Gorące tematy: Po wyborach Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
43 posty 535 komentarzy

Post tenebras lux

Berkeley72 - fizyk i geofizyk, filozof piagetowsko-lamarckowski, instruktor alpinizmu i ski-alpinizmu

Moje komentarze

 • filo-austiacki Koneczny plagiaryzował prawosławnego słowianofila Daniłowskiego?
  Warto w tym kontekście przypomnieć:

  1. że konkurencja między kościołem "Zachodnim" (katolickim) a "Wschodnim" (prawosławnym) trwa już ponad lat tysiąc - patrz mój niedawny tekst: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/03/ironia-hasla-polska-chrystusem-narodow/.

  2. Fakt "splagiatyzowania prawosławnego słowianofila Dailowskiego przez Feliksa Konecznego" miał swe jeszcze bardziej groźne następstwo. Mianowicie Konecznego księga "Wielość cywilizacji" została przetłumaczona na angielski i jej plagiatu po angielsku, pod tytułem "Clash (Zderzenie) of Civilisations" dokonał Samuel Hungtington, jeden z głównych ideologów obecnego "globalizmu). (To utrzymuje prof. Mirosław Dakowski).
  Turańszczyzna moskiewska i ukraińska.
 • @GPS 13:30:17 "Nasz antykomunizm" tj.dokładnie NASZ KRETYNIZM!
  GPS napisał:

  "Cywilizacja zaborcza, destrukcyjna, zła. Rosja była, jest i będzie naszym największym zagrożeniem. Ich okupacja zwana PRL zniszczyła Polskę i materialnie, i mentalnie milionkroć bardziej niż okupacja niemiecka."

  Jako wychowany w PRL-u od dziecka lat 3 do wieku lat 26 "zniszczeniec materialny oraz mentalny", po kolejnych 3 latach spędzonych w "najbardziej zaawansowanym kraju świata", to miałem tylko jedną życiową ambicję: KOPNĄĆ W D... ZE STU PRAWDZIWYCH AMERYKANÓW. Żałuję, że pomimo 46 lat od ogłoszenia, publicznie, tego mego "życiowego planu", tylko w kilku procentach ten plan udało mi się zrealizować... A szkoda, nie tylko dla mnie, z tego powodu.
  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2018/04/Not-too-Divine-Comedy-back-2.jpg
  http://markglogg.eu/?p=2185
  Nasz antykomunizm
 • Komunizm spowodował śmierć głodową 100 mln osób!
  Lasecki napisał:

  Nigdy zatem dość przypominania, że blok komunistyczny zawalił się pod ciężarem swojej ekonomicznej niewydolności, a znakomita większość z około 100 mln śmiertelnych ofiar międzynarodowego komunizmu nie zginęła od kuli czekisty, lecz zmarła z głodu.

  Co za bełkot! Gdzie powołanie się na dane statystyczne, chociażby systematycznego wzrostu ludności ZSRR w latach międzywojennych?

  Cytuję z artykuliku "Czy dzień 23 sierpnia należy czcić jako Dzień ZwycięstwaCul-Capita/Żopogława, Niewidzialnego PANA Zachodu?" http://markglogg.eu/?p=1298 :

  Otóż jak podaje Piotr Eberhard w książce „Geografia ludności Rosji”, Warszawa 2002, „Jedynymi pewnymi danymi odnoszącymi się do demografii ZSRR w latach 1922-1939, są dane ze spisów powszechnych z 1926 i 1937 roku”. Na stronie 92 tej książki możemy znaleźć tabelę, która podaje, że między tymi, odległymi o 11 lat spisami ludności, w ZSRR nastąpił przyrost ludności aż o 17,5 miliona (161 753 000 – 144 328 000), czyli dokładnie o 12 %, średnio o 1,1 % rocznie. Całkiem niezły przyrost naturalny, choć w istocie liczba Ukraińców zmniejszyła się wtedy kosztem znacznego zwiększenia się populacji deklarującej się jako rosyjska. Według Eberharda ta rusyfikacja wystąpiła szczególnie silnie na wschodniej Ukrainie. Wniosek: pomimo odczuwalnego wtedy głodu, żadnego ludobójczego „hlodomoru” nie było, co do dziś utrzymuje obalony „Majdanem” prezydent Ukrainy, Wiktor Janukowicz.

  Natomiast ma całkowitą rację Lasecki stwierdzając iż:

  "Gdyby jednak źródłem marksizmu w Polsce była np. Austria, Francja, Wielka Brytania lub Stany Zjednoczone- antykomunizm, którym tak się dziś pysznimy, najpewniej byłby u Polaków dużo słabszy, a może nawet nie pojawił by się w ogóle. Gdyby najważniejszym państwem marksistowskiego socjalizmu były Stany Zjednoczone, Polacy byliby najprawdopodobniej najwierniejszymi wyznawcami marksizmu i najbardziej nieprzejednanymi obrońcami komunistycznej ortodoksji."

  Jest to wynik różnicy ideologicznej między Kościołem Zachodnim a Prawosławnym i o tym "ponadczasowym" zjawisku pisałem niedawno w tekście publikowanym, m.in., przez http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/03/ironia-hasla-polska-chrystusem-narodow/

  A dobrym przykładem kraju, w którym komunizm przyszedł z Zachodu jest Słowacja, która została "skomunizowana" dopiero w 1948 roku, po komunistycznym zamachu stanu jaki zrobili Czesi w Pradze. I rzeczywiście, na Słowacji - a mam tam b. dobre kontakty - nikt dekomunizacji w stylu polskim nie przeprowadza, pomniki Armii Czerwonej są odremontowane, rząd nie wydalił - choćby symbolicznie - jakiegoś pracownika ambasady Rosji "w zemście" za otrucie rusko-angielskiego agenta Skirpala itd.
  Nasz antykomunizm
 • Nawet tracąc wzrok też można się innym przydać.
  W wieku lat 71 ujawnił się u mnie rak o nazwie chłoniak płaszcza w obu oczodołach. Z chłoniaka wyciągnęli mnie koledzy lekarze (profesorowie W. Jurczak oraz A. Skotnicki) na Klinice Hematologicznej UJ. po chłoniaku pozostała jednak postępująca zaćma, którą zwalczyła, wstawieniem plastykowych soczewek, prof. J. Pietrzycka w Klinice na Ceglanej w Katowicach. A już myślałem, że podzielę los mojego idola, francuskiego przyrodnika J.B. Lamarcka, który dokładnie 200 lat temu, w wieku 75 lat utracił wzrok. Jednak nie zaprzestał działalności intelektualnej, żył do lat 85, a jego "obserwacje" spisywały jego córki. Jedną z tych obserwacji (niewidomego już człowieka) zacytowałem jako motto mej książki z 1993 roku: https://tezeusz.pl/glogoczowski-marek-atrapy-oraz-paradoksy-nowoczesnej-biologii-689601

  "Gdy nauki się rozprzestrzenią na świecie, gdy staną się one w pewnym sensie popularnymi, słowem, gdy każdy będzie się w nie mógł wmieszać; one są naprawdę stracone; na powierzchnię wpłyną fałszywe poglądy i najbardziej absurdalne teorie; kredytem będzie się darzyć i popierać błąd; idee małe staną się dominującymi; konfuzja powstanie wszędzie z wielości rozumowań dziwnych, które się krzyżują i przeczą sobie nawzajem; ciało nauk stanie się pozbawionym powiązań między swymi częściami i prawdy najbardziej ewidentne znikną w ciemności."

  A obecnie na ten właśnie temat napisałem dość istotny esej, niestety w Języku Panów, dobrze znanym nie tylko Bogusławowi:
  "HEBRAIZM to Kręgosłup "I-FIRST" Globalnego Imperium" http://markglogg.eu/?p=2185
  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2018/04/Not-too-Divine-Comedy-back-2.jpg

  A więc trzymaj się Bogusławie, może i twoje uwagi, już człowieka tracącego wzrok, nie zostaną zapomniane przez coraz rzadszych homo Sapiens na naszym (czyżby jeszcze naszym?) Globie.
  Zamiast pożegnania
 • USA i jego metastazy (np. Polska dzisiaj) to RAKOWY WRZÓD na planecie Ziemia
  Ten fakt dostrzegłem już blisko pół wieku temu, w trakcie (dodatkowych) studiów fizyki i historii nauki na Uniwersytecie Kalifornijskim, Berkeley campus w latach 1969-72. Patrz ma Meta-Ph.D Thesiis tamże:
  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2015/04/Marek-3-z-kolegami-w-Berkeley.jpg

  Oczywiście ten tekst "przygotowany przez KGB" to fałszywka w stylu CIA ("Podstępem wygrywamy wojny"). Co to jest ta "USA First" Cywilizacja TPD (Technika-Pieniądz-Dupa) czytać chociażby tutaj:

  PAN w Z-nem (11 PL): SPISEK MIKROPSYCHOI PRZECIW HOMO SAPIENS - http://markglogg.eu/?p=1384
  Chiny realizują radziecki plan zniszczenia USA...
 • @stanislav 01:24:41 Tak zmieniały się wyniki wyborów w FR wraz z obrotem Ziemi:
  Mój "comrade in arms" Izrael Adam Szamir, mieszkający obecnie w Moskwie, przytacza takie oto wyniki wyborów w najbardziej "wschodnich" (o 8 godz. wcześniej niż w Moskwie zamykających komisje wyborcze) regionach Rosji:

  "The first true results coming from the Russian Far East gave over 20% to the Communist, and about 60% to Putin. It seems that the administration overseers who reportedly had backdoor access to the results decided to ‘improve’ them forcefully. The results received after that were already adjusted for desired numbers.

  In the far-away Yakut province, with its mind-boggling frost of minus 35 ° below zero, the Communist contender has got almost 30% of the vote. In the Vladivostok province, in the region facing Japan, Grudinin has got over 20%, likewise in the Siberian university city of Omsk."

  Czyli "na wschodzie" coś za dużo głosów padło na milionera Grudinina, wspieranego formalnie przez KPFR, proponującego RENACJONALIZACJĘ co ważniejszych przedsiębiorstw. No i w bliższych nam czasowo okręgach popularość Grudinina zaczęła gwałtownie spadać: oglądałem to na Rossija24 (www.parom.tv) jak w ciągu 2 godzin, miedzy 21 a 23 (polskiego czasu) co kilka minut procent głosów oddanych na Grudinia spadał o 0,1 %. od prawie 15 % do poniżej. 13 %, podczas gdy na innych kandydatów praktycznie się nie zmieniał (Putin miał ok. 74,5 % i długo nie rósł mu słupek). A gdy wstałem rano to Grudinin miał tylko 11.8 %, Putin aż 77 % a Żyrynowski 5,6 %, czyli o 1 % mniej niż o godz. 9 wieczór czasu polskiego.

  Czytać więcej, po angielsku nt. Wyboru Rosji, Izrael Szamir na http://www.unz.com/ishamir/snow-white-and-the-seven-dwarfs/
  W.Putin prezydentem Rosji
 • @mac 16:31:17 Moj Marzec 68 i "ruskie prezydenckie wybory, marzec 18 2018
  E, co tam Marzec 68, w którym brałem AKTYWNY UDZIAŁ (ale, jak sie o tym od J. Korwina-Mikke w latach 1990 we Wrocławiu dowiedziałem, ten mój całkiem spory "udział", w mowie pro-strajkowej na Politechnice Warszawskiej pod koniec marca 68, to on, pod moją czternastoletnią nieobecność w PRL, na swe konto "przejął"; zachowało się tego faktu potwierdzenie w mej Meta-Ph.D. pracy na U.C. Berkeley w 1972 roku, wydanej w Genewie w 1974 roku pod tytułem "The Not-Too-Divine Comedy".)

  Ale wracając do spisków dzisiaj, otóż oglądając, dzięki www.parom.tv program TVRossija24, dowiedziałem się dziś wieczorem o NOWOŚCI w prezydenckiej kampanii wyborczej w tym ogromnym kraju. Mianowicie, przed każdą Komisją Wyborczą w Rosji 18 marca ma zostać wywieszony afisz, informujący że kandydat na prezydenta, nazwiskiem Grudinin, dyrektor podmoskiewskiego Sowchozu im. W.I. Lenina (oficjalnie się chwalący, że jego matka lub babka to była Jewrejka) do 31 grudnia 2017 nie wycofał wszystkich swych kapitałów z kont w szwajcarskich bankach. W sumie ok. miliona dolarów w tym 5kg złota. Tego Rosyjska Centralna komisja Wyborcza dowiedziała się od szwajcarskich bankierów. Ponieważ Grudinin składał papiery uwierzytelniające jego kandydaturę z ramienia Kompartii Rossii, w ostatnim możliwym dniu, czyli 20 stycznia br., a zatem Komisja nie może mu uniemożliwić startu w wyborach - bo a nuż w te 20 dni stycznia wycofał z banków Szwajcarii swój - zapewne zapracowany jako dyrektor Sowchozu - milion dolców, część tego w złocie.

  Otóż chyba wszędzie jest zwyczaj, że w dniu wyborów jest zakazana agitacja za - lub przeciw - oficjalnym kandydatom. I czy przypadkiem nie jest to trick, wymyślony przez ruskich z Kremla, mający z jednej strony odciążyć Wł. Putina od ponoć gigantycznej kontrpropagandy jego postaci organizowanej oczywiście przez USA. A z drugiej "po cichu" rozreklamować idee milionera Grudina, który w swych mowach wychwala socjalistyczny system, w którym wielkie banki oraz koncerny są całkowicie państwową własnością?
  50. rocznica żydowskich, syjonistycznych rebelii
 • @Gasienica 23:25:30 ad "Spierdalaj powiem Ci po polsku, itd. - nie psuj nam biznesu.
  Ciekawy materiał nt. PANDEMII ATYSZCZEPIENNEJ przygotował Andrzej Szubert z Czarnolasu (w lokalnej gwarze Schwarzwald). Jak będę miał chwile czasu, to go trochę skomentuję – chwilowo jest jeszcze słońce zaraz muszę iść na nartach w góry, zanim spieprzy sie, zgodnie z zapowiedzią meteo.pl, pogoda.

  PB z Vancouver Ca. podał taką oto przyczynę, że tekstu swego kolegi A. Szuberta nie będzie rozpowszechniał.:

  Dlatego wybacz, wyjątkowo nie zamieszczę ani nie re-publikuję twego artykułu. Potrzeba długiego bata i pozwu, żeby raz na zawsze na pl.ogosferze dać draniom nauczkę.
  Mielenie tej płaskogłowej ściemy MG i WPS w czasie, gdy okupant wykonuje fatalną operację na resztkach zdrowego narodu, zakrawa na dodatkową kpinę wobec samo-deklaracji obu redaktorów jako obrońców Polaków i Słowian
  Piotr Bein

  A oto jak A. Szubert z Czarnolasu/Schwarzwaldu rozpoczyna swe opracowanie:

  Nie poruszłem do tej pory w odrębnym wpisie sprawy szczepień z tego powodu, że temat ten wywołuje ogromne emocje. Widać je w dyskusji, a raczej gwałtownej pyskówce na stronie WPS pod artykułem M. Głogoczowskiego:
  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/02/25/ram-czyli-rozwoj-atrofii-mozgow-w-cywilizacji-tpd/
  .
  Niestety i u autora dostrzec można – takie jest moje zdanie – rozwój atrofii mózgu w kontekście problematyki szczepień. Zarówno big pharma jak i „Przedsiębiorstwo masowe szczepienia” są wytworem – jak to Głogoczowski ją nazywa – cywilizacji TPD, co samo w sobie wywoływać powinno u niego uzasadnioną podejrzliwość wobec nich. Ale atroficzny jego rozum tego nie dostrzega.

  Niestety mój przyjaciel Piotr Bein dał się ponieść emocjom i miał współudział w przeistoczeniu się dyskusji w karczemną pyskówkę.
  .
  Pewnie, że można naświetlać sprawę szczepień z punktu widzenia oficjalnej medycyny, co robi Głogoczowski. Ale okrzykiwanie wszystkich przeciwników szczepień ludźmi niepoważnymi, a to też on robi, jest po prostu nieuczciwe. Prawdy dochodzi się w dyskusji na argumenty, a nie poprzez insynuacje.
  .
  W tym miejscu zaznaczam, że pisząc jeszcze jako Poliszynel wiele czasu poświęciłem na zbadanie problemu szczepień tzw. „ochronnych” i już wtedy zauważyłem wiele, zbyt wiele propagandy w enuncjacjach oficjalnej medycyny nazywanej przez Jerzego Ziębę „rockefellerowską”. Twierdzi ona, że to tylko dzięki szczepieniom w Europie i Ameryce płn. zlikidowano wiele chorób zakaźnych, także tych wieku dziecięcego. Niestety wszystkie te masowe enuncjacje traktują sprawę szczepień w całkowitym oderwaniu od kontekstu społeczno-bytowego i poprawie żywności jakie miały miejsce w tym samym czasie na zachodzie.

  Czytać więcej:
  https://opolczykpl.wordpress.com/2018/03/02/szczepienia-big-pharma-o-co-tu-chodzi/
  RAM – czyli Rozwój Atrofii Mózgów w Cywilizacji TPD
 • @wk..ny 21:10:35 - Spierdalaj powiem Ci po polsku,
  Oto co RAM stwierdził w tekście o MASAKRZE WŁOSKICH WOJSKOWYCH:

  "Obecnie wiadomo jest, że 5135 wojskowych jest chorych na raka. Zmarło 915 osób. Liczby są jednakże bardzo zaniżone."

  A tymczasem przytoczone powyżej, ścisłe włoskie dane medyczne wskazują, że opisane przez RAM dodatkowe 5 szczepień, które zaaplikowano żołnierzom na "misjach", NE SPOWODOWAŁY ŻADNEJ MASAKRY - a w szczególności nie spowodowały wzrostu ilości nowotworów złośliwych.

  I dlatego RAM nie wpuszcza mego tłumaczenia z jęz. włoskiego na jego "stroniczkę", a jego alter-ego "wk..ny" napisało powyżej "Spierdalaj powiem Ci po polsku, itd. - nie psuj nam biznesu.
  RAM – czyli Rozwój Atrofii Mózgów w Cywilizacji TPD
 • @zadziwiony 21:07:02 No właśnie. U włoskich żołnierzy na "misji" w Kosowie nie odkryto zadnego wzrostu śmiertelności na nowotwor
  Ten RAM (sugeruję, że chory na SRAM - Syndrom Rozwoju Atrofii Mózgowia) opublikował post http://ram.neon24.pl/post/142630,o-szczepionkowej-masakrze-wloskich-wojskowych I podał do niego kilka odnośników ze statystykami tej "Masakry Włoskich Żołnierzy na służbie w Kosowie". Z przyzwyczajenia fizyka (nie przypadkowo znającego język włoski) już w pierwszej sprawdzonej przeze mnie statystyce zachorowań żołnierzy "na misji" (a zatem dodatkowo szczepionych) na nowotwory, nazwanej https://www.difesa.it/GiornaleMedicina/Osservatorio_epidemiologico/Documents/Bollettino_Epidemiologico_2.pdf

  znalazłem taka oto konkluzję tego, bardzo szczegółowego opracowania:

  Conclusioni
  Lo studio retrospettivo sulla morta-
  lità causa-specifica della intera coorte
  dei militari inviati in missione nei Balcani
  chiarisce in maniera definitiva, almeno
  per quanto concerne la mortalità, che
  essere stati in missione operativa in
  Bosnia o Kosovo non ha determinato
  un maggior rischio di decessi per pato-
  logia neoplastica maligna.

  Po polsku: Konkluzje. "Studium w zakresie śmiertelności, w zależności od przyczyny całości kohorty (zespołu) wojskowych zaproszonych do misji na Bałkanach w sposób definitywny wyjaśniło, że przynajmniej jeśli chodzi o śmiertelność, tych którzy stacjonowali na misjach operacyjnych w Bośni lub Kosowie, nie doszukano się większego (od grupy kontrolnej) ryzyka zgonu wskutek patologi nowotworów złośliwych".

  Innymi słowy, te opisane przez RAM dodatkowe 5 szczepień, które zaaplikowano żołnierzom na "misjach", NE SPOWODOWAŁY ŻADNEJ MASAKRY - a w szczególności nie sopwowowały wzrostu ilości nowotworów złośliwych.

  Argumenty RAM zatem są podobne do tych Doroty Majewskiej, która "patrząc i nie widząc" na postawie statystyki wskazującej, że szczury karmione małymi lub nawet średnimi dawkami związku rtęci, są statystycznie zdrowsze od tych nie karmionych, ZAWYROKOWAŁA, że każda dawka pożywienia z rtęcią pogarsza zdrowie tak karmionych zwierząt (Patrz statystyka, po angielsku, w tekście głównym).

  No i potwierdza się moja (Dr Marka Głogoczowskiego) teza, że RAM to skrót oznaczający ROZWINIĘTĄ ATROFIĘ MÓZGOWIA. I ta uwaga dotyczy oczywiście wszystkich, anonimowych powyżej, entuzjastów beletrystyki RAM.

  Nb. Kol. Dariusz Kosiur wstawia moje teksty in na stronę WPS i na neon24, NA MOJĄ PROŚBĘ. E-adres mej strony: www.markglogg.eu
  RAM – czyli Rozwój Atrofii Mózgów w Cywilizacji TPD
 • @rysio 22:08:38 Widzę, ze tak zwany LUD BOŻY SZALEJE
  No to jeszcze przypomnę informację, którą już chyba z lat 8 temu słyszałem w Polskim Radiu. Otóż Główny Specjalista RP od spraw płodności ludności opowiadał, że 50 lat wcześniej - czyli z początkiem lat 1960 - w 1 cm3 spermy statystycznego mężczyzny w Polsce było ok. 50 tys żywych plemników, a obecnie tylko 20 tys. I stąd konieczność zezwoleń na zapładnianie in vitro, etc.

  Skąd ten spadek żywotności spermatozoidów? Czy z przyczyny szczepień (w latach 1970!), czy z powodu zmiany trybu życia na NIEZWYKLE SIEDZĄCY, automatycznie prowadzący do atrofii naturalnego wigoru zdrowych ludzi? Pozwolę sobie przypomnieć, że w latach 1970, gdy studiowałem Genetykę Populacji u dyrektora INED (Institut National des Etudes Demographiques) w Paryżu prof. Alberta Jacquarda, to się dowiedziałem, że przeciętna francuska para musi przez co najmniej pół roku spółkować, by wyprodukować dziecko. A w Polsce to się przytrafiało wciąż jeszcze "od strzału". No ale w sprawie płodności ludności, wraz z motoryzacją i rozwojem Sektora Bankowego, dogoniliśmy już Francję - i to bez pomocy szczepionek...
  RAM – czyli Rozwój Atrofii Mózgów w Cywilizacji TPD
 • @trybeus 18:33:26 "Sklepik z medykamentami" biznesmena Jerzego Zięby
  Przy okazji. Znalazłem w necie "sklepik" biznesmena Jerzego Zięby, który tak bardzo walczy ze szczepieniami - i to wyraźnie z tej przyczyny, że ich zastosowanie odbiera mu perspektywicznych klientów:

  https://www.google.pl/search?q=jerzy+zi%C4%99ba+sklep&rlz=1C1XBRQ_enPL724PL724&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=0ahUKEwiP5bTnxMHZAhUsh6YKHffTBq8Q_AUICigB&biw=931&bih=579

  A jeśli chodzi o zdjęcie z Mt. Cook/Aoraki na N. Zelandii? Zastanawialiśmy się, czy to nie zakrzywienie niewielkim szerokim kątem mego małego aparaciku, jeszcze na filmy. Góry na wyspie widać do odległości ponad 100 km. Dalej ocean/morze Tasmana z wyraźną mgłą kilka kilometrów ponad jego powierzchnią. Stąd ocena odległości 500+ km. (Z wysokości 3700 m Mt. Cook zaraz pod wierzchołkiem, winno być widać "koniec horyzontu" nad czystym morzem w odległości ok. 220 km.) Ale widać było nie horyzont, ale nad nim chmury, też zapewne kilka kilometrów ponad morzem. A założywszy, że jest widoczny zamglony horyzont na szerokości też 500, km to jego zakrzywienie winno wynosić ok. 5 stopni - co mniej więcej się zgadza z tym co widać na zdjęciu. (Słaby szeroki kąt obiektywu o rozwarciu ok 45 stopni, mój partner jest odległy o ok. 25 m długości liny i tak szeroki jest mniej więcej płat śniegu widoczny na zdjęciu na jego wysokości), Ale może się mylę. Jak ktoś potrafi dokonać lepszej aproksymacji, to zapraszam.
  RAM – czyli Rozwój Atrofii Mózgów w Cywilizacji TPD
 • "Ja wyniszczę mądrość mądrych, a inteligencję inteligentnych odrzucę"
  akurat wygryzmoliłem, na poruszony przez p. Andrzeja Tokarskiego temat dłuższą epistołę - i po angielsku - i jakoś się udało, takze po rosyjsku.

  Tytuł tej ostatniej brzmi bardziej "polsko":

  Бизнес план HIDE (Гебрайского Интеллигентного Дизайна Эволюции) :

  «Я уничтожу мудрость мудрых, и разумение разумных отвергну »

  (To bardzo inteligentne stwierdzenie św. Pawła, oddaje całą ISTOTĘ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DUCHOWOŚCI!) patrz http://markglogg.eu/?p=2159

  A po angielsku tytuł brzmi już bardziej rzeczowo i duchowo-genitalnie:

  "Does the Tantra sign embody the sense of whole Euro-American Civilization?"
  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2017/12/mozg-w-genitaliach.bmp
  patrz http://markglogg.eu/?p=2144

  A w sumie tutaj chodzi o juz 2,5 tysiąca lat walki o PANOWANIE NAD ZIEMIĄ BOGA-ATRAPY hinduskiego Brahma:
  2,5 thousands of years of CULTURAL WAR between “Hellenists” and “Hebraists”

  Д-р Marek Głogoczowski – физик, геофизик и альпинист по образованию, позже писатель и опытный философ, активный сотрудник Европейской Рабочей Группы «Mut zur Ethik» в Швейцарии и Ассоциации «Славица» в Нитре, Словакия;также член Всеславянского Комитета в Праге;автор брошюры «Война Богов: Гелиос-Святовид против Яхве-Гефеста» (1995 год), опубликованнoй тоже в Словакии в 2003 году.
  Lechici skazani na wieczną służalczość - wobec Żydów?
 • Feliks Dzierżyński ponoć w młodości chciał zostać księdzem
  Feliks Dzierżyński ponoć w młodości chciał zostać księdzem.

  następnie, we wczesnym wieku dojrzałym, na własnej skórze mógł poczuć, jak działa carska, przed rewolucyjna, inkwizycja.

  A gdy zaraz po Rewolucji, zrobiono z niego Wielkiego Inkwizytora do walki z Dywersją i Sabotażem - także dywersją ideologiczną - to on swymi, bardzo skutecznymi poczynaniami, uratował młodą Republikę Rad. Przy czym, jeśli chodzi o dywersję Ideologiczną, to stosował metodę NIE CHRZEŚCIJAŃSKĄ, ale pogańską, zaczerpniętą z "Państwa" Platona: po prostu "namaściwszy ich głowy olejkami" kazał załadować ponad dwustu wrogich "komunie" profesorów i innych intelektualistów, na komfortowy statek pasażerski i odesłać do Niemiec - m.in. Mikołaja Bierdiajewa. A 1300 księżom katolickim nakazał wyjechać do kapitalistycznej Polski.
  Komunizm chrześcijański? Czy prezydent Putin wie co mówi?
 • ten "wschód Ziemi" trwał być może tylko kilka(naście) minut.
  Przeciez ta sonda - z grawitacyjnej konieczności b. szybko - przelatuje nisko nad Księżycem, co widać po zbliżaniu sie do niej dużego księżycowego krateru. A zatem zdjecia były zrobione w małych odstępach, księżyc jest stosunkowo mały, a zatem ten "wschód Ziemi" trwał być może tylko kilka(naście) minut.
  Tajemnica zdjęć z kosmosu a znikające pieniądze podatników
 • @wk..ny 21:34:06
  Wszystko wskazuje na to, że zarówno Ariowie (stąd aristoi - po grecku najlepsi) jak i Hebrajczycy (i pochodzący od nich Judaiści) pochodzą z tego samego, kręgu kulturowego Indii. Jeśli chodzi o tych ostatnich to juz nazwy "rodziców zalożycieli wielu narodów ABBRAHama i SARY ewidentnie wywodzą się głównych hinduskich bogów BRAHmy i SARAswati. co więcej, podstawowe credo hinduskie "Aham Brahmasi" to dokładnie slowa "Jestem który jestem", które Mojżesz usłyszał zza gorejącego na pustyni krzaka. No i podział na Naród Wybrany i Gojów to przecież uproszczona kopia hinduskiego systemu kastowego na BRAHminów i "nietykalnych". Itd.

  Różnica między Hellenistycznym kultem arios-aristoj (po łacinie OTIUM - NAJLEPSI) a "hebrajskim" kultem "kupczenia z bogiem" (Kultem zwanym PRZYMIERZAMI, w Biblii mamy ich kilka łącznie z NOWYM PRZYMIERZEM, zatwierdzonym Krwią Chrystusa) polega na tym, że po łacinie Kupczenie nazywa sie NEG-OTIUM, czyli Negocjacje to NAJGORSZE sie w swiecie zachowanie - ponoć tez w części przeszczepione z Indii z kultu specjalizujących się w hipokryzji tamtejszej superbogatej sekty JAINÓW (nie zabijaj najmniejszego owada, łacznie z wszami?).

  No i w judaizmie symbolem Izraela stał się symbol TANTRY, wzajemnego szczepienia się męskiego z żeńskim seksu:

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2017/12/mozg-w-genitaliach.bmp

  Czytać więcej po angielsku: "Does the Tantra sign embody the sense of whole Euro-American Civilization?" - http://markglogg.eu/?p=2144

  oraz “The Origin (Genesis) of the Chosen People Super Species” (2011) http://markglogg.eu/?p=164

  Jest i polska wersja, gdzieś na mojej stronie, w sumie interesująca sprawa, zarowno "semityzm" jak i "antysemityzm" pochodzą z tego samego hinduskiego źródła, z rasą semicką nie mającego nic wspólnego!
  Starożytne Indie i Grecja a kwestia polska
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:40:18
  Ad
  >"Uboga duchem Gasienico. Pański "odstęp" mentalny od zdolności do rozumienia moich tekstów, jest wyraźnie za duży."

  Po pierwsze, Ród Gąsieniców ma też przedstawicieli rodzaju męskiego.

  Po drugie, w ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH, wiec z tą "Uboga duchem Gąsienicą" to Sz. Pana to wygłup.

  Po trzecie, u Panującego dzisiaj w Polsce "Boga Jedynego" w Postaci Deep State USA, ważną rolę odgrywają tak zwani EWANGELIŚCI, w których EDUKACYJNĄ ROLĘ Sz. Pan Wojtas usiłuje sie wpasować.

  Po czwarte, ciż z USA teleewangeliści to przykłady Zmartwychwstania Kasty Faryzeuszy w starożytnym Izraelu. Ekrótki czas po ich rządach historia Izraela się zakończyła na blisko lat 1800.

  I po piąte, czy przypadkiem Sz. Pan Wojtas, swymi naukami o nieograniczonej miłości Chrystusa do WSZYSTKICH LUDZI w imitację poczynań tej starożytnej, przeklinanej przez Jezusa Kasty Faryzeuszy Obłudników nie usiłuje się wpisać?

  Bo czymżesz jest to wychwalanie Zasady "miłuj bliźniego swego jak siebie samego", jak ktoś tutaj to zauważył, zaczerpniete z Księgi Kapłanów ST? Milość Własna nosi imię EGOIZMU. I mamy tak zwany ZDROWY EGOIZM, określany nazwą instynktu samozachowawczego, znanego także wszystkim zwierzętom - gdy na przykład, na widok nadjeżdżajacego samochodu uskakujemy w bok, ratujac siebie oraz - spontanicznie altruistycznie - ostrzeżonych przez nas przechodniów.

  Mamy także CHORY EGOIZM, gdy ratując siebie przed zasłużoną karą zwalamy przstępstwo na biźniego swego, kozla ofiarnego, w judaizmie i chrześcijaństwie "barankiem bożym, który gładzi grzechy świata" zwanego.

  I czy przypadkiem ten Jezus Chrystus, który już w ewangelii św. Jana, spisanej kilkadziesiąt lat po pojawieniu się "Listów' Św. Pawła, takiej "glupiej jak baran" ofiary z siebie nie robi? Dając się, bez oporu, na krzyżu powiesić - po to tylko by "ulżyć w życiu" faryzeuszom obłudnikom, ktorzy go do ukrzyżowania wskazali, jako kozła ofiarnego za ich własne ZBRODNIE? (Muzułmanie w tą "pokorną obżydliwość" kenozy - czyli samo-wprożnienia się z życia - Jezusa syna Marii, nie wierzą.)

  I jeśli - patrząc z punktu widzenia Mahometa, proroka Allaha, Boga nad bogami - ten opis ostatnich godzin życia Jezusa jest (zafałszowaną) PRAWDĄ i (na krzyż wiodącą) DROGĄ i ŻYCIEM (dla publicznego sie z tego życia WYPRÓŻNIENIA) to należy wszystkich ostrzegać - w sposób naturalnie egoistyczny - że taki wyimaginowany "król Polski" dowiedzie nasz kraj do katastrofy podobnej do ślepego pchania się pod nadjeżdżający samochód.
  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2016/12/PAN-2-300x182.jpg
  Ewangelia a Biblia (5)
 • CHRYSTUS-BÓG TO GWARANT FILOKRYMINALIZMU KOŚCIOŁA
  Eee, myślałem że ten pan Wojtas to człowiek Rozumny, a tu się okazuje, że to Ewangelista i to w dodatku jak z koziej .. TRĄBA.

  Aby nie być gołosłownym cytuję z tekstu " Dokąd prowadzi nas Cywilizacja Krzyża?" sprzed półtora roku - http://markglogg.eu/?p=1611 :

  >W czym bowiem przejawia się ten filokryminalny rys Kościoła, odczuwany nie tylko przeze mnie ale i przez najwyższych dostojników tej instytucji?

  Omawiałem tę sprawę na kilku ostatnich konferencjach (w Marianskich Lazniach w marcu, w Ohrydzie w maju, a także i w lipcu wśród znajomych w Polsce). Mianowicie według Kościoła najcenniejszą cechą Boga jest jego MIŁOSIERDZIE, będące tematem aktualnych Światowych Dni Młodzieży Katolickiej w Krakowie. Co jednak w PRAKTYCE to bezgraniczne Boże Miłosierdzie oznacza? Przy okazji dyskusji na ten temat zauważyłem, że słuchające mego wywodu, wykształcone osoby bezwiednie mi potakiwały, gdy wskazywałem, że wybaczanie wszystkiego “za wiarę tylko” (sola fide) to czysta ANTYPEDAGOGIA. Mówiąc poglądowo, to tak jakby za wykroczenia w ruchu drogowym składało by się tylko deklarację Wiary w Przepisy, po czym czuło się wolnym do beztroskiego powtarzania tych wykroczeń – aż do spowodowania jakiejś makabrycznej katastrofy!

  A przecież taka “informacja od boga Izraela” jest podstawowym przekazem jaki zawarty został w “Listach” świętego Pawła, który swój stosunek do zasad pedagogiki oraz logiki ogłosił w następujący sposób: “Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących” (od kar za ich zbrodnie i wykroczenia -1 Kor 1:20-21).

  Apostoł na wszelki wypadek nie sprecyzował na czym polegają te “głupstwa mądrości świata”. A przecież najlepszym przykładem takiego “głupstwa” jest właśnie ta dobrze znana pedagogiczna zasada, iż ludzi się wychowuje poprzez system kar i nagród. Ten wielbiony przez Kościół, wszystko wybaczający pauliński Bóg jest z definicji WIELKIM ANTYPEDAGOGIEM li tylko potęgującym wszystkie możliwe społeczne patologie.
  Ewangelia a Biblia (5)
 • @Rzeczpospolita 17:26:31
  Nieruchomy (względnie Pierwszy) PORUSZACZ WSZECHŚWIATA jest bytem Niematerialnym - a więc i bezosobowym - obecnym w każdej ŻYWEJ ISTOCIE (ZOON po grecku), także nawet w spermatozoidach i nie zapłodnionych jajeczkach kręgowców. To on powoduje, że poruszamy się, podobnie jak i inne zwierzęta, wbrew statystycznemu prawu ENTROPII, w kierunkach jakie narzucają nasze wewnętrze pożądania (w pewnych wypadkach zwane miłością, na przykład do zdobywania wiedzy, czy niedostępnych szczytów). Jednak w przypadku tzw. 'licznych" przedstawicieli gatunku Homo Imbecilis chodzi przede wszystkim o MIŁOŚĆ do TECHNIKI, do PIENIĘDZY i do DUPY (Trójjednia TPD-Boga) w której skumulowały się wszystkie, gatunku Homo S. - obecnie raczej I. - wyższe potrzeby Komfortu oraz Seksualnego Zaspokojenia.
  Posłanie Wszelkiej “Bezbożnej” Pomyślności na Nowy Rok 7526
 • @jan 22:46:35
  np gasienica ktoryidzie jesze dalej i stwierdza cyt ,,otóż Biblia JAKO CAŁOŚĆ jest zaprojektowana jako wirus kulturowy zwany "koniem trojańskim" To dopiero perelka nieokielznanego intelektu bo jak mozna sie zgodzic z mysla ze Izraelici[nie zydzi] tysiace lat temu pasac stada owiec cos takiego sobie wymyslili by podbuic inne narody owszem Izraelita inbtelektu nie brakuje ale tak perspektywa przerasta mozliwosci prostego plemienia

  Izraelici nie byli "prostym plemieniem", skoro już przed 2 tysiacami lat polowa ludności była piśmienna. Swój BIBLIJNY program PANOWANIA NAD ZIEMIĄ metodą "rozboju be (widocznego) użycia siły" skopiowali i z fenickich super-komercyjnych zachowań i wynalazków (np. literowego pisma) i z mitów o powstaniu świata skopiowanych od Sumerów i - o czym się niedawno dopiero dowiedziałem - z hinduskiego Braminizmu (Abraham, to to Brahmy, jego zona-siostra Sara to od Saraswati, a YHWH "Ja jestem" to od podstawowego hinduskiego credo "Aham Brahasmi"). No i podzial kastowy na "bogiem wybranych" Izraelitów oraz "nietykalnych" gojów to też wzięty z hinduizmu. Czytać ew. więcej, np. po polsku, "Czy żydowski JAHWE to ATRAPA hinduskiego BRAHMA – Stworzyciela Wszechświata?" - http://markglogg.eu/?p=2019 (oraz dalej http://markglogg.eu/?p=2028-)
  Ewangelia a Biblia (3)

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031