Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Fotowoltaika Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
52 posty 618 komentarzy

Post tenebras lux

Berkeley72 - fizyk i geofizyk, filozof piagetowsko-lamarckowski, instruktor alpinizmu i ski-alpinizmu

Pogańskie korzenie kultury Słowian

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Trybeus na neon24 się pyta "Kiedy Dzień pogaństwa w Kościele Katolickim?". Proponuję by był to 1 luty br. i prezentuję przygotowany na ten DZIEŃ POGAŃSTWA odpowiedni, szczegółowy referat, wygłoszony w Nitrze (Sk) wiosną 2016 roku

Motto:

HIPOKRYZJA biznesu "odkupywania" skutków Grzechu Pierworodnego to jest GRZECH PIERWORODNY "CHRYSTUSOWEGO" KOŚCIOŁA

(Przypominam, że w Koranie nie ma nic o jakimś "grzechu pierworodnym" naszych pra-rodziców. Natomiast powtarza sie w nim - i to wielokrotnie - sugestia, że HIPOKRYZJA to źródło wszystkich prawdziwych nieszczęść ludzkości)

*

Na prośbę organizatorów „Forum Slavica” w Nitrze (Sk) przetłumaczyłem na rosyjski me tam wystąpienie na konferencji„Pochodzenie kultury Słowian”.I ten tekst tak bardzo się spodobał w Kijowie, że lokalne stowarzyszenie „Za Zubrrozpowszechniłogo z podkreśleniem, iż jest on«великолепный»czyli wspaniały. Zatem tłumaczę go jeszcze na język polski i jak przysłowiowy „lucyfer” zapraszam do się z nim zapoznania.

http://zazubr.org/2016/11/16/31187/

 

 https://www.youtube.com/watch?v=UBCk7SlowG8

Polski ruch słowiański między dwoma wojnami

http://markglogg.eu/?p=1722

(przekład ze słowacko-polskiego, uwagi w nawiasach dodane w trakcie tłumaczenia)

Ja jestemzPolski i pół-góral, moja matkanazywałasięGąsienica-Samek i pochodziła z Zakopanego. Jej brat(Mieczyslaw Gasienica-Samek) to był sławny narciarz, ma on już 94 lata i jeszcze żyje. Mój dziadek ze strony ojca to był z normalnych chłopów, ale on zrobił doktorat z prawa jeszcze za czasów austriackich (na UJ w 1892 roku) i zmienił nazwisko na Głogoczowski – znaczy z Głogoczowa (koło Krakowa) – aby robić karierę prawniczą. Tak to ja, podobnie jak i wy pochodzę z Imperium Franciszka-Józefa. Ja ukończyłem studia fizyki w Krakowie (w 1965 r.) i udało mi się także ukończyć studia geofizyki oraz historii nauki w Berkeley (w Kalifornii w 1969 roku). W tym okresie była tam studencka rewolucja przełomu lat 1960/70 i w ten sposób zostałem takim maleńkim rewolucjonistą.

Następnie mieszkałem przez dziesięć lat w Genewie, tam (zacząłem) doktorskie studia z genetyki populacji (u profesoraAlbert Jacquard) oraz na temat problemów ewolucyjnych (u profesoraPierre-Paul Grassé– to już w Paryżu). W końcu (w Genewie) zacząłem współpracować z grupąJeana Piageta,która zajmuje się rozwojem psychologicznym dzieci. Jest to Szkoła Epistemologii Genetycznej. I ważnym jest to, co ta szkoła postuluje. Mianowicie sposób myślenia (dorosłego) człowieka jest rezultatem automatycznego ścierania się (młodego) człowieka z wyzwaniami jego życia, nasz sposób myślenia to (konstruujące się wewnątrz nas) reakcjemózguna te wyzwania, to Piaget nazwał „genetyczną asymilacją środowiska” (w formieodruchów warunkowychwykształconych w tym środowisku).

(Patrząc z paradygmatu Jeana Piageta) Kultura słowiańska zachowała się z tych czasów, kiedy ludzie żyli w Przyrodzie. Z tego powodu słowiańscy bogowie to byli bogowie Przyrody – Perun-piorun, słońce toSwarożyc, swastyka to także dynamiczny znak słoneczny, mamy jeszcze na naszych herbach orły oraz lwy i to też są przyrodnicze symbole.

A obecnie, jak zmieniły się warunki życia, my żyjemy (musimy ścierać się) w (z) całkowicie sztucznym środowisk(u/iem). I jakiż to jest, dla współczesnych ludzi, ich bóg? Ja już czterdzieści lat temu pisałem, w polskich periodykach na Zachodzie, żemamy Boga w Trzech Osobach – Techniki, Pieniędzy oraz Komfortu, a Komfort to kult (wygody) Żopy, Rzycipo słowacku. I tak właśnie wygląda Bóg Jedyny Nowego Świata – ludzie żyją dla techniki, dla samochodu, dla telewizora, dla pieniędzy i aby było im wygodnie. Ot i (cała) kultura Zachodu. I to jest generalny problem, ta transformacja kultury – i o tym pisał, nie pisarz ale prawnik (Vine de Loria), ja otrzymałem z Ameryki jego książkę „God is Red”, czyli „Bóg jest czerwony”. Ja myślę, że ten tytułakcentujedwie sprawy: że „boga” symbolizuje kulturaczerwonoskórych Indian(praktycznie eksterminowanychw USA)atakże, że dla niego „Bogiem” jest komunizm.

(A po takim wprowadzeniu) Będę mówił o polskim ideologu słowiaństwa (Stanisławie Szukalskim). Urodził się on w Wielkopolsce pod koniec XIX wieku, jego ojciec był kowalem-awanturnikiem, który pojechał do Afryki, a następnie do Ameryki. Ale gdy jego syn miał 17 lat to powrócił do Polski – i jako bardzo zdolny malarz został przyjęty do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Było to przed Pierwszą Wojną Światową i był to okres Młodej Polski. Ten okres był także i w Niemczech, było toJunge Deutchlandi tutaj, na Słowacji też był taki ruch rewolucyjny. Proszę popatrzeć tutaj, Leonardo di Caprio (współczesny aktor amerykański) upomina się o pamięć Stanisława Szukalskiego:


Tu widać jeden z obrazów Szukalskiego. Na nim widać przyrodę, stare drzewo, stary dąb, a pod nim Krak, taki mityczny bohater, król Krakowa. Jest to, jakby to powiedzieć, taki symbolizm… Szukalski twierdził, że ze słowiańskiej kultury prawie nic nie zostało i że z tych resztek winniśmy odtworzyć współczesną słowiańską kulturę. Ale dlaczego ona zaginęła?

O tym pisze, po angielsku, ten amerykański indiański prawnik de Loria: „W świecie żyją dwa typy ludzi, naturalni ludzie i „ludzie hybrydyzowani”. I ci hybrydyzowani ludzie (ja bym ich określił zaczerpniętym z onkologii terminem „ludzie nowotworowo transformowani”), powstali w wyniku „antycznej inżynierii genetycznej”. Jakolamarkistaja bym dopowiedział, na czym polegał taki antyczny łysenkowski program stresowej transformacji (ludzkiej naturalnej) osobowości – to da się robić (nie tylko w laboratoriach genetycznych, ale i) w stresowych warunkach środowiska. To udokumentowałaBarbara McClintockjuż w latach 1940, że istnieją takie „krupinki” (w języku Łysenki), zwanetranspozonamiDNA, które tego dokonują – za to odkrycie uhonorowano ja Nagrodą Nobla (ale dopiero w 40 lat później, w roku 1983!).

I jak zauważa de Loria, ci „hybrydyzowani (tj. transformowani nowotworowo) ludzie, wyrośli w hebrajskich, chrześcijańskich oraz islamskich tradycjach religijnych”, myślą iż oni są – jak ich Bóg – „transcendentalni”, znaczy znajdują się Ponad Przyrodą.I wiecie, ja mam kolegę, profesora religioznawstwa (Włodzimierza Pawluczuk) który twierdzi, że judaizm i zachodnie chrześcijaństwo ma Boga TRANSCENDENTALNEGO, a Bóg w prawosławiu jest IMMANENTNY w naszym wnętrzu. Natomiast muzułmanie mnie informowali iż ich Bóg jest i taki i taki, oni obstawiają obie jegopostacie.

A jak Bóg jest transcendentalny to my – stworzeni na jego obraz i podobieństwo – możemy robić co chcemy z tą Ziemią.

I to jest najgorsze. Ziemia dla tych hybrydyzowanych (sztucznych) ludzi nie jest ich naturalnym domem i oni mogą ją całkowicie wyeksploatować.I on (Vine de Loria) pyta się, „ileż to nam potrzebnych jest hipermarketów, parkingów (i bezdusznych, sterylnych autostrad)”. My mamy już dużo tego „dobra” zarówno na Słowacji jak i w Polsce. I on (de Loria) twierdzi, że w tym „ulepszaniu Ziemi” pomaga Kościół Chrześcijański. Ja słyszałem od Polaków z Ameryki (w roku 2005) że oni chcieli ideologię Szukalskiego (powrotu do Natury) propagować, ale to było niemożliwe. Wszystkie sekty mające związek z Biblią (a więc i satanizm!) są dobre, ale taka pogańska nie. Nie otrzymali zezwolenia. (Głos z sali „na kult Przyrody?”) I on (de Loria) pisze, żemy jesteśmy są częścią Przyrody, a nie stoimy nad nią.

Jeszcze jedną rzecz bym wam powiedział, o której wzmiankował już (tutaj) ten Słowak z Chorwacji. Kim bowiem byli ciSarmaci? Szukalski twierdził, że od (prehistorycznej) Sarmacji pochodzi nazwa szwajcarskiego miasteczka Zermatt pod Matterhornem. I że tam jest źródło słowiańskiej kultury – i że w przedhistorycznych czasach wszyscy Słowianie posługiwali się wspólnym językiem. Jaki był to język, którym wszyscy mówili? Oczywiście polski! (głośny śmiech na sali.)

Jednak w tym coś jest. (Na uniwersytecie) w Łodzi istnieje Katedra Języków Indoeuropejskich (Klan AusranprofesoraIgnacego Danki), w której oni twierdzą, że był kiedyś wspólny język indoeuropejski –aw Szwajcarii jest wiele rzek i miejscowości, które mają (indoeuropejską) nazwę ARR – na przykład Arau, Argovie, Saar – to ostatnie nie leży w Szwajcarii, ale też jego nazwa pochodzi od rzeki. I wszystkie te rzeki wypływają (prawie) spod Matterhornu. To były interesujące, te spostrzeżenia Szukalskiego. A najważniejsze w tym (w jego filozofii), żemamy rozdział między ludźmi Przyrody, a ludźmi tego Sztucznego Boga judeo-chrześcijaństwa.

Patrzcie dalej. Mój znajomy z KrakowaIreneusz Kania (już w roku 1993) wygłosił taki długi wykład, w którym przypomina, że w krajach protestanckich jest wielki „rozdział Boga od człowieka, człowieka zaś od Natury”. I to co w Biblii jest najgorsze, to te przykazania typu «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną». Jest to bowiem instrukcja zdewastowania Ziemi, zapisana już w Piśmie Świętym.

Ten „plan boga Jahwe” krytykował już, w czasopiśmie „Science” z roku 1967,Lynn White.Ja pierwotnie nie wiedziałem o jego tekście, ale już 20 lat temu napisałem na ten temat broszurkę „Wojna Bogów”, którą mój przyjaciel z Bratysławy, inż. Igor Drac przełożył na język słowacki:

I popatrzcie, Helios oraz Światowid to są dwa bogi natury. Helios jest grecki, a Światowid słowiański, a przeciw nim stoi bóg Jahwe, hebrajski bóg który stał się bogiem całego świata, a w szczególności świata chrześcijańskiego. A (Jahwe) to w praktyce Mamon (jak to zauważył Karol Marks w XIX wieku). Natomiast Hefajstos to bóg pracy o charakterze technicznym – a pieniądze to skąd mamy? I z tej pracy (dla Mamona, to znaczy dla naszej wewnętrznej korupcji) pochodzi cała korupcja Świata. Ja tutaj mam egzemplarze tej broszurki (Vojna bohov), jej wydanie sponsorował dr Jan Zvalo z Kanady, tak to mam ją za darmo.

A obecnie to już krótko. To tekst „Słowiańskie nostalgie i imperatyw globalizacji”. Przytaczam w nim opinię kolegi Szukalskiego, malarza i filozofa(StanisławaIgnacego) Witkiewiczа,który studiował z nim w Krakowie (na Akademii Sztuk Pięknych) i który utrzymywał, że „rozumność” Europy przetrwała li tylko w kulturze prawosławia. Zachodnie chrześcijaństwo to już zupełnie durne. Proszę dalej.

A tutaj opinia Szukalskiego, że Słowianie zrobili błąd, przyjmując religię chrześcijańską. Ale oni nie mogli jej nie przyjąć, bo by znikli, tak jak Słowianie Połabscy. I jeszcze jedno. On (Szukalski) zrobił taką teatralną sztukę, w której (prehistoryczni) Słowianie walczą przeciw nowemu bogu Tai Weh (Jah-Weh?) i jego namiestnikowi w Krakowie „bezgłowemu ciułowi”. Ja do tej historii dopisałem, że ten nowy bóg zwie się Cul-capita, Żopogław, który ma żopę zamiast głowy. I to właśnie jest ten współczesny bóg Techniki, Pieniadza oraz Komfortu dla Żopy. Ja tego nie wiedziałem, że me idee są tak bliskie pomysłom Szukalskiego:

Proszę popatrzeć dalej. Oto plakat tej sztuki Szukalskiego, którą on napisał przed samą druga Wojną Światową, kiedy to Słowianie zmuszeni byli walczyć… Proszę dalej, A to zdjęcie młodego Szukalskiego, kiedy miał 21 lat i to pierwsze jego rzeźby.Аto kiedy miał już 91 lat. (Od roku 1939) on mieszkał w Ameryce, w Kalifornii dowieku96lat. A oto inne jego obrazy oraz rzeźby… Proszę dalej. To medal „Katyń” – on stworzył dlań specjalne pismo. (Ten medal wykonał on w 1977 roku na zamówienieKatyn Medal Committee,najwyraźniejzawiązanego przez CIA, sądząc po anglosaskich nazwiskach 2 z 3 amerykańskich kongresmenów w nim uczestniczących, bardzo dbających o „właściwą pamięć” Narodu Polskiego!):

А to najlepsze z jego dzieł. Wy wiecie jaki to projekt, kogo ta rzeźba przedstawia? Proszę popatrzeć. To papież rzymski (Jan Paweł II) jak był młodym:

I gdybyście ustawili taką rzeźbę Jana Pawła II na hradzie w Nitrze, zamiast tej która tam stoi w formie papieża „jak jakiś nietoperz” (w szeroko rozpostartym płaszczu), to byście ujrzeli tysiące ludzi przyjeżdżających tutaj by oglądnąć pomnik tego papieża: on jest prawie goły, a w rękach trzyma, zamiast krzyża, my to mówimy po polsku cep. (Głos z sali – po naszemu także cep.) I to daje przykład ideologii Szukalskiego, on ten projekt pomnika (polskiego) papieża zrobił w 1980 roku.

A tutaj dalsze obrazy, aby pokazać coś interesującego. Są to obrazyMariana Konarskiego,ojca mego kolegi, dziennikarza z Krakowa. Jego ojciec był „drużynowym” zorganizowanego przez Szukalskiego (w 1929 roku) „Szczepu Rogate Serce”. (Poniżej) żona Mariana Konarskiego, ona jest namalowana naga (tenobraz przedstawia zwykłą RADOŚĆ ŻYCIA, bez jakichkolwiek atrybutów kultu TPD/Ż):

A tutaj zaprojektowany przez Szukalskiego znak Szczepu Rogate Serce. Jest to Top(ór)Orzeł wraz z zakazaną obecnieswastyką, starożytnym indoeuropejskim (dynamicznym)znakiem Radości Życia oraz Siły Przyrody. (Swastyka ma symboliczne znaczenie dokładnie odwrotne od chrześcijańskiego krzyża, symbolu nieszczęściahomo sapiens, czyli rozumnego człowieka, oraz jegokenozy, to znaczy powolnej utraty sił życiowych; cała ta religijna obżydliwośćzostała wymyślonadla „zbawienia”kryminału, władającegogratia crucis christinad nami. Toż to głupota nad głupotami,należało by nauczać o tym już w licealnych klasach szkoły!)

I pokażcie jeszcze ostatni obraz.Widzimy na nim swastyki (wcześniej znane polskim góralom jako „niespodziane krzyżyki”). W okresie Młodej Polski stały się one symbolem tego ruchu, w szczególności w okolicach Zakopanego: w Tatrach naHali Gasienicoweјzginął (w lawinie) kompozytor(Mieczysław) Karłowicz)i na pomniku w miejscu jego śmierci widnieje swastyka; (W. I.) Lenin mieszkał przez prawie dwa lata w (Poroninie w) pobliżu Zakopanego i myślę że to on przywiózł, do formującego się Związku Radzieckiego, ten symbol: swastyka stała się, aż do śmierci Lenina, oficjalnym znakiem Armii Czerwonej; także poetaTadeusz Miciński,w roku 1910 napisał książkę „(Nietota) Księga tajemna Tatr”, na której okładce pojawia się swastyka.

To wszystko, co chciałem powiedzieć. Wystarczy? Djakujem,

https://www.youtube.com/watch?v=UBCk7SlowG8

Перевод закончен 13.11.2016

KOMENTARZE

 • @Autor
  Już tytuł mi się nie podoba: bo co to znaczy pogański?
  Termin zaczerpnięty (a przynajmniej używany) z judaizmu.

  Autor sam zauważa, że znaczna część nazw rzek, czy pasm górskich, ma słowiański rdzeń językowy.
  Nawet oficjalna nauka mówi o wędrówkach plemion wędrujących po Europie i tę Europę cywilizujących. Tyle, że operuje się nazwami tych plemion ale nie podaje, że były to plemiona słowiańskie.
  Teraz do badań doszedł czynnik genetyczny, czyli haplogrupy i okazuje się, że po całej Europie mamy rozsiane Ria1 - czyli gen słowiański.
  Normalną zaś rzeczą jest, że do impulsu rozwojowego potrzeba niewielkiej ilości osobników. I wiele wskazuje, że Słowianie albo sami, albo drogą inicjacji, dokonali ucywilizowania Europy.

  I nie jest prawdą, że drogą podbojów, a raczej kulturą i strukturą organizacyjną.
  Niestety , po ucywilizowaniu i osiągnięciu pewnego stanu organizacyjnego powrócił i zdobył przewagę stary czynnik genetyczny tej europejskiej dziczy ujawniający się agresją.

  Przecież Rzym był ucywilizowany przez Etrusków, których pismo daje się odczytać po dopasowaniu do słowiańskich run. Wilczyca "karmiąca" bliźniaków - to nawiązanie do plemienia Wilków, protoplastów Etrusków, które osiedliło się na terenie półwyspu Apenińskiego.
  No i zaraz morderstwo na bracie.

  Ale inny wątek.
  To, że Europa ma korzenie słowiańskie - to jedno. Jednak to ma niewiele wspólnego z przywracaniem kultu natury.
  Owszem, należy wiedzieć, że tak było, ale wracać do tego jest bez sensu.
  CYWILIZACJA KREUJE RELIGIE. NIGDY ODWROTNIE.

  Jaką cywilizacja miałaby pieczę nad odbudową religii natury?

  Obecnie, nową cywilizację należy budować na wartościach. Być może tych, które leżały u podstaw Cywilizacji Słowiańskiej, ale muszą one być dostosowane do współczesności. Kult natury - jeśli w nim będzie zawarty przekaz o współistnieniu a nie nadrzędności człowieka.
  Czyli pierwsze - odrzucić antropocentryczność - to jest główny grzech judaizmu.
 • @
  Jak by na to nie spojrzeć, to jedyną drogą pozostaje nam wywalić judo-chrześcijańskiego JHWE i Joszue wraz z jego naukami do lamusa. Jak już tu pisałem w komentarzach , Ziemia, natura jest naszą matką. Żyjemy dzięki niej, dzięki energii kosmosu. Dbajmy i pielęgnujmy ją.Musimy wrócić do wierzeń naszych pra dziadów.
  Swego nie znacie, a cudze chwalicie i związaliście się z Abrahamowymi religiami , a rodzimowierstwo jest dla was złem i zabobonem
 • @Arjanek 08:32:44 Indiański "kreacjonizm" to TRANSFORMIZM, mówiąc dokładniej
  Kreacjonizm z definicji oznacza, ze się coś STWARZA, np. w Bibliii Bóg STWARZA (w domyśle z niczego) "ziemię i niebo".

  CREATIO EX NIHILO nie potrafili sobie wyobrazić ani starożytni Grecy ani Hindusi ani Chińczycy (Tales np. postulował, że na początku była woda (materia płynnna), Heraklit że ogień (materia w stanie skupienia określanym jako plazma), Anaksymander że ziemia (materia stała), a Anaksymenes że powietrze (materia lotna). A zatem juz dla filozofów greckich NIE BYŁO KREACJI tylko TRANSFORMACJE tych CZTERECH WIECZNYCH ELEMENTÓW (w procesie fotosyntezy, z tych 4 starożytnych "substancji pierwszych" rośliny TWORZĄ substancje organiczne, przez Chińczyków symbolicznie "drzewem" nazwane).

  I tak też jest w mitach indiańskich, relacjonowanych przez de Loria. (Skądinąd "oczyszczający potop" to element MITOLOGII HINDUSKIEJ, skąd być może ten mit przejeli mieszkający nad Tygrysem i Eufratem summerowie, a za nimi i żydzi; oczywiście ludność indiańska, wraz z jej wędrówkami przez zamarzniętą Cieśninę Beringa, pewne elementy mitologii azjatyckiej (ten "oczyszczajacy potop") też przyjęła - w Indiach, w okresie monsunu znaczna część równin jest pokryta wodą i Hindusi się cieszą że (oczyszczająca ich mieszkania z rozmaitych pasożytniczych insektów) woda jest po prostu "przyjściem boga" do ich domostw! Naprawdę, byłem tego świadkiem!

  Do momentu pojawienia się nauk geologicznych, nikt nie wyobrażał sobie ewolucji progresywnej, nawet Lamarck, autor "Filozofii zoologicznej", używał słowa transformizm, postulując stopniowe doskonalenie się istot ożywionych, kierowane PRAWAMI BIOLOGII (Prawami obecnie agresywnie denuncjowanymi przez uczonych ze "stadniny" żydo-darwinowskiej - a więc i w nauce współczesnej, zwłaszcza w przodującym nam USA, ewolucja życia napędzana IMMANENTNĄ dla żywiny PRZECIWENTROPICZNĄ tendencją do SAMODOSKONALENIA SIĘ, też jest negowana - to jest forma KREACJONIZMU a la USA today: Sola fortuna species novos genera ("Bogiem" dla tego typu uczonych jest mistyczny "Przypadek stwarzający wszelką nowość w biosferze" - J. Monod 1970)

  To tyle na razie, piozdrowienia
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:40:01 Poganie pochodzi od łacińskiego pagani. ludzie wsiowi
  Słowo pogaństwo pochodzi z łacińskiego "pagani", czyli "wieśniacy", którzy w momencie przyjęcia chrześcijaństwa przez elity Imperium Romanum, starali się bronić swych lokalnych kultów przedchrześcijańskich. Nie ma ono nic wspólnego z judaizmem, starożytni żydzi nazywali innowierców - jeśli dobrze pamiętam - edomitami, (od Adama, "pierwszego człowieka") potomkami mitycznego Ezawa, którego młodszy bliźniaczy brat "wywłaszczył" z praw pierworodnego dziedzica (za miskę soczewicy" - tak W PRAKTYCE w żydowskich rodzinach wyglądała zasada "głodnego nakarmić" i "miłości bliźniego (brata) jak siebie samego")
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:40:01
  //Przecież Rzym był ucywilizowany przez Etrusków, których pismo daje się odczytać po dopasowaniu do słowiańskich run //
  1/proszę podać przykład odczytania chociaż jednej słowiańskiej runy
  2/proszę podać przykład odczytania chociaż jednego zdania w języku etruskim
 • @puuuq 12:16:13
  Przed wojną tematyką zajmował się Tadeusz Wolański. Proszę zapoznać się z jego pracami.
 • @puuuq 12:16:13
  Tadeusz Wolański (1785 – 1865) polski archeolog i kolekcjoner, autor hipotezy o słowiańskim pochodzeniu Etrusków


  Kolekcja Wolańskiego zawierała miedzy innymi wykonaną z brązu figurę Ozyrysa i gliniane figurki Ushebti. Obie zostały odkryte podczas wykopalisk w pobliżu Morza Bałtyckiego z datą 07/04 wieku pne. er. Według Wolańskiego te dane świadczą o handlowym połączeniu pomiędzy starożytnym Egiptem i ziemią Słowiańską. Obecnie obie figurki są przechowywane na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ponadto, T. Wolański znany był z posiadania wielkiej biblioteki, los tych książek nie jest obecnie znany. Wolański wiedział, że jego odkrycia nie będą akceptowane w Europie Zachodniej. I tak, w liście do archeologa Karola Roganowskiego (1819-1888) pisał: „Czy we Włoszech, Indii i Persji – nawet w Egipcie – nie ma słowiańskich zabytków …? Czy starożytne księgi Zaratustry, bez wyjątku, czy ruiny Babilonu, zabytki Dariów, pozostałości miasta Persów (Persepolis), pokryte pismem klinowym, nie zawierają napisów oczywistych dla Słowian ?. Brytyjczycy, Francuzi i Niemcy patrzą na to, „Jak Kozioł Na Wodę”. My, Słowianie, będziemy w stanie doprowadzić te badania do końca, tylko wtedy, gdy nasze dzieci i wnuki będą chciały śledzić nasze ślady !. Tradycyjnym historykom nie udało się obalić faktów, że zapisy etruskie to napisy przy pomocy języków słowiańskich, jak również nie dali rady stanowić alternatywy czytania przy użyciu innych języków. Zatem badania Wolańskiego bezzasadnie uznano „fantastycznymi” i wycofano z obiegu. Istnieje przekonanie, że książka T. F. Wolańskiego w 1853 roku zostały włączone w Papieski Indeks ksiąg zakazanych „i skazane na spalenie.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:41:44
  Po co tyle pisać ,skoro nie podaje Pan odpowiedzi na dwa poprzednie pytania , jedna odczytana słowiańska runa i jedno odczytane etruskie zdanie ułatwi zdiagnozować opinię o badaniach tego Wolańskiego
 • @puuuq 12:52:05
  Ja nie odczytuje, a jedynie opieram się na pracach innych.

  Rozumiem, że Pan nie może czytać takich prac, skoro są na indeksie ksiąg zakazanych Watykanu...
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:40:01
  Odrzucenie antropocentryczności a kult natury to dwie bardzo różne kwestie. Podejrzewam, że ten „kult natury” nigdy nie istniał wśród Słowian, a wszystkie te „święte gaje” i „święte dęby” były czczone w równym stopniu, jak czczone są budynki katedr i kościołów.
  Indianie nie czczą zwierząt, roślin, kamieni i wody, to nie o to chodzi. Uważają natomiast, ze przyroda ożywiona i nieożywiona jest równie istotna i równowartościowa jak oni sami, bo pochodzi od tego samego Stwórcy i zawiera te same elementy, co ludzie, zawiera element stworzenia i samego Stworzyciela. Zwierzęta posiadają dusze, są naszymi braćmi, a ludzie, jako najbardziej rozumne istoty, są ustanowieni przez Stwórcę opiekunami przyrody, a nie jej zdobywcami. Co zresztą, na szczęście, wcale się nie przedkłada na wegetarianizm.

  Religie monoteistyczne odmawiają istnienia zwierzęcej duszy, nie mówiąc już o roślinach, co jest kompletną bzdurą, o czym wie każdy normalny człowiek, który miał w domu psa czy kota. Nic dziwnego więc, że podbój przyrody i jej zniszczenie uważane jest jako prawo człowieka i nie budzi żadnych skrupułów, co w rezultacie doprowadzi do samozagłady, czego dowodem, przeprowadzana od lat geoinżynieria i manipulacje siłami przyrody.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:56:05
  Co z tego ,że przeczytał Pan wszystkie książki tego Wolańskiego a nie umie
  podać nawet jednej formy słowiańskiej runy czy tym bardziej jej znaczenia
  Do dzisiaj nie udało się nikomu odczytać nawet jednego zdania po etrusku a Pan tu w oparciu o jakieś spekulacje sprzed ponad stu lat żeni kit o konieczności zastosowania słowiańskich run w odczycie języka etruskiego :))))))))
 • @puuuq 13:43:56
  Pierwszy z brzegu artykuł z netu:
  https://www.odkrywamyzakryte.com/slowianskie-runy/
 • @puuuq 13:43:56
  Niestety, nie przeczytałem żadnej książki Wolańskiego (wszystkie pewnie spalono z nakazu Inkwizycji). Ale jest sporo napomknięć na temat tego badacza.
  Także w późniejszej literaturze. Prawdy nie da się zabić, czy spalić.
 • @Lotna 13:22:11
  Bardzo rozsądna uwaga jak na szanowną Autorkę.
  Ale proszę odnaleźć moją definicję Miłości , wywód towarzyszący i wnioski.

  Miłość - to pragnienie współistnienia.
  Jeśli się coś obdarza miłością, to nie można tego niszczyć, przerabiać zmieniać itd.
  I można to porównać z tym, co Pani napisała.
 • @lorenco 13:57:47
  //Mało kto wie, ale na banknocie 10-złotowym jest umieszczone imię, naszego pierwszego księcia Mieszka I //
  to zdanie z zaproponowanej strony , ma to być zapis runiczny
  a tu oficjalna charakterystyka banknotu 10 zł :
  //
  Po lewej stronie władcy znajdują się dwie rozety pochodzące z odkrytych posadzek w podziemiach Katedry w Gnieźnie.
  Po prawej stronie władcy znajduje się roślinna ornamentyka, która nawiązuje do romańskich naczyń liturgicznych.
  Na odwrocie banknotu znajduje się wizerunek monety sięgającej początków historii państwa polskiego. Z założenia miał być to denar pochodzący prawdopodobnie z czasów panowania księcia Mieszka I. Jednakże badacze są zdania, że może to być moneta znacznie późniejsza, bowiem wybita za panowania Mieszka II.
  Na denarze w okręgu znajduje się wizerunek krzyża na czymś, co przypomina pół koła. Istnieją dwie interpretacje tego wzoru na denarze. Jedna mówi, iż przedstawia on wizerunek świątyni, a druga, iż jest to książęca mitra (nakrycie głowy władcy).
  Bo bokach denara znajdują się dwie kolumny romańskie, które pochodzą z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.//
  czyli oficjalnie nie ma żadnych wzmianek o jakichś runach ,sieciowi badacze potrafią dostrzec najbardziej zakamuflowane
  informacje :)))))))))))))
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:19:47
  //Prawdy nie da się zabić, czy spalić.//
  jakiej prawdy ? "wolańskiej " ?
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:23:04 Miłość w cywilizacji TPD to jest POŻĄDANIE Techniki, Pieniądza i Du do komf
  Wypada podsumować tę dość anemiczną - jak przystało na kult TPD - e-dyskusję.

  O co chodzi w judeochrześcijaństwie (sojusz "Gwiazdy i krzyza"!) to celnie podsumowała Lotna:

  //Religie monoteistyczne odmawiają istnienia zwierzęcej duszy, nie mówiąc już o roślinach, co jest kompletną bzdurą, o czym wie każdy normalny człowiek, który miał w domu psa czy kota. Nic dziwnego więc, że podbój przyrody i jej zniszczenie uważane jest jako prawo człowieka i nie budzi żadnych skrupułów, //

  Dlaczego jednak judeochrześcijaństwo (w znacznie mniejszym stopniu islam) jest tak ANTYZOOLOGICZNE?

  Tu odpowiedź dał, nawet tego ie zauważając, JKW cytując napis znad kościoła w Gdańsku-Wrzeszczu: BÓG JEST MIŁOŚCIĄ. JKW zauważa:

  //Miłość - to pragnienie współistnienia. Jeśli się coś obdarza miłością, to nie można tego niszczyć, przerabiać zmieniać itd.//

  Otóż jak nauczała Sokratesa wróżka Diotyma, cytowana w Dialogu "Uczta" Platona, Miłość zawsze jest formą Pożądania - a w Cywilizacji Antyzoologicznej z konieczności "zewnętrznej" - jaką jest wszechogarniająca KOMERCJA - to biologiczne Pożądanie skupia się na Miłości do Techniki (to głównie mężczyźni) do Pieniądza (to wszyscy umiejący już liczyć) oraz do Komfortu, zwłaszcza Łazienek (jak zauważyłem, kochają je głównie kobiety, włączając mą progeniturę).

  No i konieczność realizacji powyższych SZTUCZNYCH POTRZEB MIŁOŚCI (zwierzęta - nawet te udomowione - nimi się nie zachwycają) prowadzi do potęgującego się z każdym rokiem ZNISZCZENIA PRZYRODY (oraz PRZYRODZENIA u zamieniających się w WYKASTROWANE WOŁY, mężczyzn także).

  Już po wielokroć wskazywałem, kim są, wychwalani w Biblii, Bogowie-Założyciele Cywilizacji TPD:
  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2018/06/T-P-D-3.jpg

  A także wskazywałem aktualne Trzy Święte Miasta, w których ci Bogowie Świata urzędują: technika/wojsko: Washington D.C. - Pieniądz: City of London - Duch (miłujących komfort Wykastrowanych Wołów): Watykan :

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2016/03/Triada-Globalnej-Wladzy.jpg

  No i remedium, jakie na ten MONOTRYNITARNY NOWOTWÓR proponuję, też oparte jest na twórczości Trójcy Ideologów ŚWIATA BEZ PRACY (NAJEMNEJ - żaden z nich poważniej najemnie nie pracował, trochę robił to Witkacy):

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2017/11/Unia-Nie-Rob%C3%B3w-2.png

  Co najciekawsze, ich ideologia ZWYCIĘŻYŁA prawie dokładnie 102 lata temu i przez następne SIEDEM DEKAD trzymała w szachu, wskazane obrazkowo powyżej, NOWOTWORY LUDZKOŚCI.
 • @Berkeley72 20:46:29
  Czyli nie można mówić o miłości, a co najwyżej o technikach miłości realizowanych w TPD.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829