Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
47 postów 562 komentarze

Post tenebras lux

Berkeley72 - fizyk i geofizyk, filozof piagetowsko-lamarckowski, instruktor alpinizmu i ski-alpinizmu

Moje komentarze

 • @Gasienica 00:31:39 Bardzo ciekawe, diametralnie różne oceny mego artykułu (c.d.)
  Otóż dziś rano zauważyłem, że ktoś dorzucił "5" w ocenie mego artykułu, bo średnia głosów była 3,5 przy 8 oceniających (poprzednia średnia o północy była 3,3 przy 7 oceniających). A teraz, o godz.1 po południu, już jest średnia tylko 3,2 przy 9 oceniających. A więc łatwo można policzyć iż ten 9 dorzucił tylko "1".

  Ponieważ ostatnich 5 recenzentów dorzucało tylko skrajne oceny "5" i "1" więc mój bio-system I/RSA sugeruje, że i pierwszych 4 recenzentów, ze średnią 2 punkty, też wyrażało skraje opinie "1" oraz "5", a zatem 3 dało ocenę "1" i 1 ocenę "5".

  Na podstawie powyższego szacunku mój (bio)system I/RSA sugeruje, że na 9 dotychczasowych recenzentów aż 4 należy do klasy "hebraistów" (z definicji "wszystko lepiej wiedzących"), ale jak dotąd są w mniejszości, jako że 5 zadeklarowało się jako HELLENIŚCI dążący do perfekcji w zrozumieniu funkcjonowania nie tylko otaczającego świata, ale i siebie samych .
  HEBRAIZM czyli przysłowiowe ‘kuku na muniu’ elit
 • @Nibiru 01:55:31
  Interesująca uwaga „Nibiru”

  „czy na pewno ta "jakaś wewnętrzna siła, która pozwala im pokonywać przeszkody środowiska i się doskonalić" jest na pewno siłą wewnętrzną a nie na przykład zewnętrzną wpływającą na organizm żywy (komputer biologiczny) podobnie jak "upgrade" oprogramowania na komputerze nieorganicznym automatycznie otrzymywany przez WiFi i implementowany.”

  Otóż wszystkie kontakty - tak dużego osobnika jak i mikrorganizmu – z jego otoczeniem, to są BODŹCE, czyli ukłucia, zranienia, zaburzenia homeostazy „dotkniętego” organizmu. Na te IRYTACJE układ biochemiczny ZDROWEGO organizmu AUTOMATYCZNIE reaguje – bo z przyczyn chemicznych MUSI TO ROBIĆ, patrz fig. 27 powyżej – poprzez REGENERACJĘ doznanych ukłuć, zranień itd. Specjalnie WYTRENOWANA w rozróżnianiu SWÓJ-OBCY tkanka odpornościowa, nie reaguje jednak na mikroelementy, które mają znaczniki powierzchniowe, które rozpoznaje jako „swoje”: stąd możliwość przetaczania krwi od jednej osoby do drugiej, byle grupa („znacznik powierzchniowy”) krwi był ten sam! (Inaczej takie omyłkowe przetoczenie może być zabójcze). Do organizmu wlatują z powietrzem – lub są wszczepiane – także wirusy i jeśli znaczniki ich powłok białkowych są rozpoznane jako „swoje”, to po rozpuszczeniu tych powłok pochodzące z zewnątrz wirusy z krwią rozsyłane są do tkanek, do których „czują” swe chemiczne powinowactwo. (Warto pamiętać, że także komórki tkanek organizmu – w tym szczególnie tkanki raka – komunikują się między sobą przesyłając między sobą, w serum lub krwi, „wiruso-podobne” małe kawałki DNA lub RNA, moi koledzy P. Anker i M. Stroun, w latach 1970 omal nie wyrzuceni z Uni Genève za to odkrycie, napisali nawet kilka książek na ten „zabroniony przez neodarwinizm” temat: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ijc.10791 .)

  Jednak wirusy są martwe, nie odżywiają się i nie rozmnażają się same, a zatem MUSI BYĆ ŻYWY (MIKRO)ORGANIZM, który je modyfikuje i namnaża (bio-system I/RSA!). W zakładach inżynierii genetycznej są to pracownicy tych zakładów oraz zazwyczaj specjalnie wyhodowane, bez operonów odrzutu ciał obcych, bakterie-niewolnice.

  A zatem ciągle, za przekazem nowych, wzbogacających możliwości operacyjne systemu informacji – także do komputerów – musi stać jakaś BIO-INTELIGENCJA. Bez jej istnienia, zarówno organizmy jak i komputery tracą zawartą w nich IN-FORMACJĘ (budowę), po prostu SIĘ PSUJĄ zgodnie z 2 zasadą termodynamiki. („Vis vitalis” to siła przeciw-entropiczna, a zatem metafizyczna).

  Tyle dla „nibiru”. A teraz dla „zbig z KUL”, który mi napisał:

  „Lamarck natomiast przesadził, bo z visa vitalisa może wynikać
  doskonalenie organizmu tego tu oto, ale w granicach jego możliwości, a
  wiara w jakieś nieograniczone przekraczanie barier rozwojowych i
  tworzenie nowych gatunków to niemożliwy do udowodnienia mit.”

  Otóż tworzenie nowego gatunku tkanki zachodzi nieustannie (bio-metodą I/RSA!) w nas samych, tylko ZDROWY układ odpornościowy „pilnuje” aby ten NOWY GATUNEK nie stał się TKANKĄ PASOŻYTNICZĄ, znaną jako NOWOTWÓR, który „przypomina sobie” czasy, zapomniane przez dojrzałe tkanki, kiedy to w ramach wczesnego embrionu „mnożył się i starał konsumować wszystko co w jego okolicy dało się skonsumować” (patrz Projekt HIDE dla Ludzkości zawarty we wstępie do encykliki Laborem exercens). Przecież w trakcie naszego rozwoju embrionalnego, a nastepnie w okresie osiągania naszej osobniczej dojrzałości, organizm nieustannie PRODUKUJE (bio-system I/RSA!) NOWE GENY, embrion ludzki ma ich tylko około 30 tysięcy, dorosły człowiek aż ponad 100 tysięcy (to policzono dopiero w roku 2000, ale tę informację „hebraiści” w nauce starają się zadusić). Dla ilustracji przytoczę obrazek z „Atrap i paredoksów” ilustrujący, do jakiego stopnia CHRONIENIE, czy to komórek embrionalnych ssaków, czy dorastających osobników, od IRYTACJI, czyli zaburzenia ich metabolizmu, jakie wywołują ŚCISŁE KONTAKTY, czy to z innymi komórkami embrionu, czy z innymi ludźmi w czasie naszego dzieciństwa i młodości, prowadzą do ROZWOJU RAKO-PODOBNEJ LUDZKOŚCI:
  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2017/04/9.uwstecznianie-si%C4%99-organizacji.jpg

  Więcej np. na http://markglogg.eu/?p=1840
  HEBRAIZM czyli przysłowiowe ‘kuku na muniu’ elit
 • Bardzo ciekawe, diametralnie różne oceny mego artykułu
  W niedzielę po południu zauważyłem, że przy ok. 2000 odsłonach, 4 osoby skomentowały mój artykuł dając mu średnią ocen 2. A zatem razem 8 punktów. A wieczorem o północy, tych odsłon było już 3026 i średnia ocena, przy 7 głosach 3,3. 3,3 x 7 = 23,1 w przybliżeniu 23 - 8 = 15. Czyli trzy dodatkowe osoby, które oceniły ten artykuł miedzy popołudniem a północą 29.04 dały mu po 5.

  Wyraźnie z tej mini statystyki widać, że na portalu neon24.pl mamy podział tak jak w Anglii za Matthew Arnolda, na "HEBRAISTÓW" nienawidzących produktów BIO-INTELIGENCJI i "HELLENISTÓW" szukających interesujących informacji w każdym studiowanym przez nich przedmiocie!
  HEBRAIZM czyli przysłowiowe ‘kuku na muniu’ elit
 • Geneza A-BRAHAMICZNEJ madrości Apostoła Pawła
  Przypis nr 3, 29 kwiecień.

  W tekście głównym przytaczam tytuł książki Jana Kozáka: „Kořeny indoevropske duchovní tradice” (Praha 2014). Ten "kozak gnostyk" utrzymuje, że żydochrześcijaństwo jest religią chtoniczną (przyziemno-podziemną) mojżeszowego Beznogiego Gada. Jest w niej zawarte także Kozaka ciekawe, 'gnostyckie’ (tj. poznawcze) skojarzenie. Mianowicie sugeruje on że imię A-BRAHAM to jest rodzaj negacji, obojętności dla BRAHMA, który jest hinduskim bogiem CAŁOŚCI, PEŁNI WSZECHŚWIATA. A to na wzór znaczenia słów a-gnostyk, a-teizm, a-patia i a-trofia oznaczających OBOJĘTNOŚĆ, zanik zainteresowań, odpowiednio poznaniem, bogami, (em)patią oraz (hiper)trofią, czyli zjawiskami bardzo pozytywnymi z „hellenistycznego”, BIO-INTELIGENTNEGO punktu widzenia.

  Oznacza to, że Bóg religii A-BRAHAMICZNYCH nie był/jest zainteresowany interesem CAŁOŚCI PRZYRODY, ale egoistycznie, interesem ludzi go wyznających, mających wobec tej CAŁOŚCI li tylko eksploatacyjne ambicje. I dokładnie taką podłą intencję potwierdza encyklika "Laborem exercens". Cytuję z ze Wstępu do niej: "Człowiek jest obrazem Boga między innymi dzięki nakazowi otrzymanemu od swojego Stwórcy, by czynił sobie ziemię poddaną, by panował nad nią … Słowa o „czynieniu sobie ziemi poddaną” posiadają ogromną nośność. Wskazują na wszystkie zasoby, które ziemia (a pośrednio świat widzialny) kryje w sobie, a które przy pomocy świadomego działania człowieka mogą być odkryte i celowo wykorzystywane przez niego."

  Otóż w wypadku bardziej złożonych organizmów, takie panowanie oraz brutalna eksploatacja, przez ŚLEPĄ EGOISTYCZNĄ CZĘŚĆ nad CAŁOŚCIĄ organizmu nosi po prostu nazwę RAKA. Stąd postulujemy, że te „abrahamiczne” religie – w najmniejszym stopniu islam, w którym o eksploatacji Ziemi się milczy – są formą PLANETARNEGO RAKA, którego BŻYDOTĘ widać chociażby w zabudowie Warszawy na północny zachód od Dworca Centralnego. Od strony swej genezy, rak rozwija się w organizmie, w sprzyjających ku temu warunkach, jakie powstają w wypadku osłabienia układu immunologicznego, z RESZTY komórek nie w pełni wykształconych w wyspecjalizowane tkanki, zachowujących swe „ślepo egoistyczne” embrionalne zachowania. No i tutaj warto skojarzyć (system I/RSA!), że w wypadku historii pierwotnego chrześcijaństwa, do jego perwersji doszło wskutek działalności św. Pawła, który w „Liście do Rzymian” 11:4-6 tak przedstawił swoje powołanie A-BRAHMAna:

  „(...) Lecz co głosi odpowiedź Boża? Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem (tj. przed narzucanymi przez ‚hellenizm’ wymaganiami umysłowymi). Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko RESZTA (w tym ja św. Paweł) wybrana przez łaskę. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską."

  Czyli w sprzyjających okolicznościach społecznych niepokojów Imperium Romanum, ten „ślepy faryzeusz” skutecznie przeszczepił wczesnym chrześcijanom, bez jakichkolwiek z jego strony wysiłków, aby lepiej zrozumieć podkład psychologiczny z definicji super-egoistycznej religii A-BRAHMA, której był apostołem, wszystkie OBŻYDLIWOŚCI faryzejskich zachowań, jakie 37 lat temu zostały na nowo objawione – zwłaszcza Polakom – w encyklice Laborem exercens. Ze wszystkimi tego faktu błogosławionymi skutkami dla (jeszcze) Polskiej Ziemi. (Patrz info obok o nadchodzącej grabieży ziem polskich przez Naród Wybrany)
  HEBRAIZM czyli przysłowiowe ‘kuku na muniu’ elit
 • "musimy coś zrobić z tym Iranem, bo on wkrótce będzie miał dostęp do Morza Śródziemnego"
  A ja akurat przed chwilą w rosyjskiej TV uslyszałem, jak Tramp przyjmując prezydenta Macrona, powiedzial do całego audytorium audiencji w Waszyngtonie, ze "musimy coś zrobić z tym Iranem, bo on wkrótce będzie miał dostęp do Morza Śródziemnego" - czy przypadkiem nie oto chodzi?
  Nowe rozdanie na Bliskim Wschodzie?-widziane z USA
 • Skirpala próbowano otruć za pomocą środka chemicznego wyprodukowanego w... USA!
  To donoszą "azjatyckie" agencje:

  "On April 18, Moscow disclosed that it has handed over to the OPCW alleged proof that the Novichok agent purportedly used in the Salisbury attack actually happens to be patented as a chemical weapon in 2015 in the US and produced in that country. (By the way, unlike Russia, the US is yet to destroy its chemical weapon stockpiles, as required under the Chemical Weapons Convention of 1997.)"

  Czytać więcej: http://www.atimes.com/article/russia-exposes-british-lies-skripal-trail-leads-us/
  Bojkot Mundialu?
 • filo-austiacki Koneczny plagiaryzował prawosławnego słowianofila Daniłowskiego?
  Warto w tym kontekście przypomnieć:

  1. że konkurencja między kościołem "Zachodnim" (katolickim) a "Wschodnim" (prawosławnym) trwa już ponad lat tysiąc - patrz mój niedawny tekst: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/03/ironia-hasla-polska-chrystusem-narodow/.

  2. Fakt "splagiatyzowania prawosławnego słowianofila Dailowskiego przez Feliksa Konecznego" miał swe jeszcze bardziej groźne następstwo. Mianowicie Konecznego księga "Wielość cywilizacji" została przetłumaczona na angielski i jej plagiatu po angielsku, pod tytułem "Clash (Zderzenie) of Civilisations" dokonał Samuel Hungtington, jeden z głównych ideologów obecnego "globalizmu). (To utrzymuje prof. Mirosław Dakowski).
  Turańszczyzna moskiewska i ukraińska.
 • @GPS 13:30:17 "Nasz antykomunizm" tj.dokładnie NASZ KRETYNIZM!
  GPS napisał:

  "Cywilizacja zaborcza, destrukcyjna, zła. Rosja była, jest i będzie naszym największym zagrożeniem. Ich okupacja zwana PRL zniszczyła Polskę i materialnie, i mentalnie milionkroć bardziej niż okupacja niemiecka."

  Jako wychowany w PRL-u od dziecka lat 3 do wieku lat 26 "zniszczeniec materialny oraz mentalny", po kolejnych 3 latach spędzonych w "najbardziej zaawansowanym kraju świata", to miałem tylko jedną życiową ambicję: KOPNĄĆ W D... ZE STU PRAWDZIWYCH AMERYKANÓW. Żałuję, że pomimo 46 lat od ogłoszenia, publicznie, tego mego "życiowego planu", tylko w kilku procentach ten plan udało mi się zrealizować... A szkoda, nie tylko dla mnie, z tego powodu.
  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2018/04/Not-too-Divine-Comedy-back-2.jpg
  http://markglogg.eu/?p=2185
  Nasz antykomunizm
 • Komunizm spowodował śmierć głodową 100 mln osób!
  Lasecki napisał:

  Nigdy zatem dość przypominania, że blok komunistyczny zawalił się pod ciężarem swojej ekonomicznej niewydolności, a znakomita większość z około 100 mln śmiertelnych ofiar międzynarodowego komunizmu nie zginęła od kuli czekisty, lecz zmarła z głodu.

  Co za bełkot! Gdzie powołanie się na dane statystyczne, chociażby systematycznego wzrostu ludności ZSRR w latach międzywojennych?

  Cytuję z artykuliku "Czy dzień 23 sierpnia należy czcić jako Dzień ZwycięstwaCul-Capita/Żopogława, Niewidzialnego PANA Zachodu?" http://markglogg.eu/?p=1298 :

  Otóż jak podaje Piotr Eberhard w książce „Geografia ludności Rosji”, Warszawa 2002, „Jedynymi pewnymi danymi odnoszącymi się do demografii ZSRR w latach 1922-1939, są dane ze spisów powszechnych z 1926 i 1937 roku”. Na stronie 92 tej książki możemy znaleźć tabelę, która podaje, że między tymi, odległymi o 11 lat spisami ludności, w ZSRR nastąpił przyrost ludności aż o 17,5 miliona (161 753 000 – 144 328 000), czyli dokładnie o 12 %, średnio o 1,1 % rocznie. Całkiem niezły przyrost naturalny, choć w istocie liczba Ukraińców zmniejszyła się wtedy kosztem znacznego zwiększenia się populacji deklarującej się jako rosyjska. Według Eberharda ta rusyfikacja wystąpiła szczególnie silnie na wschodniej Ukrainie. Wniosek: pomimo odczuwalnego wtedy głodu, żadnego ludobójczego „hlodomoru” nie było, co do dziś utrzymuje obalony „Majdanem” prezydent Ukrainy, Wiktor Janukowicz.

  Natomiast ma całkowitą rację Lasecki stwierdzając iż:

  "Gdyby jednak źródłem marksizmu w Polsce była np. Austria, Francja, Wielka Brytania lub Stany Zjednoczone- antykomunizm, którym tak się dziś pysznimy, najpewniej byłby u Polaków dużo słabszy, a może nawet nie pojawił by się w ogóle. Gdyby najważniejszym państwem marksistowskiego socjalizmu były Stany Zjednoczone, Polacy byliby najprawdopodobniej najwierniejszymi wyznawcami marksizmu i najbardziej nieprzejednanymi obrońcami komunistycznej ortodoksji."

  Jest to wynik różnicy ideologicznej między Kościołem Zachodnim a Prawosławnym i o tym "ponadczasowym" zjawisku pisałem niedawno w tekście publikowanym, m.in., przez http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/03/ironia-hasla-polska-chrystusem-narodow/

  A dobrym przykładem kraju, w którym komunizm przyszedł z Zachodu jest Słowacja, która została "skomunizowana" dopiero w 1948 roku, po komunistycznym zamachu stanu jaki zrobili Czesi w Pradze. I rzeczywiście, na Słowacji - a mam tam b. dobre kontakty - nikt dekomunizacji w stylu polskim nie przeprowadza, pomniki Armii Czerwonej są odremontowane, rząd nie wydalił - choćby symbolicznie - jakiegoś pracownika ambasady Rosji "w zemście" za otrucie rusko-angielskiego agenta Skirpala itd.
  Nasz antykomunizm
 • Nawet tracąc wzrok też można się innym przydać.
  W wieku lat 71 ujawnił się u mnie rak o nazwie chłoniak płaszcza w obu oczodołach. Z chłoniaka wyciągnęli mnie koledzy lekarze (profesorowie W. Jurczak oraz A. Skotnicki) na Klinice Hematologicznej UJ. po chłoniaku pozostała jednak postępująca zaćma, którą zwalczyła, wstawieniem plastykowych soczewek, prof. J. Pietrzycka w Klinice na Ceglanej w Katowicach. A już myślałem, że podzielę los mojego idola, francuskiego przyrodnika J.B. Lamarcka, który dokładnie 200 lat temu, w wieku 75 lat utracił wzrok. Jednak nie zaprzestał działalności intelektualnej, żył do lat 85, a jego "obserwacje" spisywały jego córki. Jedną z tych obserwacji (niewidomego już człowieka) zacytowałem jako motto mej książki z 1993 roku: https://tezeusz.pl/glogoczowski-marek-atrapy-oraz-paradoksy-nowoczesnej-biologii-689601

  "Gdy nauki się rozprzestrzenią na świecie, gdy staną się one w pewnym sensie popularnymi, słowem, gdy każdy będzie się w nie mógł wmieszać; one są naprawdę stracone; na powierzchnię wpłyną fałszywe poglądy i najbardziej absurdalne teorie; kredytem będzie się darzyć i popierać błąd; idee małe staną się dominującymi; konfuzja powstanie wszędzie z wielości rozumowań dziwnych, które się krzyżują i przeczą sobie nawzajem; ciało nauk stanie się pozbawionym powiązań między swymi częściami i prawdy najbardziej ewidentne znikną w ciemności."

  A obecnie na ten właśnie temat napisałem dość istotny esej, niestety w Języku Panów, dobrze znanym nie tylko Bogusławowi:
  "HEBRAIZM to Kręgosłup "I-FIRST" Globalnego Imperium" http://markglogg.eu/?p=2185
  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2018/04/Not-too-Divine-Comedy-back-2.jpg

  A więc trzymaj się Bogusławie, może i twoje uwagi, już człowieka tracącego wzrok, nie zostaną zapomniane przez coraz rzadszych homo Sapiens na naszym (czyżby jeszcze naszym?) Globie.
  Zamiast pożegnania
 • USA i jego metastazy (np. Polska dzisiaj) to RAKOWY WRZÓD na planecie Ziemia
  Ten fakt dostrzegłem już blisko pół wieku temu, w trakcie (dodatkowych) studiów fizyki i historii nauki na Uniwersytecie Kalifornijskim, Berkeley campus w latach 1969-72. Patrz ma Meta-Ph.D Thesiis tamże:
  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2015/04/Marek-3-z-kolegami-w-Berkeley.jpg

  Oczywiście ten tekst "przygotowany przez KGB" to fałszywka w stylu CIA ("Podstępem wygrywamy wojny"). Co to jest ta "USA First" Cywilizacja TPD (Technika-Pieniądz-Dupa) czytać chociażby tutaj:

  PAN w Z-nem (11 PL): SPISEK MIKROPSYCHOI PRZECIW HOMO SAPIENS - http://markglogg.eu/?p=1384
  Chiny realizują radziecki plan zniszczenia USA...
 • @stanislav 01:24:41 Tak zmieniały się wyniki wyborów w FR wraz z obrotem Ziemi:
  Mój "comrade in arms" Izrael Adam Szamir, mieszkający obecnie w Moskwie, przytacza takie oto wyniki wyborów w najbardziej "wschodnich" (o 8 godz. wcześniej niż w Moskwie zamykających komisje wyborcze) regionach Rosji:

  "The first true results coming from the Russian Far East gave over 20% to the Communist, and about 60% to Putin. It seems that the administration overseers who reportedly had backdoor access to the results decided to ‘improve’ them forcefully. The results received after that were already adjusted for desired numbers.

  In the far-away Yakut province, with its mind-boggling frost of minus 35 ° below zero, the Communist contender has got almost 30% of the vote. In the Vladivostok province, in the region facing Japan, Grudinin has got over 20%, likewise in the Siberian university city of Omsk."

  Czyli "na wschodzie" coś za dużo głosów padło na milionera Grudinina, wspieranego formalnie przez KPFR, proponującego RENACJONALIZACJĘ co ważniejszych przedsiębiorstw. No i w bliższych nam czasowo okręgach popularość Grudinina zaczęła gwałtownie spadać: oglądałem to na Rossija24 (www.parom.tv) jak w ciągu 2 godzin, miedzy 21 a 23 (polskiego czasu) co kilka minut procent głosów oddanych na Grudinia spadał o 0,1 %. od prawie 15 % do poniżej. 13 %, podczas gdy na innych kandydatów praktycznie się nie zmieniał (Putin miał ok. 74,5 % i długo nie rósł mu słupek). A gdy wstałem rano to Grudinin miał tylko 11.8 %, Putin aż 77 % a Żyrynowski 5,6 %, czyli o 1 % mniej niż o godz. 9 wieczór czasu polskiego.

  Czytać więcej, po angielsku nt. Wyboru Rosji, Izrael Szamir na http://www.unz.com/ishamir/snow-white-and-the-seven-dwarfs/
  W.Putin prezydentem Rosji
 • @mac 16:31:17 Moj Marzec 68 i "ruskie prezydenckie wybory, marzec 18 2018
  E, co tam Marzec 68, w którym brałem AKTYWNY UDZIAŁ (ale, jak sie o tym od J. Korwina-Mikke w latach 1990 we Wrocławiu dowiedziałem, ten mój całkiem spory "udział", w mowie pro-strajkowej na Politechnice Warszawskiej pod koniec marca 68, to on, pod moją czternastoletnią nieobecność w PRL, na swe konto "przejął"; zachowało się tego faktu potwierdzenie w mej Meta-Ph.D. pracy na U.C. Berkeley w 1972 roku, wydanej w Genewie w 1974 roku pod tytułem "The Not-Too-Divine Comedy".)

  Ale wracając do spisków dzisiaj, otóż oglądając, dzięki www.parom.tv program TVRossija24, dowiedziałem się dziś wieczorem o NOWOŚCI w prezydenckiej kampanii wyborczej w tym ogromnym kraju. Mianowicie, przed każdą Komisją Wyborczą w Rosji 18 marca ma zostać wywieszony afisz, informujący że kandydat na prezydenta, nazwiskiem Grudinin, dyrektor podmoskiewskiego Sowchozu im. W.I. Lenina (oficjalnie się chwalący, że jego matka lub babka to była Jewrejka) do 31 grudnia 2017 nie wycofał wszystkich swych kapitałów z kont w szwajcarskich bankach. W sumie ok. miliona dolarów w tym 5kg złota. Tego Rosyjska Centralna komisja Wyborcza dowiedziała się od szwajcarskich bankierów. Ponieważ Grudinin składał papiery uwierzytelniające jego kandydaturę z ramienia Kompartii Rossii, w ostatnim możliwym dniu, czyli 20 stycznia br., a zatem Komisja nie może mu uniemożliwić startu w wyborach - bo a nuż w te 20 dni stycznia wycofał z banków Szwajcarii swój - zapewne zapracowany jako dyrektor Sowchozu - milion dolców, część tego w złocie.

  Otóż chyba wszędzie jest zwyczaj, że w dniu wyborów jest zakazana agitacja za - lub przeciw - oficjalnym kandydatom. I czy przypadkiem nie jest to trick, wymyślony przez ruskich z Kremla, mający z jednej strony odciążyć Wł. Putina od ponoć gigantycznej kontrpropagandy jego postaci organizowanej oczywiście przez USA. A z drugiej "po cichu" rozreklamować idee milionera Grudina, który w swych mowach wychwala socjalistyczny system, w którym wielkie banki oraz koncerny są całkowicie państwową własnością?
  50. rocznica żydowskich, syjonistycznych rebelii
 • @Gasienica 23:25:30 ad "Spierdalaj powiem Ci po polsku, itd. - nie psuj nam biznesu.
  Ciekawy materiał nt. PANDEMII ATYSZCZEPIENNEJ przygotował Andrzej Szubert z Czarnolasu (w lokalnej gwarze Schwarzwald). Jak będę miał chwile czasu, to go trochę skomentuję – chwilowo jest jeszcze słońce zaraz muszę iść na nartach w góry, zanim spieprzy sie, zgodnie z zapowiedzią meteo.pl, pogoda.

  PB z Vancouver Ca. podał taką oto przyczynę, że tekstu swego kolegi A. Szuberta nie będzie rozpowszechniał.:

  Dlatego wybacz, wyjątkowo nie zamieszczę ani nie re-publikuję twego artykułu. Potrzeba długiego bata i pozwu, żeby raz na zawsze na pl.ogosferze dać draniom nauczkę.
  Mielenie tej płaskogłowej ściemy MG i WPS w czasie, gdy okupant wykonuje fatalną operację na resztkach zdrowego narodu, zakrawa na dodatkową kpinę wobec samo-deklaracji obu redaktorów jako obrońców Polaków i Słowian
  Piotr Bein

  A oto jak A. Szubert z Czarnolasu/Schwarzwaldu rozpoczyna swe opracowanie:

  Nie poruszłem do tej pory w odrębnym wpisie sprawy szczepień z tego powodu, że temat ten wywołuje ogromne emocje. Widać je w dyskusji, a raczej gwałtownej pyskówce na stronie WPS pod artykułem M. Głogoczowskiego:
  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/02/25/ram-czyli-rozwoj-atrofii-mozgow-w-cywilizacji-tpd/
  .
  Niestety i u autora dostrzec można – takie jest moje zdanie – rozwój atrofii mózgu w kontekście problematyki szczepień. Zarówno big pharma jak i „Przedsiębiorstwo masowe szczepienia” są wytworem – jak to Głogoczowski ją nazywa – cywilizacji TPD, co samo w sobie wywoływać powinno u niego uzasadnioną podejrzliwość wobec nich. Ale atroficzny jego rozum tego nie dostrzega.

  Niestety mój przyjaciel Piotr Bein dał się ponieść emocjom i miał współudział w przeistoczeniu się dyskusji w karczemną pyskówkę.
  .
  Pewnie, że można naświetlać sprawę szczepień z punktu widzenia oficjalnej medycyny, co robi Głogoczowski. Ale okrzykiwanie wszystkich przeciwników szczepień ludźmi niepoważnymi, a to też on robi, jest po prostu nieuczciwe. Prawdy dochodzi się w dyskusji na argumenty, a nie poprzez insynuacje.
  .
  W tym miejscu zaznaczam, że pisząc jeszcze jako Poliszynel wiele czasu poświęciłem na zbadanie problemu szczepień tzw. „ochronnych” i już wtedy zauważyłem wiele, zbyt wiele propagandy w enuncjacjach oficjalnej medycyny nazywanej przez Jerzego Ziębę „rockefellerowską”. Twierdzi ona, że to tylko dzięki szczepieniom w Europie i Ameryce płn. zlikidowano wiele chorób zakaźnych, także tych wieku dziecięcego. Niestety wszystkie te masowe enuncjacje traktują sprawę szczepień w całkowitym oderwaniu od kontekstu społeczno-bytowego i poprawie żywności jakie miały miejsce w tym samym czasie na zachodzie.

  Czytać więcej:
  https://opolczykpl.wordpress.com/2018/03/02/szczepienia-big-pharma-o-co-tu-chodzi/
  RAM – czyli Rozwój Atrofii Mózgów w Cywilizacji TPD
 • @wk..ny 21:10:35 - Spierdalaj powiem Ci po polsku,
  Oto co RAM stwierdził w tekście o MASAKRZE WŁOSKICH WOJSKOWYCH:

  "Obecnie wiadomo jest, że 5135 wojskowych jest chorych na raka. Zmarło 915 osób. Liczby są jednakże bardzo zaniżone."

  A tymczasem przytoczone powyżej, ścisłe włoskie dane medyczne wskazują, że opisane przez RAM dodatkowe 5 szczepień, które zaaplikowano żołnierzom na "misjach", NE SPOWODOWAŁY ŻADNEJ MASAKRY - a w szczególności nie spowodowały wzrostu ilości nowotworów złośliwych.

  I dlatego RAM nie wpuszcza mego tłumaczenia z jęz. włoskiego na jego "stroniczkę", a jego alter-ego "wk..ny" napisało powyżej "Spierdalaj powiem Ci po polsku, itd. - nie psuj nam biznesu.
  RAM – czyli Rozwój Atrofii Mózgów w Cywilizacji TPD
 • @zadziwiony 21:07:02 No właśnie. U włoskich żołnierzy na "misji" w Kosowie nie odkryto zadnego wzrostu śmiertelności na nowotwor
  Ten RAM (sugeruję, że chory na SRAM - Syndrom Rozwoju Atrofii Mózgowia) opublikował post http://ram.neon24.pl/post/142630,o-szczepionkowej-masakrze-wloskich-wojskowych I podał do niego kilka odnośników ze statystykami tej "Masakry Włoskich Żołnierzy na służbie w Kosowie". Z przyzwyczajenia fizyka (nie przypadkowo znającego język włoski) już w pierwszej sprawdzonej przeze mnie statystyce zachorowań żołnierzy "na misji" (a zatem dodatkowo szczepionych) na nowotwory, nazwanej https://www.difesa.it/GiornaleMedicina/Osservatorio_epidemiologico/Documents/Bollettino_Epidemiologico_2.pdf

  znalazłem taka oto konkluzję tego, bardzo szczegółowego opracowania:

  Conclusioni
  Lo studio retrospettivo sulla morta-
  lità causa-specifica della intera coorte
  dei militari inviati in missione nei Balcani
  chiarisce in maniera definitiva, almeno
  per quanto concerne la mortalità, che
  essere stati in missione operativa in
  Bosnia o Kosovo non ha determinato
  un maggior rischio di decessi per pato-
  logia neoplastica maligna.

  Po polsku: Konkluzje. "Studium w zakresie śmiertelności, w zależności od przyczyny całości kohorty (zespołu) wojskowych zaproszonych do misji na Bałkanach w sposób definitywny wyjaśniło, że przynajmniej jeśli chodzi o śmiertelność, tych którzy stacjonowali na misjach operacyjnych w Bośni lub Kosowie, nie doszukano się większego (od grupy kontrolnej) ryzyka zgonu wskutek patologi nowotworów złośliwych".

  Innymi słowy, te opisane przez RAM dodatkowe 5 szczepień, które zaaplikowano żołnierzom na "misjach", NE SPOWODOWAŁY ŻADNEJ MASAKRY - a w szczególności nie sopwowowały wzrostu ilości nowotworów złośliwych.

  Argumenty RAM zatem są podobne do tych Doroty Majewskiej, która "patrząc i nie widząc" na postawie statystyki wskazującej, że szczury karmione małymi lub nawet średnimi dawkami związku rtęci, są statystycznie zdrowsze od tych nie karmionych, ZAWYROKOWAŁA, że każda dawka pożywienia z rtęcią pogarsza zdrowie tak karmionych zwierząt (Patrz statystyka, po angielsku, w tekście głównym).

  No i potwierdza się moja (Dr Marka Głogoczowskiego) teza, że RAM to skrót oznaczający ROZWINIĘTĄ ATROFIĘ MÓZGOWIA. I ta uwaga dotyczy oczywiście wszystkich, anonimowych powyżej, entuzjastów beletrystyki RAM.

  Nb. Kol. Dariusz Kosiur wstawia moje teksty in na stronę WPS i na neon24, NA MOJĄ PROŚBĘ. E-adres mej strony: www.markglogg.eu
  RAM – czyli Rozwój Atrofii Mózgów w Cywilizacji TPD
 • @rysio 22:08:38 Widzę, ze tak zwany LUD BOŻY SZALEJE
  No to jeszcze przypomnę informację, którą już chyba z lat 8 temu słyszałem w Polskim Radiu. Otóż Główny Specjalista RP od spraw płodności ludności opowiadał, że 50 lat wcześniej - czyli z początkiem lat 1960 - w 1 cm3 spermy statystycznego mężczyzny w Polsce było ok. 50 tys żywych plemników, a obecnie tylko 20 tys. I stąd konieczność zezwoleń na zapładnianie in vitro, etc.

  Skąd ten spadek żywotności spermatozoidów? Czy z przyczyny szczepień (w latach 1970!), czy z powodu zmiany trybu życia na NIEZWYKLE SIEDZĄCY, automatycznie prowadzący do atrofii naturalnego wigoru zdrowych ludzi? Pozwolę sobie przypomnieć, że w latach 1970, gdy studiowałem Genetykę Populacji u dyrektora INED (Institut National des Etudes Demographiques) w Paryżu prof. Alberta Jacquarda, to się dowiedziałem, że przeciętna francuska para musi przez co najmniej pół roku spółkować, by wyprodukować dziecko. A w Polsce to się przytrafiało wciąż jeszcze "od strzału". No ale w sprawie płodności ludności, wraz z motoryzacją i rozwojem Sektora Bankowego, dogoniliśmy już Francję - i to bez pomocy szczepionek...
  RAM – czyli Rozwój Atrofii Mózgów w Cywilizacji TPD
 • @trybeus 18:33:26 "Sklepik z medykamentami" biznesmena Jerzego Zięby
  Przy okazji. Znalazłem w necie "sklepik" biznesmena Jerzego Zięby, który tak bardzo walczy ze szczepieniami - i to wyraźnie z tej przyczyny, że ich zastosowanie odbiera mu perspektywicznych klientów:

  https://www.google.pl/search?q=jerzy+zi%C4%99ba+sklep&rlz=1C1XBRQ_enPL724PL724&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=0ahUKEwiP5bTnxMHZAhUsh6YKHffTBq8Q_AUICigB&biw=931&bih=579

  A jeśli chodzi o zdjęcie z Mt. Cook/Aoraki na N. Zelandii? Zastanawialiśmy się, czy to nie zakrzywienie niewielkim szerokim kątem mego małego aparaciku, jeszcze na filmy. Góry na wyspie widać do odległości ponad 100 km. Dalej ocean/morze Tasmana z wyraźną mgłą kilka kilometrów ponad jego powierzchnią. Stąd ocena odległości 500+ km. (Z wysokości 3700 m Mt. Cook zaraz pod wierzchołkiem, winno być widać "koniec horyzontu" nad czystym morzem w odległości ok. 220 km.) Ale widać było nie horyzont, ale nad nim chmury, też zapewne kilka kilometrów ponad morzem. A założywszy, że jest widoczny zamglony horyzont na szerokości też 500, km to jego zakrzywienie winno wynosić ok. 5 stopni - co mniej więcej się zgadza z tym co widać na zdjęciu. (Słaby szeroki kąt obiektywu o rozwarciu ok 45 stopni, mój partner jest odległy o ok. 25 m długości liny i tak szeroki jest mniej więcej płat śniegu widoczny na zdjęciu na jego wysokości), Ale może się mylę. Jak ktoś potrafi dokonać lepszej aproksymacji, to zapraszam.
  RAM – czyli Rozwój Atrofii Mózgów w Cywilizacji TPD
 • "Ja wyniszczę mądrość mądrych, a inteligencję inteligentnych odrzucę"
  akurat wygryzmoliłem, na poruszony przez p. Andrzeja Tokarskiego temat dłuższą epistołę - i po angielsku - i jakoś się udało, takze po rosyjsku.

  Tytuł tej ostatniej brzmi bardziej "polsko":

  Бизнес план HIDE (Гебрайского Интеллигентного Дизайна Эволюции) :

  «Я уничтожу мудрость мудрых, и разумение разумных отвергну »

  (To bardzo inteligentne stwierdzenie św. Pawła, oddaje całą ISTOTĘ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DUCHOWOŚCI!) patrz http://markglogg.eu/?p=2159

  A po angielsku tytuł brzmi już bardziej rzeczowo i duchowo-genitalnie:

  "Does the Tantra sign embody the sense of whole Euro-American Civilization?"
  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2017/12/mozg-w-genitaliach.bmp
  patrz http://markglogg.eu/?p=2144

  A w sumie tutaj chodzi o juz 2,5 tysiąca lat walki o PANOWANIE NAD ZIEMIĄ BOGA-ATRAPY hinduskiego Brahma:
  2,5 thousands of years of CULTURAL WAR between “Hellenists” and “Hebraists”

  Д-р Marek Głogoczowski – физик, геофизик и альпинист по образованию, позже писатель и опытный философ, активный сотрудник Европейской Рабочей Группы «Mut zur Ethik» в Швейцарии и Ассоциации «Славица» в Нитре, Словакия;также член Всеславянского Комитета в Праге;автор брошюры «Война Богов: Гелиос-Святовид против Яхве-Гефеста» (1995 год), опубликованнoй тоже в Словакии в 2003 году.
  Lechici skazani na wieczną służalczość - wobec Żydów?
 • Feliks Dzierżyński ponoć w młodości chciał zostać księdzem
  Feliks Dzierżyński ponoć w młodości chciał zostać księdzem.

  następnie, we wczesnym wieku dojrzałym, na własnej skórze mógł poczuć, jak działa carska, przed rewolucyjna, inkwizycja.

  A gdy zaraz po Rewolucji, zrobiono z niego Wielkiego Inkwizytora do walki z Dywersją i Sabotażem - także dywersją ideologiczną - to on swymi, bardzo skutecznymi poczynaniami, uratował młodą Republikę Rad. Przy czym, jeśli chodzi o dywersję Ideologiczną, to stosował metodę NIE CHRZEŚCIJAŃSKĄ, ale pogańską, zaczerpniętą z "Państwa" Platona: po prostu "namaściwszy ich głowy olejkami" kazał załadować ponad dwustu wrogich "komunie" profesorów i innych intelektualistów, na komfortowy statek pasażerski i odesłać do Niemiec - m.in. Mikołaja Bierdiajewa. A 1300 księżom katolickim nakazał wyjechać do kapitalistycznej Polski.
  Komunizm chrześcijański? Czy prezydent Putin wie co mówi?

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031