Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
47 postów 562 komentarze

Post tenebras lux

Berkeley72 - fizyk i geofizyk, filozof piagetowsko-lamarckowski, instruktor alpinizmu i ski-alpinizmu

WOJNA BOGÓW : Jahwe-Mamon wobec bogów Grecji oraz Egiptu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W zbiorze esejów „Dylematy naszych czasów” ks. Jacek Salij op. przytacza zdanie nieżyjącego już szwajcarskiego intelektualisty Denisa de Rougemonta, wskazującego że myśliciele współcześni są barbarzyńcami w zakresie teologii...

Rozdział poprzedni czytać tutaj: http://zakop999pl.neon24.pl/post/147938,wojna-bogow-eros-kontra-jahwe-prolog 

 

"BÓG WEWNĘTRZNY” PRZECIW ZEWNĘTRZNEMU „BOGU"

 

Wniedawno wydanym przez oficynę o.o. Dominikanów zbiorze esejów„Dylematy naszych czasów”ks. Jacek Salij op. przytacza zdanie nieżyjącego już szwajcarskiego intelektualisty Denisa de Rougemonta, wskazującego że myśliciele współcześni są barbarzyńcami w zakresie teologii: Nieznajomość teologii oznacza odcięcie się od najpłodniejszej tradycji kultury zachodniej, skazywaniem się na nieświadome odkrywanie na nowo tych samych prawd duchowych, które zostały już przed piętnastoma wiekami sformułowane przez Ojców Kościoła i wielkich heretyków.

Jak gdyby potwierdzeniem tej opinii z przed ponad pół wieku była niedawna, prywatna uwaga jednego z mych znajomych matematyków szwajcarskich. Zachwycony pięknem jakiegoś teorematu z zakresu teorii liczb, stwierdził on, że matematyka jest dla niego dowodem istnienia Boga. Otóż takie właśnie zrozumienie Boga, jako zbioru matematycznych reguł, oraz powiązanych ze sobą w sposób logiczny idei, propagował już dwadzieścia sześć wieków temu Pitagoras w Grecji. Pozostający zaś pod wpływem pitagorejskim Platon zbudował abstrakcyjny świat „nieśmiertelnych idei”, do których należało zarówno idealne Piękno, jak i Dobro oraz logiczna Prawda. Te Trzy Szlachetne Idee warto utożsamić z Naturalnym Bogiem, którego obecność odczuwają w sobie wszyscy ludzie wykształceni i na tyle spostrzegawczy, by móc się samodzielnie zastanawiać zarówno nad światem, jak i nad sobą samym.

Jacek Salij słusznie zauważa, że ten „naturalny bóg” Platona wykonywał (i wykonuje) wewnątrz człowieka pracę na kształt demiurga, porządkując panujący w nim chaos, wydobywając na zewnątrz wyższe cechy człowieka i uciskając jego cechy niższe (np. pożądania seksualne, egoizm, zazdrość, czy też chęć materialnej dominacji). Ten „naturalny bóg” znany był w Grecji na długo przed Pitagorasem oraz Platonem i to niewątpliwie jego kapłani kazali wyryć na froncie świątyni w Delfach sławny napis γνωθι σεαυτον — „Poznaj samego siebie”.

Praktycznie nieobecna w Starym Testamencie zasada „Poznaj samego siebie, a poznasz Wszechświat i Bogów” stała się podstawą nauk zarówno greckiego Sokratesa, jak i hindusko-nepalskiego Buddy, a także i żyjącego w odległych Chinach Konfucjusza. Według pozostającego pod eseńsko-pitagorejskim wpływem Jezusa z Nazaretu, ten wewnętrzny bóg był Światłem, które poprzez ludzki organ wzroku, od wewnątrz iluminowało człowieka („Oko twoje będzie świecą ciała twego”). Zgodnie z popularnym poglądem, według którego „człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga”, Jezus z Nazaretu był synem Boga Światła (Jan 8,12), którego mitologia grecka utożsamiała zarówno z Erosem, zakochanym w pięknie, jak i Heliosem, który „wszystko widział i wszystko wiedział”.

W swym zbiorze esejów Jacek Salij podkreśla, że pogański, grecki Najwyższy Bóg Zeus (którego okiem na świat był Helios) podlegał wyższym od siebie zasadom logiki i (przyrodniczej) konieczności. Natomiast Bóg Biblii jest bogiem absolutnie transcendentalnym (…) może on czynić cuda. Zdolność do czynienia cudów wytwarza aurę Wszechpotęgi wokół biblijnego boga Jahwe. Niemniej bliższe przyglądnięcie się tym „cudom” demaskuje prawdziwe, oszukańcze oblicze biblijnego „boga”.

Cóż bowiem jest to cud? Jest to zjawisko nadprzyrodzone, polegające na złamaniu praw przyrody, względnie na złamaniu praw logiki. Jeśli „bóg wewnętrzny” człowieka jest demiurgiem wymagającym od niego ciągłego doskonalenia znajomości zarówno praw logiki jak i praw przyrody, to biblijny Jahwe — właśnie przez to, że robił cuda — był (i jest!) najzacieklejszym wrogiem „boga wewnętrznego” każdego myślącego człowieka. Według wyznawców platońskiego Zeusa-Heliosa, cuda potrafią robić tylko kuglarze oraz oszuści, żerujący na ludzkiej naiwności [1]. (Warto przypomnieć, że brak wiary w cuda występuje nie tylko u Platona, ale także u Buddy i u Konfucjusza.)

W ramach trwającej już od ponad trzech tysięcy lat „Wojny bogów”, wyznawcy „boga wewnętrznego”, określani w literaturze jako Homo sapiens, winni przyjrzeć się uważniej starotestamentowemu Jahwe — bo ten właśnie, oszukańczy „bóg zewnętrzny” doprowadził w przeszłości, w sposób logiczny, do wszystkich kolejnych nieszczęść Izraela. Wraz zaś z popularyzacją Biblii pod koniec wieku XX-go, podobne nieszczęścia powinny spaść na inne narody, które zatruły się kultem Jahwe.

Otóż według Biblii, Jahwe był stwórcą, czyli kimś podobnym do egipskiego boga stwórcy Ptaha. Starożytni Grecy kojarzyli Ptaha z własnym, podrzędnym bogiem Hefajstosem, który między innymi ulepił pierwszych ludzi z gliny oraz był stwórcą pomagających mu w pracy automatów. Co więcej, Jahwe — bóg ognia, po wielokroć powtarza w Biblii, iż jest bogiem Zazdrosnym — i te dwa atrybuty (ogień i zazdrość) są także przymiotami kulawego i brzydkiego Hefajstosa.

Zarówno starożytni, jak i współcześni Badacze Pisma niezwykle rzadko dostrzegają inną, istotną cechę boga Jahwe. Jest nią krótkowzroczność — a nawet prawie ślepota — widoczna wyraźnie już na samym początku Księgi Rodzaju. Bóg bowiem pyta Kaina „Dlaczego twoja twarz jest smutna?”, „Cóżeś uczynił z bratem twoim?”. Gdyby Jahwe — tak jak Helios — był bogiem wszystko wiedzącym i wszystko widzącym to nie musiałby zadawać takich głupich pytań. Będąc zaś krótkowzrocznym i niedomyślnym, Jahwe od początku stworzenia świata zdaje się żyć omamami dotyczącymi jego własnego stworzenia: patrząc na człowieka, którego bóg zrobił „na swój własny obraz i podobieństwo”, ten bóg dojrzał, że „wszystko co uczynił było bardzo dobre”. Tymczasem jednak Synowie Światła widzą, iż szczególnie to stworzenie potrafi być wyjątkowo parszywe.

 

MAMON BOGIEM JAKUBA-IZRAELA

 

Kolejnych, interesujących informacji na temat przymiotów biblijnego Pana dostarczają jego rozmowy najpierw z Jakubem, a potem z Mojżeszem. Przyślepy bowiem bóg, zamiast poprowadzić swój lud do przyrzeczonej mu, bezpiecznej ziemi, gdzie będzie jadł do syta, ewidentnie zaprowadził rodzinę Jakuba-Izraela do „domu niewoli”, jakim dla ortodoksyjnych żydów stał się Egipt. Ci zaś naiwni, którzy dali się skusić Mojżeszowi na wyprawę do Ziemi Obiecanej, zamiast kosztować przyrzeczonego im mleka i miodu, zostawili swe kości — łącznie z Mojżeszem — na pustyni, gdzie był tylko „cierń i oset” (I Moj. 35, 18).

Popatrzmy zatem na zachowanie się biblijnego Jakuba, którego do dzisiaj — zarówno żydzi jak i chrześcijanie — uważają za godny do naśladowania przykład mędrca. Otóż ten Jakub — w przeciwieństwie do swego bliźniaczego brata Ezawa — był niezwykle łasy na dobra doczesne. By zdobyć te dobra, Jakub — jakżesz słusznie nazwany przez boga Izraelem — specjalizował się w najrozmaitszych podstępach i oszustwach: gdy jego starszy brat Ezaw wrócił zmęczony i głodny z polowania, to za miskę soczewicy „miłosierny” Jakub załatwił sobie zrzeczenie się przezeń praw pierworództwa; gdy jego ojciec na starość oślepł, to Jakub wraz ze swą matką spiskował, jak tego ŚLEPEGO OJCA oszukać i otrzymać odeń przeznaczone dla starszego brata błogosławieństwo.

Jakub-Izrael stał się biblijnym wzorem zachowania się nowoczesnegoHomo economicus. Między innymi zasłynął on z tego, że robił interesy — wydające się mu być korzystnymi — z jego osobistym, prywatnym bogiem sukcesu:  I złożył ten Jakub ślub i powiedział: Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chłeb na pokarm i szatę na odzienie. I powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie bogiem moim(I Moj. 28,20-31).

To ukryte w Biblii zdanie oddaje samą istotę RELIGII IZRAELA: człowiek naprawdę pobożny czci tylko takiego boga, który jest mu w stanie zapewnić nie tylko bezpieczeństwo, ale także dobrobyt oraz społeczny prestiż[2]. (To właśnie wskutek tej wewnętrznej pustki ortodoksyjnego judaizmu możliwe są błyskawiczne „mutacje przystosowawcze” żydów, których pierwowzoru dostar­czył faryzeusz Szaweł, znany lepiej pod ksywą Sw. Pawła; w dobie obecnej takie „mutacje” przystosowawcze występują wręcz masowo, zamieniając pragnących się „utrzymać u żłoba” komunistów w liberałów, względnie zażartych łysenkistów w przekonanych neodarwinistów — będziemy o tym zjawisku pisać na końcu.)

Z tekstu Biblii wynika, że bóg Jakuba-oszusta na dalszą metę oszukał swego podopiecznego. Liczna bowiem rodzina Jakuba-Izraela (cztery kobiety i aż 14 dzieci) niezbyt długo cieszyła się zgromadzonymi przez nią majętnościami. Wkrótce po staniu się „człowiekiem sukcesu”, Jakub ze swą rodziną został przez BOGA NAJWYŻSZEGO (czyli Boga znającego się na prawach natury) zmuszony do porzucenia ziemi swego ojca i do najzwyklejszej emigracji za chlebem. Biblia nie tłumaczy dlaczego do emigracji z nędzy zostały zmuszona rodzina Jakuba, powszechnie uważanego za mądrego, i dlaczego rodzina jego mało ambitnego brata Ezawa (choć trzy żony, to tylko 5 dzieci) ten głód na swej nieurodzajnej, górzystej ziemi przetrwała. Ci jednak, Co Patrzą Na Świat, czyli synowie legendarnego słowiańskiego Światowida,znają odpowiedź na tę zagadkę. Otóż Jakub zbyt pilnie pracował, starając się, zgodnie z nakazem „Boga”, „mnożyć i panować nad ziemią i nad wszyskim co się na tej ziemi porusza”. W rezultacie tej pracy stał się się on tak bogaty (I Moj. 36, 7), że hodowane przezeń dla prestiżu owce i woły zaczęły doszczętnie wyżerać żyzne pastwiska — tak jak się to obserwuje i dzisiaj, wśród podkreślających ilością bydła swój społeczny prestiż, plemion afrykańskiego Sahelu. W wypadku zaś długotrwałej suszy, zbyt wypasane pastwiska ulegają gwałtownej lateryzacji i upustynnieniu. Ta łatwo przewidywalna klęska żywiołowa tylko w słabym stopniu dotknęła Ezawa, który wyraźnie nie dbał o swe bogactwo, a i w górach, w które został przez swego brata zepchnięty, było zawsze więcej opadów niż na nizinach.

Mówiąc w sposób symboliczny, emigrację „za chlebem” Jakuba-Izraela do Egiptu spowodował, kompletnie niedostrzegany przez tegoż Izraela,  Najwyższy Bóg Przyrody,którego współcześni Jakubowi Egipcjanie utożsamiali z Ozyrysem. (Później, w czasach ptolomejskich, ten Bóg Najwyższy przyjął nazwę Serapisa, czyli Ozyrysa-Apisa. Mieszkający w Egipcie Grecy uważali tego Boga Jedynego za połączenie najlepszych cech aż pięciu bogów greckich: nie tylko Zeusa i Heliosa, ale także Posejdona, Asklepiosa, Hadesa i Dionizosa.)


 

[1] Należy tu dodać, że ludzie samodzielnie myślący traktują biblijne cuda li tylko jako symbole pewnych zjawisk społecznych i pewnych zachowań. Np. „cud” Jahwe, polegający na zabiciu wszystkich pierworodnych Egipcjan, winien być traktowany jako symbol zacho­wania się Żydów w Egipcie; „cuda” zaś Jezusa, polegające na uzdrawianiu ślepych, czy też chodzeniu po wodzie, należy traktować jako symbole oświecającej działalności — a także pewności wiary — pierwszych chrześcijan.

[2] Wewnętrzną pustkę oficjalnej religii Izraela dostrzegał doskonale Jezus Chrystus, który naśmiewał się z faryzeuszy udających, że służą Bogu (prawdziwemu) a w rzeczywistości służących Mamonie. Tę samą cechę dostrzegł też w wiek później cesarz Hadrian, który w czasie swej podróży do Aleksandrii w liście do szwagra zamieścił genialną wręcz uwagę: „W tym mieście wielu bogatych Żydów i chrześcijan czci Serapisa, a właściwie czci jedynego boga jakim jest pieniądz”.

 

c.d.n.


 


 


 


 


 

 

KOMENTARZE

 • @ Autor - 5*
  DK
 • Kolejny popis ignorancji i zlej woli w darzeniu do prawdy pana berkleja 72
  A uzasadnieniem maja byc wybiurcze i nie majace całosciowego ogladu woli Jahwe [Jehowa] fragmenty Starego Testamentu. Mitologia zbudowana na przypuszczeniach i domniemaniach ,przytoczone wypowiedzi innych ,autorytetow ,,maja te pokretna kompilacje uzasadnic i nadac jej pozory rzetelnej analizy zagadnienia. Teoria stworzona na uzasadnie wszystkiego poza prawda. Ponizszy jeden cytat z Izajasza obala cały gmach logiki Pana Berkleja. I jeszcze jedno postawa tzw żydow oraz ich falszywe interpretacje Tory na których buduja swój szowinizm to nie jest wola Jahwe i tego najwazniejszego aspektu Berklej też nie uwzglednia........................................................................................................................................................................................................................ STARY TESTAMENT
  Księga Izajasza 58

  Prawdziwy post1
  1 Krzycz na całe gardło, nie przestawaj!
  Podnoś głos twój jak trąba!
  Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa
  i domowi Jakuba jego grzechy!
  2 Szukają Mnie dzień za dniem,
  pragną poznać moje drogi,
  jak naród, który kocha sprawiedliwość
  i nie opuszcza Prawa swego Boga.
  Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa,
  pragną bliskości Boga:
  3 "Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś?
  Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał?"
  Otóż w dzień waszego postu
  wy znajdujecie sobie zajęcie
  i uciskacie wszystkich waszych robotników.
  4 Otóż pościcie wśród waśni i sporów,
  i wśród bicia niegodziwą pięścią.
  Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie,
  żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.
  5 Czyż to jest post, jaki Ja uznaję,
  dzień, w którym się człowiek umartwia?
  Czy zwieszanie głowy jak sitowie
  i użycie woru z popiołem za posłanie -
  czyż to nazwiesz postem
  i dniem miłym Jahwe ?
  6 Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram:
  rozerwać kajdany zła,
  rozwiązać więzy niewoli,
  wypuścić wolno uciśnionych
  i wszelkie jarzmo połamać;
  7 dzielić swój chleb z głodnym,
  wprowadzić w dom biednych tułaczy,
  nagiego, którego ujrzysz, przyodziać
  i nie odwrócić się od współziomków.
  8 Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza
  i szybko rozkwitnie twe zdrowie.
  Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie,
  chwała jahwe iść będzie za tobą.
  9 Wtedy zawołasz, a Jahwe odpowie,
  wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: "Oto jestem!"
  Jeśli u siebie usuniesz jarzmo,
  przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie,
  10 jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu
  i nakarmisz duszę przygnębioną,
  wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach,
  a twoja ciemność stanie się południem.
  11 Jahwe cię zawsze prowadzić będzie,
  nasyci duszę twoją na pustkowiach.
  Odmłodzi twoje kości,
  tak że będziesz jak zroszony ogród
  i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.
  12 Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska,
  wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów.
  I będą cię nazywać naprawcą wyłomów,
  odnowicielem rumowisk - na zamieszkanie.

  Szabat

  13 Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu,
  żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać,
  jeśli nazwiesz szabat rozkoszą,
  a święty dzień Jahwe - czcigodnym,
  jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży,
  tak by nie przeprowadzać swej woli
  ani nie omawiać spraw swoich,
  14 wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu.
  Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju,
  karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca.
  Albowiem usta Jahwe to wyrzekły».
  Biblia Tysiaclecia Wydanie Drugie Poprawione
  Poznan -Warszawa 1971
 • @ALL
  http://57kerenor.neon24.pl/post/147997,berkeley72-klamstwa-na-temat-pana-boga-pisze-cz-2


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031