Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
47 postów 562 komentarze

Post tenebras lux

Berkeley72 - fizyk i geofizyk, filozof piagetowsko-lamarckowski, instruktor alpinizmu i ski-alpinizmu

Moje komentarze

 • Pozwolę sobie przypomnieć Szanownemu Autorowi pełen tekst Pierwszego Przykazania.
  Cytuję za Biblią Tysiąclecia (Wj. 20: 2-6):

  // «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
  3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, JESTEM BOGIEM ZAZDROSNYM, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.//

  Otóż ZAZDROŚĆ to jest jeden z SIEDMIU GRZECHÓW GŁÓWNYCH. I "BÓG MOJŻESZA", który ujawnia taką swą "CNOTĘ", jest z definicji BOGIEM DRUGORZĘDNYM i w dodatku PODŁYM:

  Zazdrościć bowiem można tylko czegoś, czego samemu się nie posiada. Jeśli, jak pisze Autor //Przestrzeganie Pierwszego Bożego Przykazania jest podwaliną wiary!. ... wyznacza dla Chrześcijan drogowskaz postępowania.// to tacy "Wierzący w hebrajski dekalog chrześcijanie" Z DEFINICJI SĄ - PODOBNIE JAK ICH BÓG JEDYNY - OSOBNIKAMI PODŁYMI .

  c.b.d.o.
  Żywa Wiara i Pierwsze Boże Przykazanie
 • @demonkracja 21:42:50
  Nie wiem, kto to jest "demonkracja" ale ma całkowitą rację w poniższym stwierdzeniu:

  //Tzw. demoliberalizm czyli po mojemu - tzw. demonkratura - jest najbardziej uniwersalnym narzędzie w łapkach czarciego pomiotu do przerobu ludzi stworzonych przez Boga - na szatańskie odchody - co widać, słychać i czuć ...//

  Jako filozof z zawodu, pozwolę sobie przypomnieć, że już 175 lat temu, młody wtedy jeszcze Karol Marks w "W kwestii żydowskiej" (1844) zauważył coś podobnego, cytuję

  //Społeczeństwo obywatelskie (tj. demoliberalizm) ze swych własnych trzewi RODZI ŻYDA wciąż na nowo.//

  A kim się deklaruje być - me uszanowanie dla niego - //Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II,//

  Czyli po prostu jest on w PRAKTYCE DEMOLIBERAŁEM, idącym za NEOJUDAISTYCZNYM, ETYCZNYM wskazaniem św. JANA PAWŁA II "Panujcie nad Ziemią i nad wszystkim co się na niej poruszać odważa".

  Czyli jak w dawnym Izraelu, mamy u nas kłótnie między "przywiązanymi do tradycyjnych wartości" Saduceuszami, a "otwartymi na świat" Faryzeuszami.

  I tyle nam z tej polskości, po JPII, Solidarności, fundacji Sorosa/Batorego, KK itd. pozostało. Nawet nie żaden CZARCI POMIOT (bo ten przynajmniej, z definicji, ma być Inteligentny) tylko "pobojowisko polskie", bez reszty zapchane samochodami, hipermarketami, bilbordami, gigantycznymi składowiskami śmieci, luksusowymi domami, w których praktycznie nikt nie mieszka, niezliczonymi sądami i innymi wytworami "cywilizacji właściwie zrozumianej".

  I TO JEST POLSKA WŁAŚNIE, NA WZÓR USA ("Amerykanizm to 4 wielka religia Zachodu" - książka Dawida Gelertner, skomputeryzowanego hiperjudaisty, obecnego doradcy naukowego prez. Trumpa, którego w 1993 usiłował zabić - tylko go ciężko ranił - "unabomber" Ted Kaczynski z mego UC Berkeley.
  "100 lat agresji żydowskiej na Polskę" - część 3
 • Przypominam: Polska jest rozwijającą się społecznością żydowską, która po prostu chce się z nami połączyć
  to z przedwczorajszego tekstu: http://zakop999pl.neon24.pl/post/151637,polacy-dzisiaj-poganie-to-czy-nowi-zydzi-cz-1-z-2
  "100 lat agresji żydowskiej na Polskę" - część 2
 • Jak mi szacowny mój ojciec opowiadał, wśród polskiej inteligencji b. mało było komunistów
  - i to wykorzystali żydzi deportowani w głąb ZSRR (deportowani podobnie jak i inni przedstawiciele polskiej inteligencji, zamieszkałej na kresach), by w momencie, gdy wojna zaczęła się przechylać na korzyść ZSRR, napchać się do ZPP organizowanego przez znajomą Stalina, córkę przedwojennego polskiego ministra, Wandę Wasilewską.

  W przedwrześniowej Polsce, główną siłą zwalczającą komunizm, był oczywiście Kościół.

  W Czechach kościół katolicki (przed II WŚ) nie był zbyt popularny, więc liczni tam komuniści, nawet bez pomocy Stalina, przejęli władzę w Czechosłowacji w 1948 roku. (A tamtejsi żydzi już w kilka miesięcy po tym, zaczęli przeciw komunistom spiskować - patrz proces Slansky'ego).

  Ad "mój ojciec" - to proszę poczytać z notki do publikacji w Annałach Geologii Polskiej - pod koniec http://markglogg.eu/?page_id=2

  (TO JEST KONIECZNE w przypadku tak anonimowego portalu jak neo24, gdzie oprócz historii życia jego założyciela, o dyskutantach praktycznie nic nie wiemy. Np. krzysztofjaw twierdzi, że dlań AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II).

  W tej sytuacji zobowiązany jestem dodać, że Wojtyła to był oczywiście DOBRYM ZNAJOMYM mego śp ojca.
  "100 lat agresji żydowskiej na Polskę" - część 2
 • @brian 10:25:21 Odnośnie tego jak wg. Ewangelii Tomasza należy rozumieć "każdy jest kowalem swego losu"?
  Jezus w tej ZAKRYTEJ (przed chrześcijanami przez Kościół) EWANGELII bardzo wyraźnie wskazuje:

  logion 4 //(4) „Jeśli poznacie samych siebie, wtedy będziecie poznani i zrozumiecie, że jesteście synami Ojca żywego. Jeśli zaś nie poznacie siebie, wtedy istniejecie w nędzy i sami jesteście nędzą.”//

  Oczywiście jest to myśl prawie dosłownie SKOPIOWANA z napisu na tympanonie świątyni Apollona w Delfach: γνῶθι σεαυτόν - "Poznaj samego siebie (a poznasz Wszechświat i bogów)" spopularyzowanej przez Sokratesa.

  Jak sprawdzimy w Wikipedii, to odkrywamy, że tych zasad - nadających się to powtarzania ich sobie przy użyciu tzw. RÓŻAŃCA HELLEŃSKIEGO - było więcej:

  - Znaj właściwy czas
  - Bądź sobą
  - Oskarżaj obecnego
  - Wiedząc mów
  - Władaj sobą
  - Ćwicz rozum
  - Zabiegaj o chwałę
  - Stroń od cudzego
  - Nic w nadmiarze
  - Módl się o możliwe
  - Szanuj siebie

  //Według Platona (...) zbiór ten był podstawą edukacji w Atenach. (...) Zawierają podstawowe reguły etyczne świata helleńskiego. Ze względu (...) Co tyczy ich etycznego standardu, wszyscy możemy stwierdzić, że stoją na wyższym poziomie niż mozaistyczny dekalog bez roszczeń by być słowem jakiegokolwiek Boga, a jednocześnie uczą pełnego szacunku i posłuszeństwa Boskiej mocy.//

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2019/06/Swiatynia-Apollona.jpg

  Do powyższego, DELFICKIEGO WYKAZU ZASAD SIĘ ZACHOWANIA,
  dołączył bym 5 zasad buddyzmu:

  1. Nie zabijać i nie wyrządzać szkody istotom żyjącym. (czyli m.in. zakaz krwawych ofiar w świątyni Jahwe)

  2. Nie brać tego, co nie zostało nam dane. (Czyli, m. innymi, totalny zakaz LICHWY, przy jednoczesnym wsparciu dla SZCZODROŚCI)

  3. Unikać niewłaściwych zachowań seksualnych. To wskazanie ... sprowadza się do nie wyrządzania szkody sobie i innym w sferze seksualnej.

  4. Unikać kłamstw i fałszu. ... Ale prawdomówność to nie wszystko... wymienia się aż cztery wskazania dotyczące mowy – pozostałe trzy zalecają używanie mowy życzliwej, pomocnej oraz harmonijnej.

  5. Nie używać napojów i środków mącących umysł. Pozytywny odpowiednik tutaj to rozwijanie uważności czyli świadomości. Uważność ma na ścieżce buddyjskiej ogromne znaczenie.

  (No, w tym ostatnim przypadku Jezus z Nazaretu nie był zbyt praktykującym buddystą, skoro w Kanie Galilejskiej, na wzór boga Dionizosa, dokonał cudu zamiany wody w wino...)

  //Wielu buddystów na całym świecie codziennie recytuje pięć wskazań i stara się do nich stosować.//

  Z poważaniem,

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2018/06/Panslavia.jpg
  Część Druga (z 2) opracowania Czy Polacy stali się Żydami?
 • @Arjanek 17:41:20 No to jeszcze dorzucę do tego Sombarta, że żydowski "baron" von Mises, z Lemberga, bardzo Sombarta nie lubił
  Tenże von Mises założył w Wiedniu "koło Wiedeńskie" z kolejnym, utytułowanym "von" von Hayekem (ten, zdaje sie, nie był żydem) No i ekonomiści z tego KOŁA za Hitlera wylądowali w Anglii, na London School of Economics, gdzie przygotowywali te żydo-angielskie programy dla "zagospodarowywania" Kontynentalnej Europy po upadku OBU TOTALITARYZMÓW - patrz https://zakop999pl.neon24.pl/post/148455,pochwala-glupoty-profesora-friedricha-augusta-hayeka .

  Moi koledzy "PZPR-owscy reformatorzy" z krakowskiej "Kuźnicy" bardzo się tym kołem Wiedeńskim podniecali w miesięczniku "Zdanie" przełomu lat 1980/90 - i to oni ZAAKCEPTOWALI, proponowaną premierowi RAKOWSKIEMU, przez MFW, zmianę ustroju ekonomicznego PRL już w 1989 roku. A jak do tej zmiany doszło w 1990, to już było za późno by się wycofać. Szef "Kuźnicy", socjaldemokrata Andrzej Urbańczyk, nagle "utopił się" w tajemniczy sposób na Krecie, akurat gdy po wyborach, zwycięskich dla SLD w 2000 roku, miał zostać rzecznikiem SLD-owskiego rządu.

  Wot życie elit reformatorskich polskich. Tylko tow. Czarzasty (który w wyborach "kontraktowych" 4.06.1989 przewidywał, że wygra je PZPR (sic!) jest, jak widać NIEŚMIERTELNY.
  Polacy dzisiaj: poganie to, czy Nowi Żydzi? Cz. 1 z 2
 • @Pedant 12:24:41 Odnośnie nadziei K. Marksa "Im gorzej (większy rozdział między proletariatem a ELITĄ) tym lepiej"Ą
  to w PRL-u lat 1960 prawie OFICJALNIE mówiło się, że Marks się mylił:

  //system wolnego handlu jest destrukcyjny. Rozbija narodowości i doprowadza do skrajności antagonizm między proletariatem i burżuazją. Jednym słowem, system wolnego handlu przyspiesza rewolucję społeczną. Tylko w tym rewolucyjnym sensie, panowie, głosuję za wolnym handlem. ”//

  Ja marksizmem zainteresowałem się dopiero wtedy, kiedy to nagle hiper PODZIAŁ NOWA biedota / kompradorska ELITA ujawnił się w Polsce z całą mocą, czyli już z początkiem lat 1990. Wtedy też się doczytałem, że pod koniec życia Marks zaczął rektyfikować swe na ten temat poglądy, razem z Engelsem zaczęli uczyć się rosyjskiego, podejrzewając że w nich "mrocznej" Rosji, zachowanie wiejskich kolektywów (zniesionych, carskim ukazem, dopiero w momencie likwidacji pańszczyzny w r. 1861) to dobry zalążek ustroju komunistycznego tamże. I tutaj się nie pomylili.

  (Według przytoczonego na zakończenie powyższej części anty - a następnie pro - komunisty Aleksandra Zinowiewa //Zinowjew podkreśla, że komunizm nie został Rosjanom narzucony przez garstkę zdeprawowanych przywódców, inspirowanych na dodatek z zewnątrz - przez Niemców, Żydów czy Polaków . System ten w pełnej postaci zbudowały masy... itd//)

  Tę sprawę NIE PRZYSTOSOWANIA komunizmu, do OBŁĄKANEGO ZINDYWIDUALIZOWANĄ CHCIWOŚCIĄ, ustroju ŻYDO-ANGLOSASKIEGO (PŁN. AMERYKAŃSKIEGO, typu WASP) podkreślał znany na początku XX wieku niemiecki marksista Werner Sombart, autor do dziś wpływowej (szczególnie w USA) książki:

  https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51wZG-p5idL._SX322_BO1,204,203,200_.jpg

  a w przedwojennej Polsce, książki tłumaczącej niemal wszystko co się u nas obecnie dzieje:

  http://www.ifispan.pl/wp-content/uploads/2016/01/Sombart.jpg
  Polacy dzisiaj: poganie to, czy Nowi Żydzi? Cz. 1 z 2
 • @Berkeley72 19:48:08 Znalazłem w "necie" coś dla nadętych "prawdą" antyszczepionkowców:
  Okazuje się, że szczepionka przeciw śwince chroni także przed innymi infekcjami!

  Nie chce mi się tego tłumaczyć na polski:

  // TEHRAN (FNA)- Over the last decade, evidence has mounted that the measles vaccine protects in not one but two ways: Not only does it prevent the well-known acute illness with spots and fever that frequently sends children to the hospital, but it also appears to protect from other infections over the long term.

  How does this work?

  Some researchers have suggested that the vaccine gives a general boost to the immune system.

  Others have hypothesized that the vaccine's extended protective effects stem from preventing measles infection itself. According to this theory, the virus can impair the body's immune memory, causing so-called immune amnesia. By protecting against measles infection, the vaccine prevents the body from losing or "forgetting" its immune memory and preserves its resistance to other infections.

  Full text at: https://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13980813000273
  Skandaliczny wyrok sądu w sprawie dr Huberta Czerniaka!
 • @Berkeley72 11:35:16 Rozwijam praktyczny pomysł na „udoskonalenie” 7-koralikowego RÓŻAŃCA BOGA STWORZYCIELA ŻYCIA
  No to już nie kłótnia na Neonie o to, czy ZOMO było pro czy anty-polskie, ale praktyczny pomysł na „udoskonalenie” 7-koralikowego RÓŻAŃCA BOGA STWORZYCIELA (INTERESUJĄCEGO) ŻYCIA.

  Otóż każdy różaniec (buddyjski, mahometański, chrześcijański, etc) ma swój „punkt centralny” a w nim odpowiednio jakaś kitka, trupia czaszka lub krzyżyk:

  http://nasze-hobby.eu/wp-content/uploads/2015/11/tibet-762430_1280.jpg

  Ja proponuję, aby PUNKTEM CENTRALNYM Różańca Życia był medalik z napisem po łacinie „dosis facit venenum”, jest to skrót PRAWA FARMACJI PARACELSUSA „wszystko jest lekarstwem, wszystko jest trucizną, zależnie od dozy”. Czyż nie jest to piękny pomysł? Akurat w stylu "neopogańskiej mody" papieża Franciszka.
  Skandaliczny wyrok sądu w sprawie dr Huberta Czerniaka!
 • @Pedant 10:23:00 Siedem świateł „Mantry” czcicieli BOGA STWÓRCY ŻYCIA, znanego starożytnym jako ROZUM – LOGOS
  Bezsenna noc, trzeba ją zagospodarować, tak to wyprodukowałem

  1. IGNORANCJA JEST ZŁEM, w wypadku dorosłych ludzi i i to społeczne ZŁO należy starać się eliminować (filozofowie starożytnej Grecji, a w szczególności Sokrates).

  2. „CO CIĘ NIE ZABIŁO, TO CIĘ WZMOCNI” (starożytni Rzymianie).

  Z tego powodu np. szczepienia noworodków, które ich nie zabijają, z konieczności WZMACNIAJĄ dorastające dzieci. (Promile promili, faktów śmierci po tych szczepieniach są zazwyczaj od tych szczepień niezależne, jako że ZAWSZE pewien PROCENT dzieci umiera wkrótce po urodzeniu, niezależnie od tego czy były one szczepione czy też nie). Zauważę przy okazji, że „niedobite” komórki raka, które przetrwały ich TRUCIE (chemiczne, lub napromieniowaniami) też się WZMACNIAJĄ, stając się odporne na
  większe dawki środków je niszczących.

  Dlaczego tak się dzieje?

  3. (Bo) ISTOTAMI ŻYWYMI RZĄDZI PRZECIWENTROPIA (neg-gentropia, Edwina Schroedingera w „What is Life”, 1944).

  Jest to cecha li tylko zoon – żywiny, obecnie w dotkniętej obsesją „cyfryzacji”nauce, , praktycznie nie dostrzegana. Niedostrzegane są także, z tego samego powodu:

  4. PRAWA BIOLOGII LAMARCKA (1809): „organy (w tym i struktury genetyczne) używane (a zatem i zużywane) ulegają HIPERTROFII (tj. WZMOCNIENIU), te nie używane rozkładają się i z czasem zanikają.

  Z tych PRAW BOGA ŻYCIA wynika:

  5. ZASADA „REGENERACJI Z NADKOMPENSACJĄ” (NADREGENERACJĄ) ZABURZEŃ (nie krytycznych uszkodzeń) homeostatycznych struktur organizmów (w tym oczywiście struktur neuronalnych mózgu kontrolujących myślenie oraz ruchy języka – Jean Piaget, połowa XX wieku)

  6. ODRUCHY WARUNKOWE SĄ KONIECZNĄ POCHODNĄ CZYNNOŚCI I/RSA (I. Pawłow pocz. XX wieku – M.G. pocz. XXI wieku).

  Odruchy te powstają w ten sposób: I (Irytacja, bodziec, zaburzenie) → R (Regeneracja) → S (Super – lub Nad – Regeneracja) → A (Asocjacja, SKOJARZENIE reakcji na bodźce pojawiające się równocześnie lub w powtarzającej si kadencji)

  7. „HORMEZA TO ZJWISKO POWSZECHNE i powszechnie nieznane” (Z. Jaworowski oraz L. Dobrzyński, 2005 ) Szukać samemu na czym to zjawisko polega.

  I tyle. Warto powyższą „mantrę” powtarzać wykorzystując nanizane na sznurek 7 koralików RÓŻAŃCA BOGA ŻYCIA (skądinąd sam „różaniec” przybył do Europy z Indii, dzięki podbojom tamże islamu, a następnie podbojom krzyżowców w krajach islamu).

  Należy podkreślić, że powyższe SIEDEM ZASAD WIEDZY NIE DO ZAPRZECZENIA już od ponad dwóch stuleci systematycznie usiłuje zadusić tzw. „lud boży” Boga ZŁA, czyli „Pieniądza, żarliwego boga Izraela, wobec którego żaden inny bóg ostać się nie może.” , K. Marks „W kwestii żydowskiej” 1844)

  Czytać więcej na:


  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2019/11/03/dr-bein-publicznie-histeryzuje-na-mg-temat-2

  https://wiernipolsce.files.wordpress.com/2019/11/marek-2-2005.jpg
  Skandaliczny wyrok sądu w sprawie dr Huberta Czerniaka!
 • @Jabo 21:34:33 Przypominam zatem "święte słowa" profesora Mirosława Dakowskiego:
  SZANOWNI PAŃSTWO.

  To co wymyśla i wypisuje p. Głogoczowski, od lat 40-tu jest brednią

  Nie rozsyłajcie, proszę, do ludzi normalnych.

  Mirosław DAKOWSKI

  dr Marek Głogoczowski
  https://creationism.org.pl/artykuly/KJodkowski3#sect23

  A oto początek dłuższej dysertacji, przytoczonej przez powyżej wskazane Towarzystwo Kreacjonistyczne:

  //Marek Głogoczowski

  Marek Głogoczowski skończył studia z fizyki i posiada stopień doktora nauk biologicznych. W krótkim artykule "Czy życie mogło powstać w sposób spontaniczny?" [166] zajął się tylko jednym zagadnieniem spośród wielu, którymi interesują się matematycy. Głogoczowski sprzeciwia się powszechnemu przekonaniu, że cząsteczka DNA lub RNA wskutek zdolności do replikacji może przez długie okresy czasu zachować zapisaną w niej informację. Doświadczenia pokazują, że cząsteczki kwasów nukleinowych z czasem się rozpadają na krótsze segmenty. By informacja zawarta w tych kwasach była zachowana przez długi czas, kwasy te muszą być systematycznie oczyszczane z gromadzących się zanieczyszczeń, a to dzieje się tylko w żywych komórkach.

  Niemożność samorództwa w XIX wieku eksperymentalnie wykazał Pasteur. Zdaniem Głogoczowskiego to samo można zademonstrować obecnie za pomocą argumentów logicznych. (itd.)//

  Tekst oryginalny "Czy życie mogło powstać w sposób spontaniczny?" ukazał się w "Problemach" Warszawa nr 12/1984
  Skandaliczny wyrok sądu w sprawie dr Huberta Czerniaka!
 • Czarniak " Udowodnił, że prawda się nie liczy, udowodnił, że wielkie koncerny niszczą ludzi za pomocą szczepień
  A ja dokadnie na odwrót, że szczepienia przyczyniają się do tego, że i nasze dzieci i my sami jesteśmy bardziej odporni na paskudne choroby, które dręczyły naszych przodków, poczynając od gruźlicy a na Heine Medina skończywszy.

  Kto ma rację? Czarniak, Ewinia i Lotna, czy doświadczenie setek tysięcy - ba milionów - ludzi zaszczepionych w ostatnich 70 latach w Polsce?


  A przy okazji, cytuję z wymiany zdań z kolegą ZP z Lublina:

  //Akurat mam chwilę czasu to przypominam ODNOŚNIE ZŁOWROGIEGO WPŁYWU RTĘCI W TIMERSALU

  Subject: Re: Nagłaśniajcie: O ZDROWOTNYM ZNACZENIU RTĘCI

  Otóż z portalu http://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/w-jakim-celu-tiomersal-jest-stosowany-szczepionkach/ przepisałem coś takiego:

  “Badania prowadzone u niemowląt w pierwszych 6 m. ż. wskazują,
  > że etylortęć pochodząca z tiomersalu jest usuwana z organizmu w
  > ciągu 4-9 dni. W badaniach oceniających źródło rtęci w
  > organizmie stwierdzono, że zdecydowanie bardziej niebezpieczne jest
  > spożywanie ryb zanieczyszczonych toksyczną metylortęcią.”

  Na co ZB z Lublina odpowiedział mi coś takiego:

  Marku, tego nikt nie neguje, ze organizm wszelkimi sposobami będzie się
  próbował pozbyć toxycznej rtęci zwłaszcza w formie organicznej. A czy
  coś piszą, jakie spustoszenie spowoduje w ciągu tych 4-9 dni? Alkoholu
  organizm się pozbywa w 24 h. Ale to nie znaczy ze jest on bardziej
  toksyczny od rtęci. Może ją jest trudniej usunąć, gdyż natura może nie
  mogła „wiedzieć”, że durni ludzie będą się truć rtęcią. A co do
  zartęciowionych ryb, to przecież niemowlęta ich nie jedzą, nieprawdaż?

  Na które to dictum szybciutko odpowiedziałem (repetitio mater studiorum est):

  Odnośnie uwagi // wystarczy ze zmasakrują system nerwowy w ciągu tych 4 dni i po zawodach //. No właśnie wtedy AUTOMATYCZNIE pojawia się EFEKT HORMEZY (pobudzenia hormonalnego) i „zmasakrowany” neuron jest szybciutko WYMIENIANY na nowy silniejszy (to zjawisko J. Piaget nazwał „wyrównanie (tj. regeneracja) z nadmiarem (tj. ze wzmocnieniem, nadregeneracją zwanym) zaburzonych (tj. uszkodzonych) struktur neuronalnych”. Na tym PRZECIWENTROPICZNYM biochemicznym zjawisku polega cały rozwój psychomotoryczny zwierząt mających układ nerwowy.

  Ja to w skrócie, już od ćwierć wieku, nazywam I/RSA : Irytacja (uszkodzenie) –> Regeneracja –> Super (lub Nad)Regeneracja –> Asocjacja (zNadregenerowanych fragmentów kwasów nukleinowych, lub białek) prowadząca do powstania ODRUCHÓW WARUNKOWYCH, zezwalających na lepsza kontrolę ZAWSZE “pragnącego” uszkodzić żywinę środowiska,

  To jest METAFIZYCZNE ZJAWISKO INTELIGENCJI (od inter-ligare, łączyć między sobą reakcje na bodźce (uszkodzenia, zaburzenia homeostazy) pojawiające sie równocześnie lub w powtarzającej się kadencji)

  I tyle wykładu nt. NIEZNANEGO PROROKOM IZRAELA ani DARWINISTOM zjawiska INTELIGENCJI, ponoć nawet obserwowanego u roślin (była o tym mowa na sekcji filozofia przyrody w której uczestniczyłem z mym 20 min dictum nt. przeciwentropii.)
  Skandaliczny wyrok sądu w sprawie dr Huberta Czerniaka!
 • @Bara-bar 19:09:11 No toskomentuję krótko ten Przypis nt. ZDROWOTNEGO ZASTOSOWANIA RTĘCI
  który za WSZELKĄ CENĘ Wojtas& Bara-Bar nie chcą przeczytać i zasymilować (słownictwo Jeana Piageta)

  Otóż importowana z USA dr M.D. Majewska publicznie zapewnia w PL już od co najmniej 5 lat, ze od szczepień dzieci głupieją i stają się wiecznie chore tak jak te w USA, które zna z autopsji. I zapewne zarówno kol. Wojtas jak i Bara-Bar (obaj b. religijni) stoją po jej "wolnoamerykańskiej" stronie RZECZYWISTOŚCI.

  A tymczasem w "zacofanej" Polsce przed 72 laty - jak się tego wczoraj dowiedziałem na wiernipolsce1 - bardzo ANTYMAJEWSCY, ANTYMIARKOWI, ANTY BARA-BAR i ANTYWOJTASOWI warszawiacy śpiewali, za poprzedniej okupacji:


  //Najlepsza jest szara (zawierająca Hg) maść,
  nie trzeba jej dużo kłaść.
  Nacierać wszędy,
  aż zginą mendy..//

  Logicznym zatem jest że ta "walka z rtęcia", nie tylko w szarej maści ale i w szczepionkach (proszę popatrzeć na portal Majewskiej www.stopnop.com) TO ZOSTAŁA ZORGANIZOWANA PO TO, ABY W POLSCE WSZĘDZIE ZACZĘŁY DOMINOWAĆ MENDY - i to jest to moje "masło maślane", którym chcę "zaszczepić" ew. czytelników, oczywiście w trosce o ich ZDROWIE, zwłaszcza zdrowie psychiczne i antyamerykańskie.
  Ziemia to nasza Matka, nie wolno jej GWAŁCIĆ!
 • @Oscar 13:09:10 Globalna Mafia Żydowska - to jest to, co i ja myślę
  Odnośnie tych Żydów

  Na graduate studies na UC Berkeley miałem kilku b. dobrych kolegów, pochodzenia żydowsko-polskiego, głównie z Francji ale i z Brazylii. Teraz, gdy czytają moje teksty (po angielsku), z niesmakiem zauważają że stałem się antysemitą.

  No trudno, mafia jest mafią, niezależnie czy to włoska-sycylijska, albańska, czarnogórska, anglosaska (gł. masońska) czy, ogólnie mówiąc ŻYDOWSKA realizująca a la lettre zalecenia Protokołów Mędrców Syjonu, także w Polsce.
  Przegląd napięć w Ameryce Łacińskiej 
 • @Berkeley72 10:17:15 Odnośnie ZDROWOTNEGO ZASTOSOWANIE RTĘCI to mi przypomniano SZARĄ MAŚĆ
  Wikipedia:
  //Szara maść, maść rtęciowa szara (łac. Unguentum Hydrargyri cinereum FP IV, syn. Unguentum Hydrargyri, Unguentum neapolitanum. Unguentum mercuriale) – preparat galenowy do użytku zewnętrznego, którego aktywnym składnikiem jest rtęć metaliczna.

  Zastosowanie:

  Stosowano ją w leczeniu:

  skórnych zmian w przebiegu kiły,
  wszawicy łonowej,
  leczeniu ropni skórnych.
  Szara maść była powszechnie stosowana, pojawiła się także w okupacyjnym szlagierze:

  Quote-alpha.png

  Najlepsza jest szara maść,
  nie trzeba jej dużo kłaść.
  Nacierać wszędy,
  aż zginą mendy...

  W latach 70. XX w. bardzo ograniczono zastosowanie szarej maści, a w latach 80. była stosowana już bardzo rzadko (tylko w wyjątkowo opornych procesach chorobowych – głównie w dermatologicznym lecznictwie zamkniętym). Obecnie jest już niemal niestosowana (poza bardzo rzadkimi wskazaniami w lecznictwie zamkniętym).

  No to może by tę MAŚĆ RTĘCIOWĄ gdzieś po cichu kupić i zastosować w praktyce na tę stop.nop.com MENDĘ Malinowską i tę, zaciekle próbującą mnie zagryźć na neon24 - patrz jego (tj. jej) aż SZEŚĆ KOMENTARZY do wpisu "Ziemia to nasza matka".
  Ziemia to nasza Matka, nie wolno jej GWAŁCIĆ!
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:10:36 Ciekawe jak długo ten, popijający rtęć, chiński cesarz żył.
  Bo jak ją popijał w małych dawkach, to może jednak BARDZO DŁUGO, tak jak tem karmione małymi - a nawet i średnimi - dawkami pokarmu z rtęcią myszki w doświadczeniu, nt ZDROWOTNYCH WŁAŚCIWOŚCI RTĘCI, przytoczonym w Przypisie 1, dydaktycznym powyżej

  Specjalnie dla kol. Wojtasa opracowałem je w j. polskim, low- = niskie; mid- =średnie; high dose- wysokie dozy; control = grupa kontrolna

  co oznaczają cyfry 1........9, to mam nadzieję kol. Wojtas "kapuje" bo są one wypisywane na jego "wynagrodzeniu" za pracę, m.in. w PRL-u


  patrz Berkeley72 24.10.2019 12:22:02
  Ziemia to nasza Matka, nie wolno jej GWAŁCIĆ!
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:40:16 Rozszerzony tytuł Przypisu 2, dydaktycznego: O ZDROWOTNYM ZNACZENIU RTĘCI
  To odnośnie internetowej skargi dra P. Beina //Niewyszczepiony doktorek Głogoczowski znów ożydza anty-szczepionkowców//

  Aby wyraźniej wskazać o co mi chodzi, rozszerzyłem tytuł Przypisu 2 powyższego opracowania "O Stworzeniu (Boga) ex nihilo" do takiej jego formy:

  Przypis 2, dydaktyczny: O ZDROWOTNYM ZNACZENIU RTĘCI (dla co nieco znających się na statystyce)

  Ten jego “”ulepszony” tytuł wzoruję na tytule artykułu “Dobroczynne promieniowanie” mego starszego kolegi “bacy” Zbigniewa Jaworowskiego, opublikowanego w “Wiedzy i Życiu” nr. 3/1997:
  "Dobroczynne promieniowanie"

  http://archiwum.wiz.pl/okladki/199703.jpg

  http://archiwum.wiz.pl/1997/97031700.asp


  Jeśli zaś chodzi o moje osobiste “szczepienia rtęcią”, to bezwiednie dokonywał ich mój ojciec w latach 1950, który ze swego laboratorium chemicznego w Coll. Mineralogicum na UJ przynosił mi, w mym dzieciństwie, buteleczkę z rtęcią, abym się jej kuleczkami pobawił . (Dziś za coś takiego mego ojca, zacnego profesora geochemii, wsadzili by do pierdla).
  Ziemia to nasza Matka, nie wolno jej GWAŁCIĆ!
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:12:56 Specjanie nie skończyłem cytatu, abt się kol. Wojtas zastanowił:
  Przytoczyłem tylko tyle:


  //Tym samym pytanie o początek świata, zakładające nie istnienie jego i przyrody jest UNIEWAŻNIONE. Itd.//

  rzytaczam zatem dalszy ciącdalszy ciąg rozumowania Karola Marksa:

  // ...to pytanie ma charakter nieuprawniony. Jego cechą podstawową jest bezzasadne abstrahowanie od istnienia przyrody i człowieka. Innymi słowy, likwiduje ono na początku istnienie człowieka i przyrody, zakłada ich nieistnienie, a potem domaga się dowiedzenia istnienia tego co zlikwidowane.//

  No i stąd właśnie lepiej się nie zapuszczać w dyskusję problemów, które się odnoszą do siebie samych.

  Bye, bye ucz sie panie Wojtas co oznacza słowo abstrahować...
  Ziemia to nasza Matka, nie wolno jej GWAŁCIĆ!
 • @Berkeley72 20:32:09 A tak prawdę mówiąc, to WATYKAN ZACZYNA GRAĆ ROLE SZLACHETNEGO POGANINA
  Oglądać więcej tutaj:

  https://youtu.be/H6P39XswlzI

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2019/10/Franciszek-sadzi-drzewko.jpg

  W końcu ci "Niemcy" dokonali bardzo dokładnych zapisów (kronika Thietmara z XII w. jak żyli Pomorscy Słowianie, w tym czasie jeszcze nie schrystianizowani. Co mi się najbardziej podobało, że przybywających do nich z niemiec "chrześcijańskich misjonarzy" już nie bestialsko zabijali (patrz św. Wojciech), tylko by ich ośmieszyć kazali im wystrzygać znak krzyża we włosach na głowie, jako ich znak rozpoznawczy.

  I oczywiście Słowianie czcią otaczali stare dęby w centrum np. Szczecina, ponoć bogatego kupieckiego miasta. (Katolicy natomiast "chrzest" zajętego przez nich grodu rozpoczynali od wyrębu w nim Świętego Gaju.)

  Jak nam opowiadano w trakcie rejsu od Moskwy do Petersburga (d. Leningradu) w mieście Jarosław na Wołgą, jeszcze tysiąc lat temu czczono Świętego Niedźwiedzia, który się spokojnie po mieście przechadzał. Gdy do ówczesnego pogańskiego grodu przybył Jarosław Mądry, z "propozycją nie do odrzucenia" instalacji chrześcijaństwa, to według legendy musiał z niedźwiedziem osobiście stoczyć walkę i go zabić "by Chrystus zwyciężył".
  „Szlachetny dzikus” walczy z Watykanem
 • Trudno skometowac "na chybcika". Ale kilka zasług KATOLICYZMU (czyli Watykanu) jest dobrze znana.
  Otóż jeszcze w "głebokim PRL-u" w "Polityce" czytałem artykuł, że KATOLICYZM wniósł do historii świata KULT TECHNIKI.

  Francuski historyk nauki Pierre Thuiller podkreślał, że Prawosławie, w momencie schizmy z Zachodem, przestało się W OGÓLE interesować postępem technicznym: ostatni wynalazek Bizancjum, to były "ognie greckie" do walki z drewnianymi statkami na morzu, gdzieś w połowie IX wieku. Wielką praktyczną różnicę między tymi odłamami chrześcijaństwa powodował i powoduje - ich stosunek do metody CZCZENIA BOGA: w prawosławiu nie ma wzmocnienia akustycznego długachnej mszy za pomocą ZEWNĘTRZNYCH MECHANICZNYCH ORGANÓW, Boga wypada czcić a pomocą swojego WEWNĘTRZNEGO ORGANU GŁOSU - stąd Rosjanie - i Rosjano-podobni - tak pięknie śpiewają i to nie tylko dla zagranicznych turystów opływających bezmiary ich kraju luksusowymi statkami - wyprodukowanymi jeszcze w DDR - wciąż imponującą siecią kanałów zbudowanych za Stalina.

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2017/06/Knezna-Anastasia.jpg
  „Szlachetny dzikus” walczy z Watykanem

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031