksywie „Opolczyk” ze Schwarzwaldu, najwyraźniej zachwyca się „hebrajską jakością” tworzonych przez PB logionów, a także elegancją jego „słowiańskiego słownictwa”.

- Natomiast polski piątek to dzień  CNOTY Handlu Seksem (na tym handlu zrobił niezły biznes, kupcząc ciałem swej siostry-żony, biblijny Abraham). Symbolem tego specyficznego dnia, wieczornego „odpoczynku po pracy” w Agencjach Towarzyskich, to planeta Wenus – Wenera (stądvendredi– to piątek). Już w Polsce przedwrześniowej policja policzyła, że kierownikami tych „zbliżających ludzi ze sobą”, przynoszących niezły dochód Agencji, to aż w 30 procentach byli ortodoksyjni żydzi, których wtedy w Polsce było zaledwie 10 procent. No i co będzie, jak ci Żydzi-judaiści (patrz ejewishphilantropy.com) do kraju nad Wisłą znowu się „przykleją”?

- Zaś najważniejsze żydowskie „małe święto” CNOTY Lenistwa, czyli praktycznego BEZRUCHU, wywołanego zakazem oddalania się dalej niż 500 kroków od domostwa – to oczywiście  sobota, ang.saturday– to od małej planety Saturn. Ograniczanie się pobożnych Żydów, w ten święty dzień, do czytania Tory, by w niej znaleźć przepisy na wypełnione Cnotą życie, skutecznie zaślepia, żyjących tym „pismem od Boga” półgłówków, przed dostrzeżeniem że Świat JEST PIĘKNY, ale tylko w miejscach, do których nie dotarła „wypchana Bogiem Izraela” TPD Cywilizacja. Którą to Uwagę Końcową zostawiam bez dalszych doń komentarzy.

Dr Marek Głogoczowski

(były członek ZLP) pisarz i filozof emeritus

(zdaje się już honorowy) instruktor alpinizmu i ski-alpinizmu

Zakopane, 18 listopada roku 102

po Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Anty Żydo-Chrześcijańskiej

 

Posted in Ad PODHALAŃSKA AKADEMIA NAUK, Alpinizm, genetyka bio-rozwoju, religia zombie

KOMENTARZE

 • @Autor
  Ech, gdybym tylko dopatrzył się wyjaśnienia, dlaczego buddyjski różaniec, czyli MALA, ma 108 paciorków, to już by było dobrze.
  A tu autor dokłada paciorki - chyba dla dłuższej kontemplacji.

  PS. Pańskie teksty są za długie. Brak jasno sprecyzowanych myśli i idei, co pokrywa Pan pustosłowiem, albo jak tu - personaliami.
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:37:16
  "Ech, gdybym tylko dopatrzył się wyjaśnienia, dlaczego buddyjski różaniec, czyli MALA, ma 108 paciorków, to już by było dobrze."

  Bardzo proste, pytanie dla IQ 120 plus , 108 można dzielić na wiele sposobów (tak jak dwunastkę, tylko bardziej).

  108 = 2 x 2 x 3 x 3 x 3
 • Interesujące.
  Teraz rozumiem dlaczego miejscowi o.o. Franciszkanie są tak życzliwi dla naszej pracy pro animal.

  Oprócz podstaw danych przez Św. Francesco jest jeszcze kontakt z podobnymi ruchami wewnątrz innych religii świata.
  Przecież taki buddyzm sam w sobie nie zachęca do ratowania każdego życia, ba, nie zachęca do ratowania nawet ludzkiego. Widzi w tym szkodliwe sprzeciwianie się nadanej Karmie.

  A przecież znamy starodawne porzekadło: każdy jest kowalem swego losu.
 • @Pedant 10:01:03
  Jest Pan o przynajmniej 100 paciorków z tyłu za Berkeley'm.
  On, jak się zaprze, to znajdzie wyjaśnienie - coś tam już sięgał do religii wschodu.

  A Pan dopiero przy tabliczce mnożenia....
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:32:01
  "A Pan dopiero przy tabliczce mnożenia...."

  Faktoryzacja to nie tabliczka mnożenia.
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:37:16
  http://www.khenpo.eu/108.html
 • @Arjanek 10:55:35
  mam własne przekonania w tej kwestii. Ale podam je dopiero jak Berkeley się wypowie.
  W końcu on profesor, a ja prosty ogrodnik; musi co ma pierwszeństwo.
 • @Arjanek 10:55:35
  Niektóre z wyjaśnień podanych w linku wydają się mieć charakter wtórny moim poglądom.
 • @ Autor - 5*
  DK
 • @brian 10:25:21 Odnośnie tego jak wg. Ewangelii Tomasza należy rozumieć "każdy jest kowalem swego losu"?
  Jezus w tej ZAKRYTEJ (przed chrześcijanami przez Kościół) EWANGELII bardzo wyraźnie wskazuje:

  logion 4 //(4) „Jeśli poznacie samych siebie, wtedy będziecie poznani i zrozumiecie, że jesteście synami Ojca żywego. Jeśli zaś nie poznacie siebie, wtedy istniejecie w nędzy i sami jesteście nędzą.”//

  Oczywiście jest to myśl prawie dosłownie SKOPIOWANA z napisu na tympanonie świątyni Apollona w Delfach: γνῶθι σεαυτόν - "Poznaj samego siebie (a poznasz Wszechświat i bogów)" spopularyzowanej przez Sokratesa.

  Jak sprawdzimy w Wikipedii, to odkrywamy, że tych zasad - nadających się to powtarzania ich sobie przy użyciu tzw. RÓŻAŃCA HELLEŃSKIEGO - było więcej:

  - Znaj właściwy czas
  - Bądź sobą
  - Oskarżaj obecnego
  - Wiedząc mów
  - Władaj sobą
  - Ćwicz rozum
  - Zabiegaj o chwałę
  - Stroń od cudzego
  - Nic w nadmiarze
  - Módl się o możliwe
  - Szanuj siebie

  //Według Platona (...) zbiór ten był podstawą edukacji w Atenach. (...) Zawierają podstawowe reguły etyczne świata helleńskiego. Ze względu (...) Co tyczy ich etycznego standardu, wszyscy możemy stwierdzić, że stoją na wyższym poziomie niż mozaistyczny dekalog bez roszczeń by być słowem jakiegokolwiek Boga, a jednocześnie uczą pełnego szacunku i posłuszeństwa Boskiej mocy.//

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2019/06/Swiatynia-Apollona.jpg

  Do powyższego, DELFICKIEGO WYKAZU ZASAD SIĘ ZACHOWANIA,
  dołączył bym 5 zasad buddyzmu:

  1. Nie zabijać i nie wyrządzać szkody istotom żyjącym. (czyli m.in. zakaz krwawych ofiar w świątyni Jahwe)

  2. Nie brać tego, co nie zostało nam dane. (Czyli, m. innymi, totalny zakaz LICHWY, przy jednoczesnym wsparciu dla SZCZODROŚCI)

  3. Unikać niewłaściwych zachowań seksualnych. To wskazanie ... sprowadza się do nie wyrządzania szkody sobie i innym w sferze seksualnej.

  4. Unikać kłamstw i fałszu. ... Ale prawdomówność to nie wszystko... wymienia się aż cztery wskazania dotyczące mowy – pozostałe trzy zalecają używanie mowy życzliwej, pomocnej oraz harmonijnej.

  5. Nie używać napojów i środków mącących umysł. Pozytywny odpowiednik tutaj to rozwijanie uważności czyli świadomości. Uważność ma na ścieżce buddyjskiej ogromne znaczenie.

  (No, w tym ostatnim przypadku Jezus z Nazaretu nie był zbyt praktykującym buddystą, skoro w Kanie Galilejskiej, na wzór boga Dionizosa, dokonał cudu zamiany wody w wino...)

  //Wielu buddystów na całym świecie codziennie recytuje pięć wskazań i stara się do nich stosować.//

  Z poważaniem,

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2018/06/Panslavia.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829